• نام گروه:
    بروبچ عاشق ( LOVE )
  • درباره گروه:
    فقط برای درد و دل
  • شماره تماس:
  • یاهو:
  • ایمیل:
  • وب‌سایت:
mani rezai :
هر کی قبول داره لایک کنه

پسندیده اند :
1 ماه, 1 هفته - گزارش - 9 قلب
mani rezai :
اینم قشنگه...

پسندیده اند :
1 ماه و 2 هفته قبل - گزارش - 11 قلب
mani rezai :
من عاشق این عکسم

پسندیده اند :
1 ماه و 2 هفته قبل - گزارش - 12 قلب
mani rezai :
یه دوست دخترم نداریم هوا که سرد میشه گرمای عشقش گرممون کنه یخ نزنیم
یه دوست دختر هم نداریم با هم بریم پارک بعد برادرا بیا بپرسن این خانوم با شما چه نسبتی دارن ؟؟
یه دوست دختر هم نداریم وقتی صداش می زنیم برگرده بگه جووووونم!!!
یه دوست دختر هم نداریم حداقل یه چی واسه مخفی کردن از خانواده داشته باشیم...
یه دوست دختر هم نداریم وقتی صدای اس ام اس میاد مطمئن نباشیم همراه اوله...
پسندیده اند :
1 ماه و 2 هفته قبل - گزارش - 7 قلب
mani rezai :
من عاشق این عکسم...

پسندیده اند :
1 ماه و 4 هفته قبل - گزارش - 5 قلب
mani rezai :
زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه ی عشق
زندگی چیزی نیست که لب تاقچه ی عادت از یاد من و تو برود
زندگی یعنی من... یعنی تو
زندگی یعنی ما... زندگی یعنی عشق
پسندیده اند :
2 ماه پیش - گزارش - 8 قلب
sami ......niko :
با یاد تو این ستاره ها رنگی بود

این دفتر خاطرات من سنگی بود

از درس کلاس عاشقی سهمم باز

یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود

پسندیده اند :
2 ماه پیش و 2 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
sami ......niko :
آقایون عزیز

اون دختری که

وقتی سیگار میزاری تو دهنت ازت برمیداره

وقتی بغض مردونه میکنی اخم میکنه

وقتی بخاطرش دعوا میکنی قربون صدقه ات میره

وقتی غرورت میشکنه با لبخند از اول میسازش

وقتی میترسه آروم بهت میفهمونه

وقتی ماشینت رو میفروشی میگه : بریم پیاده روی

را باید قاب کنی بزاری روی 4 ضلع قلبت...

پسندیده اند :
2 ماه پیش و 2 هفته قبل - گزارش - 5 قلب
sami ......niko :
چقدر خواب ببینم که مال من شده ای
و شاه بیت غزل های لال من شده ای
چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض
جواب حسرت این چند سال من شده ای
چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟
تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای
چقدر لکنت شب گریه را مجاب کنم
خدا نکرده مگر بی خیال من شده ای
هنوز نذر شب جمعه های من اینست
که اتفاق بیفتد حلال من شده ای
که اتفاق بیفتد کنارتان هستم
برای وسعت پرواز بال من شده ای
میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق
تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای
مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست
عجیب خواب قشنگی ست مال من شده ای

پسندیده اند :
2 ماه پیش و 2 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
sami ......niko :
قسمت اين بود که من با تو معاصر باشم

تا در اين قصــــه پر حادثــه حاضــــر باشم

حکم پيشانی ام اين بود که تو گم شوی و

من بــه دنبال تو يک عمر مسافــــر باشـــم

تو پری باشـــی و تا آن سوی دريا بروی

من به سودای تو يک مرغ مهاجر باشم

قسمت اين بود، چرا از تو شکايت بکنم؟

يا در اين قصـــه بــــه دنبال مقصر باشم؟

شايد اين گونه خدا خواست مرا زجر دهد

تا برازنده اســــم خوش شاعـــر باشـــــم

شايد ابليس تو را شيطنت آموخت که من

در پس پرده ايمان بــــه تــــو کافـــر باشـم

دردم اين است که بايد پس از اين قسمت ها

سال هــــا منتــظـر قسمت آخـــــر باشــــــم

پسندیده اند :
2 ماه پیش و 2 هفته قبل - گزارش - 3 قلب
  •