میلاد .زادمهر.

(.milad. )

خیلی جالبه !!! من که کلی حال کردم...
روی دکمه ی بازنشر کلیک کن قلبها جا به جا میشن....
♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░

میلاد .زادمهر.

3 سال پیش و 10 ماه قبل

شیرازیه وایساده بود لب خیابون تاکسی بگیره یه تاکسی امد ازش رد شد یه چند قدم جلوتر وایساد هرچیبوق زد نرفت سوارشه راننده پیاده شد گفت کرم داری دست بلند
میکنی!شیرازیه گفت اوجا که تو وایسادی خو مو میخواستوم پیدا شم

  • Rasta D.A : جالب بود ولی بهتره شیرازیها رو مسخره نکنیم ......

    3 سال پیش و 10 ماه قبل

ادامه... دوستان
  • elina _jj
  • كاش.... ***
2 هواداران
بازدیدکنندگان