صدف صحرایی

(00849169mana )

صدف صحرایی

2 سال پیش, 1 ماه
 • دختر بچه پولهایش را برداشت و رفت مغازه ی سر کوچه. آقا معجزه داری؟ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟ﯾﻪ ﭼﯿﺰ
 • دختر بچه پولهایش را برداشت و رفت مغازه ی سر کوچه. آقا معجزه داری؟ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ! ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ ، ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ. ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ. ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ، ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ. ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟


  ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ ! ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟ ! ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ. ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ . ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
  دکتر ارنست گروپ رئیس سابق بیمارستان هانوفر آلمان چندی پیش این خاطره رو در یک کنفرانس علمی مطرح کرد و اون مرد جراح کسی نبود جز: پروفسور مجید سمیعی

  • زهرا محمدی : سلام محبوبی گلم

   1 سال و 9 ماه قبل

  • ✿بهشت بی نشان ✿ : سلام دوست گرامی وقت بخیر.دعوتتون می کنم به گروه کبوتر غریب حرم و گروه عاشقان مهدی زهرا(عج) اگه لایق بدونید.ممنون. یا علی (gol) (gol)

   1 سال و 12 ماه قبل

  • ابوذر Z : چوخ گوزل.هنوز انسانیت نفس میکشه البته بیشتر توکشورما مرده وبیشترهم درطبقات بالایی جامعه مون

   2 سال پیش

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • دچار یعنی عاشق....

دلم گرفته
دلم عجيب گرفته است.
و هيچ چيز ،
نه اين دقايق خوشبو،
كه روي شاخه
 • دچار یعنی عاشق....

  دلم گرفته
  دلم عجيب گرفته است.
  و هيچ چيز ،
  نه اين دقايق خوشبو،
  كه روي شاخه نارنج مي شود خاموش ،
  نه اين صداقت حرفي ، كه در سكوت ميان دو برگ اين گل شب بوست،
  نه هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف نمي رهاند.....
  و فكر مي كنم
  كه اين ترنم موزون حزن تا به ابد شنيده خواهد شد."

  ........

  - چرا گرفته دلت، مثل آنكه تنهايي......
  - چقدر هم تنها....!
  - خيال مي كنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستي....
  - دچار يعني ...

  -" عاشق".....

  - و فكر كن كه چه تنهاست
  اگر ماهي كوچك ،
  دچار آبي درياي بيكران باشد...
  ....

  چه فکر نازک غمناکی !

  و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است
  و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست
  خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند
  و دست منبسط نور روی شانه آنهاست......

  نه ، وصل ممکن نیست
  همیشه فاصله ای هست....
  اگر چه منحنی آب، بالش خوبی است
  برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر،
  همیشه فاصله ای هست....

  دچار باید بود
  و گرنه زمزمه حیات میان دو حرف
  حرام خواهد شد
  دچار بايد بود
  و عشق
  سفر به روشني اهتراز خلوت اشياست.....

  و عشق
  صداي فاصله هاست.
  صداي فاصله هايي كه
  غرق ابهامند...
  ...
  هميشه عاشق تنهاست….
  و دست عاشق در دست ترد ثانيه هاست….
  و او و ثانيه ها مي روند آن طرف روز.....
  و او و ثانيه ها روي نور مي خوابند.....
  و او و ثانيه ها بهترين كتاب جهان را
  به آب
  [ادامه...]

  • farzad _ck : لایک داری به من هم سر بزن خوشحال میشم از اینکه به من هم سربزنی.....

   1 سال و 8 ماه قبل

  • صدف صحرایی : ممنون

   2 سال پیش, 1 ماه

  • behzad .... : محبوبی خانمی

   2 سال پیش, 1 ماه

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • اگر بتوانی بخندی، آموخته‌ای که چگونه نیایش کنی

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از ش
 • اگر بتوانی بخندی، آموخته‌ای که چگونه نیایش کنی

  هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
  به آرامشی عظیم دست می‌یابی!

  کسی می‌تواند بخندد،
  که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می‌بیند.

  کوتاه‌ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!

  شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می‌شود!
  غم اگر تقسیم شود، نصف می‌شود!

  همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!

  یادت باشه! انسان‌های خندان و شاد به خداوند شبیه‌ترند!

  کمی موسیقی گوش کن، بخند (حتی به زور)، آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!

  فراموش نکن! همین لحظه را، اگر گریه کنی یا بخندی‌!
  بالاخره می‌گذرد، امتحان کن‌!

  بهشت یعنی، شادی، خنده، سرور و شعف‌!

  • ... ĦÂ♏ЄÐ : (gol) سلام دوست خوبم ظهرتون بخیر (gol) ** دعوتتون میکنم به ** گـــــــــــــروه تعــــــــــــــــــزیه امـــــــــام حســـــــــــین **خوشحال میشم افتخار بدین و عضــــــــــــــــــو بشین آدرس

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ریدم تو هم میهن و ..... : (gol) (gol) (gol) (gol)

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • نیما مدرس : پست جدید چی شد؟!

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • خانه های قدیمی را دوست دارم
تاریخ در آنها به زیبایی در حرکت است
همه چیز عمر دارد، حرف دارد، برکت د
 • خانه های قدیمی را دوست دارم
  تاریخ در آنها به زیبایی در حرکت است
  همه چیز عمر دارد، حرف دارد، برکت دارد
  تکنولوژی آن ها را له نکرده… یاغی گری ها ی مدرن تغییرشان نداده
  هنوز حیاط هست، حوض است، کوزه هست، قناری می خواند، ماهی شنا می کند…
  دیوارهای اتاق های کوچک، مهمان جمعیتی زیاد است
  سفره ها گسترده اند، نه دو نفره، نه چهار نفره
  صدای پیرها شنیده می شود، حضورشان برکت خانه است
  کوزه ها مملو از ترشی
  دیگ کوچک مفهومی ندارد، نذری پزان به راه
  همسایه حق به گردن دارد، دست ها صدا دارد، درختان نفس می کشند
  باغچه هنوز آرزو نشده، زیرزمین انباری نیست…
  حیاط را بالکن نمی خوانند، پنجره فقط در نقاشی ها نیست
  باران در خانه می بارد… ایوان زیر حصیر
  چایی همیشه دم است، روی سماور، توی قوری…
  در خانه همیشه باز است، مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهد
  غذاها ساده و خانگی است، بویش نیازی به هود ندارد، عطرش تا هفت خانه می رود
  کسی نان خشکه ندارد، نان برکت سفره است
  مهمان ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند
  دلخوری ها مشاوره نمی خواهد، دوستی ها حساب و کتاب ندارد، سلام ها اینقدر معنا ندارد
  افسردگی بیماری نایابی است
  گلدان ها در خانه اسیر نیستند، درخت یاس هنوز هست، بوی یاس از شیشه های عطر نمی آید
  دست پدر همیشه پر است، خانه همیشه شسته
  خاک اینجا نمی ماند، همه چیز زنده است…

  • صدف صحرایی : ممنون از لطفتون و حضورتون

   2 سال پیش, 1 ماه

  • hadi ebrahimi : محبوب بودي ، محبوب تر شدي ... (gol) (gol) (ghalb)

   2 سال پیش, 1 ماه

  • hadi ebrahimi : دلم عشق پاک میخواد دلم سادگی میخواد ...از همون قدیما همیشه ننه ها و آقاجونا میگفتن که آدم میون دو تا سنگ هم زندگی کنه ولی اگر لطفش خوش باشه انگار تو بهشته...!واقعیت هم همینه...ماها الان اون عشق پاک و اون سادگیو از دست دا

   2 سال پیش, 1 ماه

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 6 ماه قبل
 • خودت را 
به هيچ زباني 
براي كسي 
ترجمه نكن 
آنكس كه دوستت دارد 
بايد همه آنچه كه هستي را 
از ل
 • خودت را
  به هيچ زباني
  براي كسي
  ترجمه نكن
  آنكس كه دوستت دارد
  بايد همه آنچه كه هستي را
  از لا به لاي حرف هاي نگفته ات
  از عمق نگاه ساده ات از
  حسادت دستهاي مهربانت
  بفهمد
  آدمها رااز روی عکس هایشان نشناسید…
  آدمها ازبی حوصلگی هایشان…
  ازخستگی هایشان…
  ازدلتنگیاشون…
  ازغصه هاشون…
  عکس نمی گیرند!

  • hadi ebrahimi : بسيــــار زيبـــاااااا ... هم پروفايلت و هم آهنگ پاييز پروفايلت ...پاينده باشيد عزيز (gol) (gol) (ghalb)

   2 سال پیش, 1 ماه

  • ronas ara : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • @@@آندره احمدیان@@@ : (gol) (gol) (khoob) (khoob)

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 7 ماه قبل
 • جان بلانکارد از روی نیمکت برخاست، لباس ارتشی‌اش را مرتب کرد و به تماشای انبوه مردم که راه خود را از
 • جان بلانکارد از روی نیمکت برخاست، لباس ارتشی‌اش را مرتب کرد و به تماشای انبوه مردم که راه خود را از میان ایستگاه بزرگ مرکزی پیش می‌گرفتند مشغول شد. او به دنبال دختری می‌گشت که چهره او را هرگز ندیده بود اما قلبش را می‌شناخت؛ دختری با یک گل سرخ. از سیزده ماه پیش دلبستگی‌اش به او آغاز شده بود. از یک کتابخانه مرکزی در فلوریدا، با برداشتن کتابی از قفسه ناگهان خود را شیفته و مسحور یافته بود، اما نه شیفته کلمات کتاب بلکه شیفته یادداشت‌هایی با مداد، که در حاشیه صفحات آن به چشم می‌خورد. دست‌خطی لطیف که بازتابی از ذهنی هوشیار و درون‌بین و باطنی ژرف داشت.
  در صفحه اول او توانست نام صاحب کتاب را بیابد: «دوشیزه هالیس می نل»
  با اندکی جست و جو و صرف وقت او توانست نشانی دوشیزه هالیس را پیدا کند. برای او نامه‌ای نوشت و ضمن معرفی خود از او درخواست کرد که به نامه‌نگاری با او بپردازد. روز بعد جان سوار کشتی شد تا برای خدمت در جنگ جهانی دوم عازم شود. در طول یک سال و یک ماه پس از آن، آن دو به تدریج با مکاتبه و نامه‌نگاری به شناخت یکدیگر پرداختند. هر نامه همچون دانه‌ای بود که بر خاک قلبی حاصلخیز فرو می‌افتاد و به تدریج عشق شروع به جوانه زدن کرد. جان درخواست عکس کرد ولی با مخالفت هالیس روبه‌رو شد. به نظر هالیس اگر جان قلباً به او توجه داشت دیگر شکل ظاهری‌اش نمی‌توانست برای او چندان با اهمیت باشد. ولی سرانجام روز بازگشت جان فرا رسید. آنها قرار نخستین ملاقات خود را گذاشتند: «هفت بعد از ظهر در ایستگاه مرکزی نیویورک»
  هالیس نوشته بود: «تو مرا خواهی شناخت از روی گل سرخی که بر کلاهم خواهم گذاشت.»
  بنابراین رأس ساعت هفت، جان به دنبال دختری می‌گشت که قلبش را سخت دوست می‌داشت اما چهره‌اش را هرگز ندیده بود. ادامه ماجرا را از زبان خود
  [ادامه...]

  • کمال احمدی : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   2 سال پیش, 1 ماه

  • حمید باقری : خیلی عالیست...محبوبیت تقدیم شما...........

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • ریدم تو هم میهن و ..... : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

 • نامه ای به ارباب 
تاریخ:روز میلاد ارباب
به:ریاست محترم بخش بیقراری های دل ،سایه ی سر،حضرت ابا عبدا
 • نامه ای به ارباب
  تاریخ:روز میلاد ارباب
  به:ریاست محترم بخش بیقراری های دل ،سایه ی سر،حضرت ابا عبدالله (روحی فداک)
  از:کربلای دلم

  با سلام و صلوات خاصه و آرزوی سلامتی فرزند موعودتان (عج)
  احتراما
  پیرو دعوت قبلی تان به آن بهشت بی مثال و آن منزلگاه سرگشتگی و به جهت جا ماندن یک فقره دل روبروی ایوان طلای حرمتان
  ویک جفت چشم در حوالی حریم تان
  و یک هوا آشفتگی کنار بیرق و علم تان
  و یک عمر تپش در کنار روضه هایتان
  ....درخواست آن دارم که دیگر بار با عنایت خداوند و خواست قلب مبارکتان منت بر سرم نهاده، دعوت به آن وادی جنونمان کنید که نزدیک است جان دادنمان از این غم فراق شب های زیارتیتان فرا رسد.
  که آرام گیرد سرگشتگی ها و بی قراری ها و تپش های قلبمان و همچنین جانی دوباره گیرد این دستها از لمس ضریح شش گوشه تان ....
  خواهش و تمنا دارم دعوتنامه ام را مهر کنید، امیر قلبم، دل در هوای کرب و بلا دست و پا میزند........
  با تقدیم همه ی جان و روح و هستی ام

  آدرس گیرنده:
  عراق ،شهر کربلا-خیابان بین الحرمین-ورودی باب القبله-ضریح شش گوشه -حضرت ارباب سید الشهداء علیه السلام

  اللهم عجل لولیک الفرج
  اللهم عجل لولیک الفرج
  اللهم عجل لولیک الفرج

  • علۓ باـפֿـتر : سلام بزرگوار طاعات قبول, خوش حال میشم عضو گروه «آرامش دلها» بشی و پست های قشنگت وخدایی تورو بذاری ومحبوبش کنی لینکش تو پروفایلم هست

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

  • امید - : انشاء الله وبه امید ظهورمهدی فاطمه (س)

   2 سال پیش و 7 ماه قبل

  • محمد یگانه : (haa) (haa) (haa) هرکه یادش یاد ماست ، سرور و سالارماست/ یاد او درمان ما وجای او در قلب ماست.... (haa) (haa) (haa)

   2 سال پیش و 7 ماه قبل

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 8 ماه قبل
 • گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟

گفت: «انَّ مع العسر یسرا»
 • گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟

  گفت: «انَّ مع العسر یسرا»

  "قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)

  *

  گفتم: واقعا؟!

  گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»

  حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/7)

  *

  گفتم: خب خسته شدم دیگه...

  گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله»

  از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53)

  *

  گفتم: انگار منو فراموش کردی!

  گفت:«اذکرونی اذکرکم»

  منو یاد کن تا یادت باشم.

  *

  گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!

  گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة تکون قریبا»

  تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/63)

  «انّی اعلم ما لاتعلمون»

  من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ 30)

  *

  گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای من کوچک، خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟

  گفت: « و اتّبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله»

  حرف هایی که بهت زدمو گوش کن، و صبر کن ببین چی حکم می کنم.

  (یونس/ 109)

  *

  ناخواسته گفتم: الهی و ربّی من لی غیرک (خدایا آخه من غیر تو کیو دارم؟!)

  گفت: «الیس الله بکاف عبده»

  من هم برای تو کافی ام.(زمر/36)

  • شايان 60 : محبوبی دوست عزیز

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

  • صدف صحرایی : سلام جناب یگانه ممنون از لطفتون.

   2 سال پیش و 8 ماه قبل

  • محمد یگانه : (salaam) (haa) (gol) (salaam) (haa) (gol) (salaam) (haa) (gol) (salaam) (haa) (gol)

   2 سال پیش و 8 ماه قبل

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 8 ماه قبل
 • به مناسبت سال جهانی نور(Light):

ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم (زاده ی ۹۶۵ در بصره – فوت ۱۰۴۱ در قاهره
 • به مناسبت سال جهانی نور(Light):

  ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم (زاده ی ۹۶۵ در بصره – فوت ۱۰۴۱ در قاهره)، از جمله دانشمندان برجسته از “عصر طلایی” تمدن اسلامی است. از وی به عنوان ابن هیثم و در برخی اوقات البصری، به دلیل زادگاهش (بصره) یاد می شود. هم چنین نام لاتین او الهزن یا الهسن می باشد.

  ابن هیثم سهم قابل توجهی در تحقیقات علم اپتیک (نور شناسی)، فیزیک، نجوم، ریاضیات، چشم پزشکی، فلسفه و ادراک دیداری دارد. شایان ذکر است روش های وی روشی علمی و تجربی است.

  نام مستعار وی، بطلمیوس دوم و یا به زبانی ساده “فیزیک دان” قرون وسطی در میان اروپائیان است. ابن هیثم تفاسیر روشنگری در آثار ارسطو، بطلمیوس و اقلیدوس، ریاضی دان یونانی دارد. وی به سال ۹۶۵ در بصره متولد گردید اما عمدتاً در قاهره ی مصر زندگی کرده و در همان جا در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

  وی با اعتماد و تکیه ی بیش از حد به دانش تجربی ریاضی اش بر آن باور بود که می تواند سیل رود نیل را تنظیم و کنترل نماید. پس از آن که الحکیم امرالله ششم، حاکم خلافت فاطمی، به وی دستور داد تا عملیات تنظیم سازی سیل رود نیل را به مرحله ی اجرا درآورد، سریعاً او به این نتیجه رسید که از قدرتش خارج است. به همین دلیل از مهندسی دست کشید. وی از ترس از دست دادن زندگی اش، خود را به جنون زد و در بازداشت خانگی به سر برد. پس از آن بود که ابن هیثم تا لحظه ی مرگش، زندگی خود را وقف تحقیقات علمی کرد.

  ابن هیثم اولین دانشمند در عصر خود بود که برای بررسی تئوری های خود، از شواهد عملی استفاده می کرد؛ چرا که در آن دوران فیزیک همانند علم فلسفه با تجربه ی عملی همراه نبود. وی اولین دانشمندی بود که ضرورت وجود شواهد تجربی برای پذیرش یک تئوری را عنوان کرد. در واقع کتاب
  [ادامه...]

  • مریــــــــم ســـــادات : سلام محبوب شدید... (gol) (gol) (gol) خوشحال میشم عضو گروه زیارت عشق باشی ..دومین گروه تو پروفایلم هست..سپاس فراوان

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  • زهرا zahra ** : محبوبی...بمحبوب

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • ✘☠✘MƠӇƛƊЄƧЄӇ ✘☠✘ : سلام محبوب شدی♥پستات هم لایک کردم♥به منم سر بزن و اگه دوست داشتی در گروه •♥•رقص تنهـــــــــــایی •♥•که توی لیست گروهام هست عضو شو ♥ و پستای زیبات رو به اشتراک بگذار♥ محبوب کردن گروه یادت نره ♥ ʘ͜͡ʘ ♥

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  صدف صحرایی

  2 سال پیش و 8 ماه قبل
 • روز پدر بر همه ی پدران زحمتکش مبارک باد

هر کجا تجلیل دیدم از مقام مادر است
از پدر نامی ندیدم گرچ
 • روز پدر بر همه ی پدران زحمتکش مبارک باد

  هر کجا تجلیل دیدم از مقام مادر است
  از پدر نامی ندیدم گرچه او را یاور است
  رنج و زحمت بر پدر باشد فراوان در جهان
  چون گرفتاری عالم را همیشه در براست
  هر چه را مادر کشد زحمت بعالم بهر تو
  دردهای بیشمارش بین پدر را بر سر است
  سختی کار جهان کرده پدر را بس خشن
  در پناه لطف او مادر ظریف و دلرباست
  نوگل خندان بود مادر که زاییده تو را
  در ره زحمت پدر چون آتش و خاکستر است
  بین پدر در کار سخت مشغول از صبح تا بشب
  همزمان مادر بروی تخت یا در بستر است
  گر شنیدی زیر پای مادران باشد جنان
  این پدر باشد که دربان بهشت مادر است
  گر که کسری پای بوسی میکند از فاطمه (ع)
  شوی او مولا علی (ع) بین عالمی را رهبر است

  • ═हई╬ danyal ➻╬ईह : سلام دوست گرامی شما محبوب شدیدوفول لایک واگر دوست دارید و مایل هستید از شما دعوت می کنیم که در گروه >>>رد پایی در شن

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • * solana * : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • naser jonobi : سلام محبوب شدی دعوتتون میکنم به گروهم از جنوب تا شمال ستاره جنوب منتظر حضور گرمتون هستمhttp://www.hammihan.com/group/daryaii#photo

   2 سال پیش و 7 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • نوای زندگی
  • pasokhgoo dini
  • فاطمه ر.ض.
  • مریم محمدی
  • تنهـــــــــــا کامل
  • yasi ؟؟؟؟
  • مسیحا فریادی
  • omid dosty
  • اصغر (زنده باد وطنم)
  • ظهور نزدیک است
  • yalda solimani
  • hosein shaker
  • محمد حسین پور
  607 هواداران
  بازدیدکنندگان