اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

10 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • چه حقیرند!!!!
 • چه حقیرند!!!!

  • اشرف . ش . ی : دوست گرامی صمیمانه براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم ...

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • |SARA | : خاهشا عضو گروه اول و اخر پروفم شو و محبوبش کن مر30 دوتاش مال خودمه اخری تازه تاسیسه

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : بسیار سپاسگزارم همچنین شما

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  اشرف . ش . ی

  10 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • ڪاش
 • ڪاش "دنـــيا" طوری بود
  ڪه هیچکس به ڪــسي
  " نـــياز" نداشت
  اونوقت آدمــها
  "مـــطمئن" میشدن
  ڪسی ڪه
  "ســراغشون" رو میگیره
  "دوســـشون" داره"
  نه "ڪارشـــون

  • حمید دیره : ازحسن توجه تون به این مطلب سپاس گذارم .چون اونموقع همانطرکه گفتیید واقعییت امر بهتر نمود میکرد

   10 ماه پیش

  • اشرف . ش . ی : بزرگواربد دوست گل و مهربونم

   10 ماه پیش

  • لیلا سروش : زنده باشید خواهر ثمین و مهربانم... در پناه حق رستگار باشید ان شاءالله.

   10 ماه پیش

  اشرف . ش . ی

  10 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • در بيمارستان ‌ها وقت شام و ناهار، به يک نفر سوپ و غذا مي دهند، به يک نفر فقط آب، به يک نفر ميگويند
 • در بيمارستان ‌ها وقت شام و ناهار، به يک نفر سوپ و غذا مي دهند، به يک نفر فقط آب، به يک نفر ميگويند حتي آب هم نخور.

  جالب است كه هيچکدام از بيماران اعتراض ندارند. زيرا آنها پذيرفته ‌اند كه كسي كه اين تشخيص ‌را داده است، حكيم است.

  اگر خدا به يک نفر مشکلات كم داده يا زياد داده، گله نكنيد.

  اينها روي حساب و حكمت است. بشرطی که ما تنبلی و سهل انگاریمان را به پای حکمت خداوند قرار ندهیم.

  • حمید دیره : شما لطف دارید .مهم ازشما برایه الطفاتون متشکرم

   9 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : بسیار سپاسگزارم .

   9 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • حمید دیره : سالم باشید تندرست برقرار باشید بزرگوار

   9 ماه پیش و 4 هفته قبل

  اشرف . ش . ی

  10 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • اگر چیزی بتواند تو را فاسد کند 
پس تو از قبل فاسد بوده ای 
باب مارلی
 • اگر چیزی بتواند تو را فاسد کند
  پس تو از قبل فاسد بوده ای
  باب مارلی

  • ... Arman : زنده باشید بانوی گرامی

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : سپاسگزارم . موفق و پیروز باشید

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ... Arman : بنده هم بانوی گرامی

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  اشرف . ش . ی

  10 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • آموزنده 
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭا ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ....

ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭا ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑ
 • آموزنده
  ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭا ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ....

  ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭا ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ.اﺯ ﺭاﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ.اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺩاﻧﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺖ ﻭﺑﺎ اﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩ.
  ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮاﻱ ﺟﺒﺮاﻥ ﺳﺨﻨﺖ ﺩﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻲ ﻛﻪ اﻭﻟﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺯ ﺩﻭﻣﻲ اﺳﺖ.
  ﺟﻮاﻥ ﺑﺎﺷﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
  ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ : اﻣﺸﺐ ﺑﺎﻟﺸﻲ اﺯ ﭘﺮ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﻭﮔﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺭا ﺳﻮﺭاﺥ ﻛﻦ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﺮﻭ ﻭﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻱ ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﮕﺬاﺭ ﺗﺎ ﭘﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮﻭﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﻛﺮﺩﻱ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﮕﻮﻳﻢ.
  ﺟﻮاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭا ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ. اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ اﺯ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯﻫﻢ اﺩاﻣﻪ ﺩادﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ.
  ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺭﻓﺖ. ﻭﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﻱ ﮔﻔﺖ : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ. ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ?
  ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻭﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻭﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ.!!!!!
  اﻭ ﺑﺎﺳﺮاﺳﻴﻤﮕﻲ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺑﺎﺩ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ.ﻭﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺜﻞ اﻭﻟﺶ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.
  ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ ; ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﻣﺜﻞ,ﭘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ اﺳﺖ. ﻭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

  • اشرف . ش . ی : درود بر شما دوست مهربان و بسیار قدیمی . زنده باشید . همچنین برای شما بزرگوار .

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • a.. b.. : بسیار زیبا دوست گرامی ...روز خوشی برایتان آرزومندم

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : سپاسگزارم دوست گرامی

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  اشرف . ش . ی

  10 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • همه می توانند پولدار شوند ولی همه نمی توانند
 • همه می توانند پولدار شوند ولی همه نمی توانند "بخشنده"شوند
  پولداری یک مهارته و بخشندگی یک فضیلت

  همه می توانند درس بخوانند اما همه "فهمیده " نمی شوند.
  باسوادی یک مهارته اما فهمیدگی یک فضیلت

  همه یاد می گیرند زندگی کنند اما همه نمی توانند زیبا زندگی کنند
  زندگی یک عادته اما زیبا زندگی کردن یک فضیلت

  زندگیتان زیبا...

  • اشرف . ش . ی : پاینده و سربلند باشید .

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • محمد مشكاتيان : بله..برخی بزرگند،بزرگ مرد نیستند!

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : سپاسگزارم .

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  اشرف . ش . ی

  10 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧ
 • ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟
  ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !
  ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ .
  ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ.ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند !
  ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ
  ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ...

  • اشرف . ش . ی : بسیار سپاسگزارم

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • B.ali .N : (gol) (gol) (gol)

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : خواهش می کنم زنده باشید و سرفراز ...

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • ‏و آن کسی را که دوست داری
نصف دیگر تو نیست
او تویی، 
اما جایی دیگر ... 
جبران - خلیل-جبران
 • ‏و آن کسی را که دوست داری
  نصف دیگر تو نیست
  او تویی،
  اما جایی دیگر ...
  جبران - خلیل-جبران

  • اشرف . ش . ی : زنده باشید دوست گرامی . سپاسگزارم .

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • محسن محسنی : چه زیبا

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : زنده باشید دوست ارجمند و فهیم . نظر لطف شماست بسیار سپاسگزارم .

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺕ ﺭﺍ ... 
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ . ..
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ
 • ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺕ ﺭﺍ ...
  ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ
  ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ . ..
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﺍﺳﺖ، ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺖ
  ﭘﻨﻬﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﯼ ﻫﻮﺍ، ﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ !
  ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
  ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ
  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ..

  • اشرف . ش . ی : بزرگوارید دوست ارجمند .

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : درود بر شما دوست مهربان و گرامی نظر لطف شماست بسیار بسیار سپاسگزارم .

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • تلنگر
خدایا 
از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت...
اما شکایتم را پس میگیرم...
من نفهمیدم..
 • تلنگر
  خدایا
  از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت...
  اما شکایتم را پس میگیرم...
  من نفهمیدم...
  فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان که دلم گرفت از آدمهایت...
  نگاهم به تو باشد...

  گاهی فراموش میکنم که وقتی کسی کنارمن نیست...
  معنایش این نیست که تنهایم...
  معنایش اینست که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت...

  با تو تنهایی معنا ندارد...
  مانده ام تو را نداشتم چه میکردم

  • اشرف . ش . ی : زنده باشید . خدا رو شکر .بسلامتی ، برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم .

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • عباس پوشه دار : سلام برشما دوست خوبم ممنون ازلطفتون بدنیستم ، دارم کارهای اول سال را انجام میدم تا چند روز دیگه تموم میشه

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • اشرف . ش . ی : درود بر شما دوست گرامی و بزرگوار. احوال شما ؟ خوبید ؟

   10 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • بهانه های مانوس
  • محمد حسن زاده
  • Amir amiri
  • ميرشجاع سيدين
  • کیوان مقدم
  • ... . ...
  • Javad khodaei
  • ساناز پارسا
  • امید رمضانی
  • محمد م
  • پرسه در خاک غریب
  • tanhaye tanha
  • مهدی رمضانی
  • m kiani
  • AMIR ALI MAHDAVI
  • eraj .....
  4303 هواداران
  بازدیدکنندگان