اشرف . ش . ی

(1a2b3d )
 • جهان
از هر پنجرہ‌ای
به شکلی دیگر نمایان می‌شود،
جهان را
فقط از پنجرہ‌ی ذهن خودمان ببینیم،
و آن
 • جهان
  از هر پنجرہ‌ای
  به شکلی دیگر نمایان می‌شود،
  جهان را
  فقط از پنجرہ‌ی ذهن خودمان ببینیم،
  و آن را همانگونه که هست، بپذیریم
  بی تفسیر و بی قضاوت نگاہِ دیگران

  • اشرف . ش . ی : سپاس فراوان از شما دوست مهربان

   1 سال, 1 ماه

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : زنده باشید دوست قدیمی و گرامی

   1 سال, 1 ماه

 • کسی که تفکرش با تو متفاوت است،
 دشمنت نیست؛ 
بلکه فقط
انسان دیگریست!
 • کسی که تفکرش با تو متفاوت است،
  دشمنت نیست؛
  بلکه فقط
  انسان دیگریست!

  • اشرف . ش . ی : زنده باشید و سرفراز .

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : درود بر شما .

   1 سال, 1 ماه

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

 • داستان کوتاه

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ میکرد. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓ
 • داستان کوتاه

  ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ میکرد. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ شد ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ...
  ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ،ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ نگهبان ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ.
  پس از بهبود حالش، ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺯد ...
  ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
  ﻣﻦ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ که ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورود با من ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ من خداحافظی ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ من ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴتم.
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهای ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ سری ﺑﺰﻧﻢ.
  ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮسی ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ چون ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ، ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ...

  ﻣﺘﻮﺍضعانه تر و دوستانه تر وجود هم را لمس کنیم
  بی تفاوت بودن خصلت زیبایی نیست...

  • اشرف . ش . ی : بسیار سپاسگزارم بله مطمئنم همینگونه بوده که فرمودید شما لطف دارید دوست بزرگوار

   1 سال, 1 ماه

  • فرزین مشکفام : واقعیت رو عرض کردم خواهرم ، ممنونم از این همه خوبی .

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : بسیار بسیار سپاسگزارم خواهش می کنم . نظر لطف و مهربانی شماست .

   1 سال, 1 ماه

 • برف را دوست دارم ... 
 چون فقط با برف می شود،
  آدمی ساخت که،
 هم درونش سفید است، 
و هم بیرو
 • برف را دوست دارم ...
  چون فقط با برف می شود،
  آدمی ساخت که،
  هم درونش سفید است،
  و هم بیرونش ...

  • اشرف . ش . ی : بسیار بسیار سپاسگزارم دوست قدیمی و گرامی

   1 سال, 1 ماه

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : زنده باشید و بسیار سپاسگزارم .

   1 سال, 1 ماه

 • یك انسان نیكو صورت در نظر زیباست،
 اما یك انسان نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.
دکترفرهنگ هلاکویی
 • یك انسان نیكو صورت در نظر زیباست،
  اما یك انسان نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.
  دکترفرهنگ هلاکویی

  • اشرف . ش . ی : زنده و پاینده باشید دوست مهربان و گرامی همچنین شما .

   1 سال, 1 ماه

  • morteza   : زنده باشید بزرگوار ... شب خوب ارام و هفته پرباری براتون ارزومندم ... حق یارتان

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : بسیار سپاسگزارم

   1 سال, 1 ماه

 • استاد نازنینی داشتیم در دوران دانشجویی. تلاش می‌کرد حرف‌های درشت اجتماعی را به گونه‌ای با شوخی و خند
 • استاد نازنینی داشتیم در دوران دانشجویی. تلاش می‌کرد حرف‌های درشت اجتماعی را به گونه‌ای با شوخی و خنده بیان کند که آدم لذت ببرد.
  روز اول کلاس، آمد روی صندلی نشست و بی‌مقدمه و بدون حال‌و‌احوال‌پرسی رو به یکی از پسرهای کلاس کرد و گفت:
  "اگه امروز که از خونه اومدی بیرون، اولین نفر تو خیابون بهت می‌گفت زیپت بازه، چی کار می‌کردی؟"
  پسره گفت: "زود چک‌اش می‌کردم."
  استاد گفت:
  "اگر نفر دوم هم می‌گفت زیپت بازه، چطور؟"
  پسره گفت: "با شک، دوباره زیپم رو چک می‌کردم."
  استاد پرسید: "اگر تا نفر دهمی که می‌دیدی، می‌گفت زیپت بازه، چطور؟"
  پسره گفت: "شاید دیگه محل نمی‌ذاشتم."
  استاد ادامه داد‌: "فرض کن از یه جا به بعد، دیگه هرکی از جلوت رد می‌شد، یه نگاه به زیپت می‌انداخت و می‌خندید. اون موقع چی‌کار می‌کردی؟"
  پسره هاج و واج گفت‌:
  "شاید لباسم رو می‌انداختم روی شلوارم."
  استاد با پرسش بعدی، تیر خلاص رو زد :
  "حالا اگر شب، عروسی دعوت باشی، حاضری بری؟"
  پسره گفت: "نه! ترجیح می‌دم جایی نرم تا بفهمم چه مرگمه."
  استاد یهو برگشت با حالتی خنده‌دار گفت:
  "دِ لامصبا! انسان این‌جوریه که اگر هی بهش بگن داری گند می‌زنی، حالا هرچی باشه، باورش می‌شه داره گند می‌زنه.
  امروز صبح سوار تاکسی شدم، راننده از کنار هر زن راننده ای رد می‌شد، کلی بوق و چراغ می‌زد. آخر سر هم با صدای بلند داد می‌زد که: "بتمرگ تو خونه‌ات با این دست فرمونت."
  خب این زن بدبخت روزی ده بار این رو از این و اون بشنوه، دست‌فرمونش خوب هم که باشه، اعتماد به نفسش به فنا می‌ره!
  پس‌فردا می‌خواین ازدواج کنین، دوست دارین شریک زندگی‌تون یه دختر بی‌اعتماد‌به‌نفس باشه یا یکی که اعتما
  [ادامه...]

  • اشرف . ش . ی : درود بر شما . بسیار سپاسگزارم نظر لطف شماست

   1 سال, 1 ماه

  • چکاوک سرابندی : سلام. مطالب بسیار بسیار زیبایی دارید . (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : بسیار سپاسگزارم

   1 سال, 1 ماه

 • اندیشه هایتان را روی فرکانس شادی تنظیم کنید تا بهشت را در روی زمین تجربه کنید.

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎشید
 • اندیشه هایتان را روی فرکانس شادی تنظیم کنید تا بهشت را در روی زمین تجربه کنید.

  ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎشید ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍهید ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ببینید، ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍهید، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯید. ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍهید، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎشید. ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍهید، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭید.

  ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ.

  • اشرف . ش . ی : سپاس از شما .

   1 سال, 1 ماه

  • سام دانایی : لایکی ومحبوب . (gol)

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : خواهش می کنم .

   1 سال, 1 ماه

 • دیکتاتور، تنهاست! ( دکتر مجتبی لشکربلوکی) 

شاخص‌ترین دیکتاتور قرن بیستم و قدرتمند‌ترین فرد کشور
 • دیکتاتور، تنهاست! ( دکتر مجتبی لشکربلوکی)

  شاخص‌ترین دیکتاتور قرن بیستم و قدرتمند‌ترین فرد کشور تا ساعت‌ها بعد از سکته، هنوز در بسترش زنده بود و در تنهایی، جان می‌کند. در حالی که تیم پزشکی، تنها چند قدم دور‌تر مستقر بودند، اما او از رسیدن ساده‌ترین امداد پزشکی، محروم ماند.
  صبح بعد از سکته، علیرغم تاخیر طولانی و بی‌سابقه برای آغاز برنامه روزانه‌اش، هیچ یک از اعضای دفتر و گارد حفاظت، جرات نداشتند در بزنند و حالش را بپرسند. چرا؟ چون شب قبل، دیکتاتور وقتی می‌رفت بخوابد گفته بود کسی مزاحمش نشود! فرمان او، هرچه بود، درست یا غلط، مقدس بود و نباید شکسته می‌شد.
  ساعت‌ها طول کشید تا مسئولین دفتر جرات کردند تا به هیات رییسه اتحاد جماهیر شوروی خبر دهند که وی از اتاق خواب خارج نشده است. اعضای دفتر و افسران گارد، می‌ترسیدند تمام این‌ها، نقشه او برای سنجش میزان وفاداری آن‌ها باشد. اعضای کادر رهبری شوروی هم تا همه‌شان جمع نشدند، جرات نکردند در اتاق خواب را بگشایند. آن‌ها هم می‌ترسیدند مانند ده‌ها چهره شاخص حزب و ارتش، به اتهام واهی دسیسه، راهی سیاه چاله‌های موحش کا. گ. ب. در میدان لوبیانکا شوند.
  نام این فرد چه بود؟ یوسب بساریونیس دزه جوغاشویلی! نشنیده‌اید؟ بگذارید نام مشهورترش را بگویم: ژوزف استالین.
  دلیل مرگ استالین پس از ۶۰ سال در گزارش ۱۱ صفحه‌ای کالبدشکافی اعلام شد: وی به مرگ طبیعی و بر اثر خفگی در اثر سکته مغزی مرد. گزارش مرگ وی تا تاریخ مارس ۲۰۱۳ در صندوقخانه آرشیو دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه نگهداری می‌شد.

  اگر دقیق و عمیق نگاه کنیم درخواهیم یافت که جلال و شکوه دیکتاتور‌ها خیلی تو خالی است. با وجود هزاران فدایی و جان نثار و پیرو، آن‌ها به طرز رقت باری، بی‌کس و تنهای
  [ادامه...]

  • حمید دیره : مطلبی جالب وفراخورتوجه عمیق (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  اشرف . ش . ی

  1 سال و 2 ماه قبل
 • انتخاب صحیح
با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لای 
لحظه هایش جا بدهی...
با ک
 • انتخاب صحیح
  با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لای
  لحظه هایش جا بدهی...
  با کسی باش که لحظه هایش را روی مدار ِتو تنظیم کند..
  با کسی که مشغله هایش را بخاطر تو دوست داشته باشد...
  که تو را بخواهد...که اولویت اولش باشی... !
  ارزشِ تو خیلی بالاتر از یدک بودن است..
  جنس اعلا باش...جنس اعلا که یدک نمی شود!!!
  یاد بگیر که هر ماندنی ارزشش را ندارد..!
  گاهی تنها بودن شرف دارد به ماندن های یک طرفه ی تحقیر آمیز،
  که تمام شخصیت و انسان بودنت را زیر سوال می برد..
  یاد بگیر گاهی تنها بودن، ترجیحِ خودت باشد...!
  خیلی وقت ها غرور واقعا چیزِ خوبیست...!

  • حمید دیره : سپاس ازشما دوسته گرامی .وبه نوبهی خودم تشکرمیکنم از پستهایه خوبتان (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : درود بر شما و از تمام اظهار لطف و بیان افکارخوبتان بسیار بسیار سپاسگزارم .

   1 سال, 1 ماه

  • اشرف . ش . ی : بسیار بسیار سپاسگزارم .

   1 سال, 1 ماه

  اشرف . ش . ی

  1 سال و 2 ماه قبل
 • چه وقت انسان بزرگی هستیم ؟!
هرگاه از خوشبختی کسانی‌که دوستمان ندارند هم خوشحال شدیم.
هرگاه برای تح
 • چه وقت انسان بزرگی هستیم ؟!
  هرگاه از خوشبختی کسانی‌که دوستمان ندارند هم خوشحال شدیم.
  هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران
  از حق خود گذشتیم.
  هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم.
  هرگاه خوبی ما
  به علت نشان دادن بدی دیگران نبود.
  هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم.
  هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم.
  هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود.
  هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد مگر زمانی که وجودمان
  آرام بخش دیگران باشد.
  هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود.
  هرگاه آدم مهمی بودیم ولی جایی نگفتیم که "میدونی من کی ام؟!

  • حمید دیره : بسیار عالی وکامل برایه نمود یک انسان با روش صحیح چگونه زیستن مناسب .پاینده باشید

   1 سال, 1 ماه

  • عباس پوشه دار : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال, 1 ماه

  ادامه... دوستان
  • بهانه های مانوس
  • محمد حسن زاده
  • Amir amiri
  • ميرشجاع سيدين
  • کیوان مقدم
  • ... . ...
  • Javad khodaei
  • ساناز پارسا
  • امید رمضانی
  • محمد م
  • پرسه در خاک غریب
  • tanhaye tanha
  • مهدی رمضانی
  • m kiani
  • AMIR ALI MAHDAVI
  • eraj .....
  4303 هواداران
  بازدیدکنندگان