زینب دهقان

(313.zinab.14 )
 • سلام علیکم کسی که موهای سرش ریزش کرده و تقریبا طاس شده آیا جایز است موی طبیعی بکارد ؟

پاسخ شیعه آ
 • سلام علیکم کسی که موهای سرش ریزش کرده و تقریبا طاس شده آیا جایز است موی طبیعی بکارد ؟

  پاسخ شیعه آنلاین :
  کاشت موی طبیعی برای کسانی که موهای شان ریزش کرده منع شرعی ندارد و جایز است مو بکارند...

 • حداقل احتکار نکن این ماه عزیز جوان ها ازدواج کنند جنگ اعصاب راه ننداز،آقایان تاجر و عمده فروش...
شد
 • حداقل احتکار نکن این ماه عزیز جوان ها ازدواج کنند جنگ اعصاب راه ننداز،آقایان تاجر و عمده فروش...
  شده این ماه ذی الحجه ده هزار تومان یا کمتر کمک جوانی کن برای ازدواج و اشتغال یا برای رفع مشکلشون دعا کن...
  بخدا خیلی ثواب داره دل بکن از ده تومان یا دقایقی توی قنوت دعای خیر کنید...
  بازنشر کنید برس دست همه

  زینب دهقان

  7 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • اگربعدازمرگ صدقه جاریه ای برای خودت جانذاشته ای، 
پس کوشش کن که گناه جاری بعدازمرگ هم نداشته باشی..
 • اگربعدازمرگ صدقه جاریه ای برای خودت جانذاشته ای،
  پس کوشش کن که گناه جاری بعدازمرگ هم نداشته باشی..!
  (خوب به این جمله فکرکنید)
  جه بسا کسانی هستند مرده اند ولی خوبیهایشان هنوزپابرجاست،
  چه بساکسانی دارندزندگی میکنند ولی انگار که مرده اند..!

  ادامه... دوستان
  • abdol jalil
  • AmirAli M
  • Iman Moallem
  • farid20 parid
  • گروه تبلیغی سیصد و سیزده
  • سحر .....
  • دخی باحال
  • عباس هادیان
  • ایدین آذری
  • M.Amin .
  • کسری احمدی
  • رضا حمیدی
  • کتاب صوتی
  • رفعت رفعت
  • حسين حبيب زاده
  • sarah jennni blockchain education
  1328 هواداران
  بازدیدکنندگان