❀MelikA ❀

(Melika )

❀MelikA ❀

4 سال پیش و 7 ماه قبل
 • در آخرین روز ترم پایانی دانشگاه، استاد به زحمت جعبه سنگینی را داخل کلاس درس آورد. وقتی که کلاس رسمیت
 • در آخرین روز ترم پایانی دانشگاه، استاد به زحمت جعبه سنگینی را داخل کلاس درس آورد. وقتی که کلاس رسمیت پیدا کرد، استاد یک لیوان بزرگ شیشه ای از جعبه بیرون آورد و روی میز گذاشت. سپس چند قلوه سنگ از درون جعبه برداشت و آنها را داخل لیوان انداخت. آنگاه از دانشجویان که با تعجب به او نگاه می کردند، پرسید: آیا لیوان پر شده است؟
  همه گفتند: بله، پر شده.
  استاد مقداری سنگ ریزه را از جعبه برداشت و آن ها را روی قلوه سنگ های داخل لیوان ریخت. بعد لیوان را کمی تکان داد تا ریگ ها به درون فضاهای خالی بین قلوه سنگ ها بلغزند. سپس از دانشجویان پرسید: آیا لیوان پر شده است؟
  همگی پاسخ دادند: بله، پر شده!
  استاد دوباره دست به جعبه برد و چند مشت شن را برداشت و داخل لیوان ریخت. ذرات شن به راحتی فضاهای کوچک بین قلوه سنگها و ریگ ها را پر کردند. استاد یک بار دیگر از دانشجویان پرسید: آیا لیوان پر شده است؟
  دانشجویان همصدا جواب دادند: بله، پر شده!
  استاد از داخل جعبه یک بطری آب را برداشت و آن را درون لیوان خالی کرد. آب تمام فضاهای کوچک بین ذرات شن را هم پر کرد. این بار قبل از اینکه استاد سوالی بکند دانشجویان با خنده فریاد زدند: بله، پر شده!
  بعد از آن که خنده ها تمام شد، استاد گفت: این لیوان مانند شیشه عمر شماست و آن قلوه سنگها هم چیزهای مهم زندگی شما مثل سلامتی، خانواده، فرزندان و دوستانتان هستند. چیزهایی که اگر هر چیز دیگری را از دست دادید و فقط این ها برایتان باقی ماندند، هنوز هم زندگی شما پر است.
  استاد نگاهی به دانشجویان انداخت و ادامه داد: ریگ ها هم چیزهای دیگری هستند که در زندگی مهمند، مثل شغل، ثروت، خانه. و ذرات شن هم چیزهای کوچک و بی اهمیت زندگی هستند. اگر شما ابتدا ذرات شن را داخل لیوان بریزید، د
  [ادامه...]

  • عباس پوشه دار : تموم پستات زیباست ممنون عزیز (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (gol) (gol) (gol) (ghalb)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • yasi ؟؟؟؟ : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯽ ﮔﻪ :
ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﮕﯿﺮ
ﭘﺴﺮﻩ : ﮐﻮﮐﺎ ﯾﺎ ﭘﭙﺴﯽ
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﮐﻮﻻ
ﭘﺴﺮﻩ ﺩﺍﯾﺖ ﯾﺎ
 • ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯽ ﮔﻪ :
  ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﮕﯿﺮ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﮐﻮﮐﺎ ﯾﺎ ﭘﭙﺴﯽ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﮐﻮﻻ
  ﭘﺴﺮﻩ ﺩﺍﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺎﺩﯼ
  ... ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺩﺍﯾﺖ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﻗﻮﻃﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻗﻮﻃﯽ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﮔﻮﭼﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺰﺭﮒ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺍﺻﻠﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺍﺏ ﺑﯿﺎﺭ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺍﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﮔﺮﻡ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﯿﺰﻧﻤﺘﺎﺍﺍﺍﺍ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﯾﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺣﯿﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻥ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮ ﯾﺎ ﺳﮓ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﮔﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﺎﻡ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﭘﯿﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺑﺮﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻣﯿﺎﯼ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻡ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﮑﻮﺷﻤﺖ
  ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﯾﺎ ﺳﺎﻃﻮﺭ
  ﺩﺧﺘﺮ : ﺳﺎﻃﻮﺭ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﻗﺮﺑﻮﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﺧﺪﺍ ﻟﻌﻨﺘﺖ ﮐﻨﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎﺍﺍ  .

  • بنیامین رفیعی : سلام نوشته هات خیلی باحاله دوست داشتی واسه منم میتونی بزاری (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • هادی مهدوی : سلام عزیزم عکس های زیبایی داری لایک .اگه لایق دونستی یه سر بزن

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • محمدرضا رهگذر : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن
رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن
رمضان بهار روح و به خدا پیوستن
رمضا
 • رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن
  رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن
  رمضان بهار روح و به خدا پیوستن
  رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن . . .
  فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک  .

  • saeed 11071 : خوش به حال کسانی که به خدا رسیدندخوش به حال کسانی که به سوی خدا برگشتندخوش به حال کسانی که تصمیم گرفتند در راه خدا بماننداما!!!گر چه برای به خدا رسیدن هیچ وقت دیر نیست ولی فرصت طلایی را از دست ندهیمشبهای آخر ماه رمضان اس

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • مظفر برزکار : جان فدای آنکه یادم میکند…یاد او هرلحظه شادم میکند…مهربانی های او شیرین شکر…با مرامش کیش و ماتم میکن

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • عاشق بی معشوق : سلام خوبی چه خبرا خوبی خوشی اومدم نبودی (gol) تقدیمت

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • روز اول بهارمرد روشن دلي (نابينا) روی پله‌های ساختمانی نشسته بود اون کلاه و تابلویی را در کنار پایش
 • روز اول بهارمرد روشن دلي (نابينا) روی پله‌های ساختمانی نشسته بود اون کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود، روی تابلو خوانده میشد: من کور هستم لطفا کمک کنید. روزنامه نگارخلاقی از کنار او گذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه در داخل کلاه بود... او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد نابينا اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و چيزي دیگری روی آن نوشت و تابلو را سرجايش گذاشت سپس آنجا را ترک کرد. عصر همان روز روزنامه نگار پس از برگشت از كار روزانه متوجه شد که کلاه مرد نابينا پر از سکه و اسکناس شده است. خوشحال شد مرد از صدای قدمهایش او را شناخت پرسيد آيا شما صبح چيزي روي تابلوي من نوشته بودي؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم پس لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:

  امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!!

  بهترینها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل،فکر،هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است .... لبخند بزنید


  .

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می‌گذراند به خاطر پروژه‌ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت. ا
 • دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می‌گذراند به خاطر پروژه‌ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت. او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت یا حذف ماده شیمیایی دی هیدورژن مونوکسید توسط دولت را امضا کنند و برای این درخواست خود، دلایل زیر را عنوان کرده بود:

  - مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می‌شود.

  - یک عنصر اصلی باران اسیدی است.

  - وقتی به حالت گاز در می‌آید بسیار سوزاننده است.

  - استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می‌شود.

  - باعث فرسایش اجسام می‌شود.

  - حتی روی ترمز اتومبیل‌ها اثر منفی می‌گذارد.

  - حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.

  از پنجاه نفر فوق، ۴۳ نفر دادخواست را امضا کردند.۶ نفر به طور کلی علاقه‌ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می‌دانست که ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است! عنوان پروژه دانشجوی فوق «ما چقدر زود باور هستیم» بود!

  .

  • منودخمل پسرام ،شما همه : سلااااام خوشحالم که برگشتی،کنکور چطور بود؟آرزوم موفقیت شما (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • محمدعلی رحیمی : خوب هم اینایی که گفته شده جزو خواص آبه و ربطی به اینکه باور درست یا غلط در بین مردم باشه نداره. فقط تنها نکته اینکه بجای زودباوری بهتر بود کلمه نا آگاهی رو بکار می برد (abroo)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • آدم هاي بزرگ در باره ايده ها سخن مي گويند
آدم هاي متوسط در باره چيزها سخن مي گويند
آدم هاي كوچك پش
 • آدم هاي بزرگ در باره ايده ها سخن مي گويند
  آدم هاي متوسط در باره چيزها سخن مي گويند
  آدم هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويند .

  آدم هاي بزرگ درد ديگران را دارند
  آدم هاي متوسط درد خودشان را دارند
  آدم هاي كوچك بي دردند .

  آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند
  آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند
  آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند .

  آدم هاي بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند
  آدم هاي متوسط به دنبال كسب دانش هستند
  آدم هاي كوچك به دنبال كسب سواد هستند .

  آدم هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند
  آدم هاي متوسط پرسش هائي مي پرسند كه پاسخ دارد
  آدم هاي كوچك مي پندارند پاسخ همه پرسش ها را مي دانند .

  آدم هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
  آدم هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند
  آدم هاي كوچك مسئله ندارند .

  آدم هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند
  آدم هاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي دهند
  آدم هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند

  • zahra khosravi : ما چقد کوچیکیم....

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • محمدعلی رحیمی : همه موارد خوب بود بجز 2 مورد! حکمت، دانش و سواد که میتونن رده های بالاتری نسبت بهم داشته باشن. و همینطور تفکیکشون از همدیگه سخته! در مورد مسئله داشتن همه تیپ آدما مساله دارن منتهی در حد و اندازه خودشون امکان داره خودشون

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • یه پرستار استرالیایی بزرگ‌ترین حسرت‌های آدم‌های در حال مرگ رو جمع کرده و پنج حسرت رو که بین بیشتر آد
 • یه پرستار استرالیایی بزرگ‌ترین حسرت‌های آدم‌های در حال مرگ رو جمع کرده و پنج حسرت رو که بین بیشتر آدم‌ها مشترک بوده منتشرکرده:

  اولین حسرت: کاش جرات‌اش رو داشتم اون جوری زندگی می‌کردم که می‌خواستم٬ نه اون جوری که دیگران ازم توقع داشتن

  حسرت دوم: کاش این قدر سخت کار نمی‌کردم

  حسرت سوم: کاش شجاعت‌اش رو داشتم که احساسات‌ام رو به صدای بلند بگم

  حسرت چهارم: کاش رابطه‌هام رو با دوستام حفظ می‌کردم

  حسرت پنجم: کاش شادتر می‌بودم

  • sara m : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • مظفر برزکار : آفریدگار اگر مرا یک بار آفریدمن روزی هزار باربا لبخند تو آفریده می شوم در لابه لای دلشوره ها و تـرس هایـم،لب پرتگاه ایستاده ام..میدانم دستـــــــم را نمیگیری..فقط محض رضای خدا.. پرتــــــم نکــن

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • KA KA S I N G O : ██▓▒░L░I░K░E (♥) ░▒▓██

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • ساده که میشوی

همه چیز خوب میشه

خودت

غمت

مشکلت

غصه ات

هوای شهرت

آدمهای اطرافت
 • ساده که میشوی

  همه چیز خوب میشه

  خودت

  غمت

  مشکلت

  غصه ات

  هوای شهرت

  آدمهای اطرافت

  حتی دشمنت

  یک آدم ساده که باشی

  برایت فرقی نمیکند که تجمل چیست

  که قیمت تویوتا لندکروز چند است

  فلان بنز آخرین مدل ، چند ایربگ دارد

  مهم نیست

  نیاوران کجاست

  شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه

  کدام حوالی اند

  رستوران چینی ها

  گرانترین غذایش چیست

  ساده که باشی

  همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود

  همیشه لبخند بر لب داری

  بر روی جدولهای کنار خیابان راه میروی

  زیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی

  آدم برفی که درست میکنی

  شال گردنت را به او میبخشی

  ساده که باشی

  همین که بدانی بربری و لواش چند است

  کفایت میکند

  نیازی به غذای چینی نیست

  آبگوشت هم خوب است

  ساده که باشی

  آدمهای ساده را دوست داری که

  بوی ناب آدم میدهند

  • ❀MelikA ❀ : ممنون الهه جانــــــــــــــــــ :)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • الهه حميدي : لايك به افتخار نوشته هاي زيباي شما

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • صبح که از خواب بیدار شد رو سرش فقط سه تار مو مونده بود 

با خودش گفت:
 • صبح که از خواب بیدار شد رو سرش فقط سه تار مو مونده بود

  با خودش گفت:

  "هییم! مثل اینکه امروز موهامو ببافم بهتره! "

  و موهاشو بافت و روز خوبی داشت!

  فردای اون روز که بیدار شد دو تار مو رو سرش مونده بود

  هیییم! امروز فرق وسط باز میکنم

  این کار رو کرد و روز خیلی خوبی داشت >... >پس فردای اون روز

  تنها یک تار مو رو سرش بود اوکی امروز دم اسبی میبندم

  همین کار رو کرد و خیلی بهش میومد !

  روز بعد که بیدار شد هیچ مویی رو سرش نبود!!! فریاد زد


  ایول!!!! امروز درد سر مو درست کردن ندارم!

  همه چیز به نگاه تو بر میگرده ! هر کسی داره با زندگیش میجنگه

  ساده زندگی کن ،جوانمردانه دوست بدار ، و به فکر دوست دارانت باش

  ❀MelikA ❀

  4 سال پیش و 8 ماه قبل
 • فامیل دور: یه فامیل لیوان شیر بده میخوام بدم بچم

عزیزم: باشه چشم، فقط شیرش کم چرب باشه یا پر چرب؟
 • فامیل دور: یه فامیل لیوان شیر بده میخوام بدم بچم

  عزیزم: باشه چشم، فقط شیرش کم چرب باشه یا پر چرب؟

  فامیل دور: کم چرب باشه

  عزیزم: گرم باشه یا سرد؟

  فامیل دور: سرد باشه!

  عزیزم: محلی باشه یا استریلیزه؟

  فامیل دور: استریلیزه!

  عزیزم: الان میارم! ... راستی تو لیوان باشه یا پاکت خود شیر رو بیارم؟

  فامیل دور: تو لیوان باشه!

  عزیزم: لیوانش استیل باشه یا شیشه ای؟

  فامیل دور: شیشه ای باشه!

  عزیزم: لیوان شیشه ای پاچه گشاد باشه یا راسته باشه؟

  فامیل دور: راسته باشه!

  عزیزم: بشقاب بذارم زیر لیوان یا نذارم؟

  فامیل دور: ایییییییییییییییی بابا چه گیری کردیما، نخواستیم نخواستیم! زهر مار بخوره

  بچه ام،کشتی ما رو!!! عزیزم: زهر مار زنگی یا جعفری؟

  • ❀MelikA ❀ : ممنون ، من نیز از دیدار دوباره شما خرسندم :)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • وحید م.ی : از حضور دوباره تان خرسند شدیم.

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • ヅPOOR ♂BOY64 : (gol) (gol)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • Ali Saha
  • مریم بهار
  • فندق بابا ؟
  • naznin Arad
  • لیلا علی خانی
  • sheri zzz
  • شیخ میلاد
  • darush 418
  • vahid lovee2
  • mohammad tanha
  • محمد امین طهرانی
  • من و عشقم
  • ترانه جون
  • ❀ماندانا صدیقی❀
  • رضا 1374
  • امير فرحاني
  1715 هواداران
  بازدیدکنندگان