__ Strong ___

(_bano_ )

__ Strong ___

6 ماه پیش و 3 هفته قبل [پست ثابت] [☘ عـَـطـرِ تـــ❤️ــــو ☘]
 • مـــــــــــــــــــــــــــــــن..؟!

  چه دوحرفیه وســــــــــــــوسه انگیزیست.....

  این من! نه زیبایم ، نه مهـربانم....نه عـاشق و نه محتاج نگاهی...!

  فقط برای خودم هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم...خود خودم ! مال خودم !

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبورم و عجول!!

  سنگین...سرگردان...مـــــــــــــــــــــــــــــغرور...لجباز....با یک پیچیدگی ساده و مقداری

  بی حوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلگیه زیــــــــــــــاد!!!

  و برای تویی که چــــــــــــــــــــــــــهره های رنگ شده را می پرستی,

  نه سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت آدمی ,

  هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ ندارم.

  راهــــــــــــــــــــت را بگیــر و بـــــــرو

  حوالی من توقف ممنــــوع است

  • ava3
 • من…

مـن یه روزی دخــــتری بودم که از تـــه دل مــی خـــندیدم !!!

مـن یه روز آروم تــــرین اعــ
 • من…

  مـن یه روزی دخــــتری بودم که از تـــه دل مــی خـــندیدم !!!

  مـن یه روز آروم تــــرین اعــــصاب دُنیـــا رو داشــــتم !!!

  اکــــنون بـی آنکـــــه شاد بـــاشــم نـــفس مــی کشــم …...

  بــی آنکــــه شاد باشــــم زیــــر باران راه مـــی روم …..

  بـی آنکـــــه شاد باشــــم زنــدگــی مــی کـــــنم …...

  دیگـــــران از کـــنارم عبــــور مـــی کـننـــد ،

  ســــرد و سنگـــــین !

  بـی آنکــــه نامــــم را به خاطـــر بیاورنــد …

  جــوری عبـــــور می کننــد ؛ که انگـار مـن نیســـــتم….

  حـــــرفــی نیــــست ؛ فقـــط خســـتـه ام …

  مـن دخــــــتری هـــستم که با تمـــــام تـــوان...

  با ســـرنوشـــت مــی جنگـــــد …

  و چـه جــنـگ نابـــــرابری !!

  مـن خـــــستـه ام ولــی مــَغــلوب نخــواهــــم شــــد !!

 • گاهے دلـــ ــت از سن و سالــ ــت می گیرد

میخــــواهی کودک باشے

کودکے کـﮧ بـﮧ هر بهانـــ ـﮧای
 • گاهے دلـــ ــت از سن و سالــ ــت می گیرد

  میخــــواهی کودک باشے

  کودکے کـﮧ بـﮧ هر بهانـــ ـﮧای

  بـﮧ آغوش غَمخـــوارے پنــ ـاه مے بَرَد

  و آسودِه اَشــ ــک مے ریزد

  بُــزُرگ کــ ــﮧ باشےبایَـد

  بغض هاے زیادے را بےصــــــدا دفن کنے

 • لبریزم از سکوت،اما باکمی دروغ ...

فهمیده ام که عشقت سرنوشت من نبود ...

 لبریزم از جنون،اما باک
 • لبریزم از سکوت،اما باکمی دروغ ...

  فهمیده ام که عشقت سرنوشت من نبود ...

  لبریزم از جنون،اما باکمی سقوط ...

  فهمیده ام که اسمم در یاد تو نبود ‌...

  لبریزم از تشویش،اما باکمی تشویق...

  فهمیده ام که چشمت به راه من نبود...

  لبریزم از گریه،اماباکمی سکته...

  آخ که فهمیدم درآغوشت،بوی من نبود ....

  • جکس Jaxx : درچه زمینه ای قوی هستي که زدی strong

   1 هفته

 • آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،

حرفهای عاشقانه نمیزنند،

چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی

آدمها
 • آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،

  حرفهای عاشقانه نمیزنند،

  چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی

  آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..

  اما عاشقشان میشوی!

  ناخواسته دلت برایشان میرود…

  این آدمها فقط راست میگویند...

  راست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”...

  لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،..

  لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است…

  لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست...

  در لبخندشان خدا را میبینی…...

  اینها ساده اند...

  حرف زدنشان…

  راه رفتنشان…

  نگاهشان….

  ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربان...

 • ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
 • ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ " ﻏــــﺮﻭﺭﻡ " ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ...

  ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ " ﭘﯿﭽﯿـــﺪﮔﯽ ﺍﻡ " ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ...

  ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺘــــﻢ " ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ......

  ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗــــﻢ ...

  ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﻤﺎﻥ " ﺑﻘﯿـــﻪ" ...

  ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ، " ﻋﺸـــﻖ" ﺍﺳﺖ ... ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ

  ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯽ

  ﺗﺎ ﺗﻠـــﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠـــﺦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ ...

  ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ "ﺧــــﺎﺹ " ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ

  ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﺸﻮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﻭﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ

  ﻫﻢ " ﺩﺭﻭ" ﺍﺕ ... !!!

 • به سلامتی خودم!!!!!

هییییسسسس....

 چراشو نپرس....

 اشکت درمیاد...!!!
 • به سلامتی خودم!!!!!

  هییییسسسس....

  چراشو نپرس....

  اشکت درمیاد...!!!

  • __ Strong ___ : نشی که عزیزی....میشه عضو گروه اولم ..سکوت تلخ بشین

   1 هفته و 2 روز قبل

  • zahra 1395 : فدات گل گل گل

   1 هفته و 2 روز قبل

  • __ Strong ___ : مرسیتم... :)))

   1 هفته و 2 روز قبل

 • مرا دختر خانـــــــوم می نامند...

مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست...

دنیــــای دختــرانــ
 • مرا دختر خانـــــــوم می نامند...

  مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست...

  دنیــــای دختــرانـــه من ..

  نه با شمــــع...نه با عروســـک معنـــا پیدا نمیکنـــد...

  و نه با اشک و افســـــــــــــــــون...

  امــــــــا;تمــــــام اینها را در برمیگیرد...

  مــــــــــــــــــــــــن ...

  نـــه ضعیفم..نه ناتـــــــــوان...

  چــرا که خداونـــد مرا بدون خشونـــت و زور و بازو میـــپسندد...

  اشــــک ریختن ضعـــف من نیــــسـتـ...

  قـــدرت روح مـــــن اســتــــ....

  • __ Strong ___ : زیبا بود...

   1 هفته و 4 روز قبل

  • nimae27 nima : دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب،دختر یعنی تفسیر جمله ی “دوستت دارم” یعنی خدا هم زیباست

   1 هفته و 4 روز قبل

  • мαяуαм :) : قربونت

   2 هفته پیش و 5 روز قبل

 • دلم تنگ است...

برای کسی که نمیشود او را خواست...

نمیشود او را داشت...

فقط میشود سخت برای او
 • دلم تنگ است...

  برای کسی که نمیشود او را خواست...

  نمیشود او را داشت...

  فقط میشود سخت برای او دلتنگ شد....

  و درحسرت آغوشش سوخت

  • حمید --- : سلام و محبوبی

   1 هفته و 2 روز قبل

 • ♚مــــْْن♚

✘اونــِْْـــقْْْْدر لجٌٰبـــــْْْْـــــازْْْو یکــــ دنـــْْْْــده امـــْْْْ ✘ 

کهـ
 • ♚مــــْْن♚

  ✘اونــِْْـــقْْْْدر لجٌٰبـــــْْْْـــــازْْْو یکــــ دنـــْْْْــده امـــْْْْ ✘

  کهـــْْ اگـــْْْْٰـــــــه بخـــــْْْـــــوامْْْ شْْْٰٰادْْْ بــْْآشــْْْْٰٰمو بْْْْخنـــــْْْٰٰدم,

  ✓هیــــــْٰٰــــْْٰچــےْْ حٰٰتــےْْْْ غـــــرْْْٰٰوبْْٰ✓ جمْْْٰٰــــــْْْْعـــهــــْْْ هــْْْْْم نمیْْْـــٰٰتونـهــْْْْ جلـــــوْْْْْٰٰمو بگْْٰٰیرهــْْْ

  ↩ پــــْْْٰٰس↪

  واٍْْْْســْْٰه نارْْْْٰاحتـــْْْْــ کرْْٰٰدن ْْٰمـــنْْ بیخـــــْْْْْْٰـــودےْْْ ✧کاْٰٰلرےٍْْْْ نســـــْْْٰٰـــــوز

  • __ Strong ___ : بی بلا گلم...

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  • بانو ... : یادم نره..چشم

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  • __ Strong ___ : سلام گلم شرمنده ....اجازه ندارم سه روز وارد هیچ گروهی بشم...انشاالله شنبه یاد اوری کن وارد میشمگ..

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

 • ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﯾـﺪﺍﺭ ﺗــﻮﺳـــﺖ...

 ﻗـﻠـﺐ ﻣـــﻦ ﺍﻣـﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﯾﺎﺩ ﺗـﻮﺳـﺖ....
 
ﺑـﻬﺘـﺮﯾﻨـﯽ ﻫــﺮ ﮐ
 • ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﯾـﺪﺍﺭ ﺗــﻮﺳـــﺖ...

  ﻗـﻠـﺐ ﻣـــﻦ ﺍﻣـﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﯾﺎﺩ ﺗـﻮﺳـﺖ....

  ﺑـﻬﺘـﺮﯾﻨـﯽ ﻫــﺮ ﮐﺠــﺎ ﻫﺴﺘـﯽ ﺑـــﺪﺍﻥ....

  ﻫـﺮ ﮐﺠـﺎ ﺑﺎﺷــﻢ ﺩﻟـﻢ ﺩﺭ ﯾـﺎﺩ ﺗــﻮﺳـﺖ....

  • mitra khanlari : بی بلا گلم

   3 روز پیش و 13 ساعت قبل

  • __ Strong ___ : سلام میترا جون چشم حتما عزیزم

   3 روز پیش و 13 ساعت قبل

  • mitra khanlari : سلام دریا جان خوشحال میشم عضو گروه دوم پروفم ماه و ستاره شویمنتظرتم عزیزم (gol)

   3 روز پیش و 13 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • narges ......
  • sahar .......
  • MøHãMÅĐ
  • سامان دلدار
  • ✨ آیسوداع ✨
  • kamran 1212
  • мαяуαм :)
  • ‼danyal‼ ○○○○
  • یک نفری
  790 هواداران
  بازدیدکنندگان