رانیا راد

(_tanha_ )

رانیا راد

2 سال پیش و 11 ماه قبل
 • گفت با مادر جمله بساز 
    گفتمش 
                 بامادردنیا رو میسازن نه جمل
 • گفت با مادر جمله بساز
  گفتمش
  بامادردنیا رو میسازن نه جمله

  • رانیا راد : ایله چیه؟؟

   2 سال پیش و 11 ماه قبل

  • miladhaggo haggo : ایله توهم دنیاروساختی اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خخخخخخخ

   2 سال پیش و 11 ماه قبل

 • بــــھــ جـــاےـــ ایـــنـــڪـــھـــ فـــِـــڪـــرِـــ لـــُـــخـــتـــْـــ ڪـــَـــردنـــــــشـــ ب
 • بــــھــ جـــاےـــ ایـــنـــڪـــھـــ فـــِـــڪـــرِـــ لـــُـــخـــتـــْـــ ڪـــَـــردنـــــــشـــ بـــاشـــےــ فـــِـــڪـــرِ عـــَـــــــروســـ ڪـــَـــردنـــــشـــ بـــــــــاشـــْـــ اگـــھـــ راســـ مـــیـــگــــــےـــ☜ـــآقـــاشــــــــــےـــ☞ـ

  • Lavender : محبوبی ب گروه اول پروفایلم ملحق شو.

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • ĸιɴɢ ѕpιтe ΛĿĪ : سلام اجی سال نو مبارک ... گروه اول پروفم خواستاره وجود خودت و پست های زیبات هست ... خوشال میشم :) ☠☣ سرزᓄـیטּ בی๛ لاـפּ ☣☠ بعضوی و محبوبش کنی و فعالیت داشته باشیـ...:) راسی محبوبی و دوست داشتی محبوبم کنـ... مرسیـ:) (gol

   2 سال پیش و 12 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  41 هواداران
  بازدیدکنندگان