Ѧ♭◎ℓḟαℨℓ :)

(ab0l )

Ѧ♭◎ℓḟαℨℓ :)

1 ماه, 1 هفته [پست ثابت]
 • پاها رو زمین،ولی طرفدار پرواز

  • ava3
 • برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست... 

برای تویی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست ... 

برای
 • برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست...

  برای تویی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...

  برای تویی كه احسا سم از آن وجود نازنین توست ...

  برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

  برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است...

  برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی...

  برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی...

  برای تویی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...

  ... تویی كه سـكوتـت سخت ترین شكنجه من است برای

  برای تویی كه قلبت پـا ك است ...

  برای تویی كه در عشق ، قـلبت چه بی باك است...

  برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است...

  برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است...

  برای تویی كه غمهایت معنای سوختنم است...

  برای تویی که آرزوهایت آرزویم است

 • زندگــــــــــــــــــــــــــــی. . . 

معنی پیچــــــــــــیده ای ندارد. . . 

همین که تــــــ
 • زندگــــــــــــــــــــــــــــی. . .

  معنی پیچــــــــــــیده ای ندارد. . .

  همین که تــــــــــــــــــــــــــــــــــو باشی. . .

  این تمام زندگیســـــــــــت. . .(!)

 • خداحافظ
خداحافظ ای دنیــــــــای نیــــــــرنگ و نامردی 

خداحافظ ای تنهـــــــایی و شبهـــــای س
 • خداحافظ
  خداحافظ ای دنیــــــــای نیــــــــرنگ و نامردی

  خداحافظ ای تنهـــــــایی و شبهـــــای سردی

  خداحافظ ای دلهـــــــــــــایی یخ زده و سنگی

  خداحافظ ای عاشقــــــــان کاغــــذهای رنگی

  خداحافظ ای شبهـــــــای غــــم و اندوه و درد

  خداحافظ ای یاران همــــــــــدم و مونس سرد

  خداحافظ ای دلهــــــــــــای شکسته و خسته

  خداحافظ ای عاشقـــــــــان به انتظار نشسته

  خداحافظ ای کــــــــــــــوچه های تنگ و باریک

  خداحافظ ای زمستــــــــــــانهای سرد و تاریک

  ادامه... دوستان
  • Ⓢ£ⓥのム :)
  3004 هواداران
  بازدیدکنندگان