abbas rajabi

(abbasrajabi89 )

abbas rajabi

2 سال پیش و 9 ماه قبل

گاهی فراموش کن کجایی
به کجا رسیدی!
و به کجا نرسیدی!
گاهی فقط زندگی کن ...
یاد قول‌هایی که به خودت داد‌ی نباش،
تو تلاشتو کرد‌ی اما نشد!
یه وقتایی جواب خودتو نده!
هر چی پرسید‌:
چرا اینجای زندگی گیر کرد‌ی،
لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما نشد
یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر
از بودن کنار کسانی که د‌وست شان داری
و دوستت دارن
از طلوع خورشید
از صدای آواز قناری‌ها
از باد
از باران ...

abbas rajabi

2 سال پیش و 9 ماه قبل

هیچ نیازی به رقابت با دیگری نیست، تو خودت
هستی و همان گونه که هستی بسیار خوب است،
خودت را بپذیر.
ِ راهی را نرو که از سر ترس است، راهی را برو که
عشق و سرور تو را وادار به پیمودنش می کند.
مقاومت درونی را کنار بگذار، بگذار امور همان
گونه که هستند، باشند.
این پذیرش، تو را به آن قلمروی آرامش درون
خواهد برد.
هرگاه این لحظه را به هر شکلی که باشد به
گونهئی عمیق بپذیری، در آرامش هستی.

abbas rajabi

2 سال پیش و 9 ماه قبل

کسری انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در
خانه ئی تاریک به زندانش فکند و فرمود او را به
زنجیر بستند.
چون روزی چند بر این حال بود، کسری کسانی
را فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بزرگمهر را
دیدند با دلی قوی و شادمان.
بدو گفتند: در این تنگی و سختی تو را آسوده
دل می بینم!
گفت:معجونی ساخته ام از شش جزء و به کار
می برم و چنین که می بینید مرا نیکو می دارد.
گفتند:...
آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز هنگام
گرفتاری به کار آید
گفت: آری جزء نخست اعتماد بر خدای است،
دوم آنچه مقدر است بودنی است، سوم شکیبایی
برای گرفتاري بهترین چیزهاست.
چهارم اگر صبر نکنم چه کنم، پس نفس
خویش را به جزع و زاری بیش نیازارم، پنجم آنکه
شاید حالی سخت تر از این رخ دهد. ششم آنکه
از این ساعت تا ساعت دیگر امید گشایش باشد.
چون این سخنان به کسری رسید او را آزاد کرد
و گرامی داشت.

abbas rajabi

2 سال پیش و 9 ماه قبل

بزرگترین دشمن شمع، ریسمانی ست که در دل اوست.
مراقب دشمن درون مان، »افکار منفی« باشیم.
دقایقی را که به عیب جویی دیگران می پردازیم، اگر صرف اندیشیدن به عیب های خود کنیم
فایدههای زیادی میبریم. که کوچکترین آن، خودشناسی است.

ادامه... دوستان
 • کاست من
 • فقط خدا ...
 • تینا فاضلی
 • میترا شیبانی
 • مهســـــــــــآ ❥
 • کلاله کهبد
 • مونا دیزجی
 • الهه ی باران ........
 • ترک قیزی
 • ناهید @@@@
 • ثنا سعادتمند
 • rayan alborz
 • طراوت بهرامی
 • احمد کشمیری
 • شباویز قریشی
 • Parisa♡ Ahmadi♥
223 هواداران
بازدیدکنندگان