اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
 • ﭘﺴﺮﮎ ... .
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮﮎِ ﻗﺼﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺑﺎﻧﻮﯼِ ﻣﻦ
ﺻﺪﺍ ﮐﻦ!
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺹ! ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
 • ﭘﺴﺮﮎ ... .
  ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮﮎِ ﻗﺼﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
  ﺑﺎﻧﻮﯼِ ﻣﻦ
  ﺻﺪﺍ ﮐﻦ!
  ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺹ! ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
  ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮ:
  ﺟﺎﻧﻢ؟
  ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
  ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﺑﻼ ... .
  ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ
  ﺑﺨﺮ
  ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻦ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﺍ ... .
  ﮐﻪ ﺫﻭﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
  ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺩﺳﺘﺎﻥِ ﺗﻮﺳﺖ ... .
  ﭘﺴﺮﮎ ... .
  ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺭﺍﺯِ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺎﺵ ﮐﻨﻢ:
  ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ﯾﮏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﻫﺎﯼِ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺭنگی

 • آدَمــهآ کنــآرَت هَستَند ..
تآ کِـــی ؟
تآ وَقتـــی کهــ به تــو اِحتــیآج دآرَند !
اَز پیشــت م
 • آدَمــهآ کنــآرَت هَستَند ..
  تآ کِـــی ؟
  تآ وَقتـــی کهــ به تــو اِحتــیآج دآرَند !
  اَز پیشــت میرَوَند یک روز ..
  کُدآم روز ؟
  وَقتی کســی جآیَت آمَد !
  دوستَــت دآرَند ..
  تآ چهــ موقع ؟
  تآ موقعی کهــ کسی دیگَر رآ بَرآی دوســت دآشـتَن پیــدآ کُنـَند !
  میگویَــند عآشــقَت هَســتَند بَرآی ِ هَمیشه !
  نَــه .. !
  فَـقَـط تآ وَقتی کهـ نوبَت ِ بــآزی بآ تــو تَمآم شَوَد ..
  وَ این اَست بآزی ِ بآهَــم بودَن ..

 • من از تو هیچی نمیخواهم...

فقط...

فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو...

حلالم کن اگر
 • من از تو هیچی نمیخواهم...

  فقط...

  فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو...

  حلالم کن اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم

 • کجــاي شهر قرار بگـذاريم ؟
پــارک يا رستــوران ؟
چه رنگ لبـاس بپوشم ديوانــه تــر مي شوي ؟
سـادگي
 • کجــاي شهر قرار بگـذاريم ؟
  پــارک يا رستــوران ؟
  چه رنگ لبـاس بپوشم ديوانــه تــر مي شوي ؟
  سـادگي* خوب هســت ؟
  مي خواهي بـرايت شعـر هم بخوانم بلنـد بلنـد ؟
  يا آرام بگويـم دوستــت دارم گلــم ...؟!
  کــدام بهتر هسـت
  بمــانم شاعري کنم يا از عاشقـي ات بسـوزم و تمـام شـوم ...؟

 • تو مقصری، اگر من دیگر
 • تو مقصری، اگر من دیگر " منِ سابق " نیستم

  پـس من را به "مـن" نبودن محکوم نکن !

  من همـانم .. همان دختر مهربون و صبور . پر از محبت ..

  یـادت نمی آید؟

  من همانـم

  حتی اگر این روزها بویِ بی تفاوتی بدهم ...

 • مــــــَـن ،اتفاق عجیبی وسط زندگیم بودم:))
 

مُـحـکَـمــ رـآه بُــرو בُــפֿــتَــر

تُــو عـاش
 • مــــــَـن ،اتفاق عجیبی وسط زندگیم بودم:))


  مُـحـکَـمــ رـآه بُــرو בُــפֿــتَــر

  تُــو عـاشِــقــ شُـבﮮ

  جَـنـــگــیــבﮮ

  وَــ حـالــآ... تَــنـهـایـــے

  سَـرِتـُـو بـالــآ بِــگـیـر

  اوــטּ لـیـــآقَــتِـــ جَـنـگــیــבَטּ نَـבاشـتـــ

 • تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …
مـن فـــقط ،
بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـ
 • تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار …
  مـن فـــقط ،
  بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ،
  در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ،
  زنـــدگـی کــــردم !!

 • همـہ چیـزش פֿـآصــہ
لبخنـבش
تیپش
رفـتارش
اפֿــلاقـش
اפــساسـاتـش
בوسـت בاشتـنش؛
مـפֿـاطب نبوב
 • همـہ چیـزش פֿـآصــہ
  لبخنـבش
  تیپش
  رفـتارش
  اפֿــلاقـش
  اפــساسـاتـش
  בوسـت בاشتـنش؛
  مـפֿـاطب نبوבہ ڪـہ פֿـآصـ باشـہ
  פֿـاص بوבه ڪـہ مـפֿـاطب شـבه

 • راستش را بخواهی


فاجعه ی رفتن
 • راستش را بخواهی


  فاجعه ی رفتن "او"


  چیزی را تکان نداد . . .

  من هنوز هم چای میخورم...

  قدم میزنم...


  هستم!


  اما...


  تلخ تر ...


  تنهاتر ...


  بی اعتمادتر

  ادامه... دوستان
  • نیما مهریاری
  • فرید نشاط
  • karen dehmoobed
  • ارام محمدی
  • hossein zare
  • علیرضا احمدی
  • پدرام قلی نژاد
  • shahin tabesh
  • 3mrãñ♌ lOv3lŷ➰tîñã
  • پارسا راد
  • vahid ahmadi
  • ღ ʍάнℓά ღ♥ ツ яάDFάяD ♥...♀
  • دفتر پیشخوان
  • nazanin nazanin
  • فاروق حسیني
  • مهتاب !!!!!!!!!!!!
  2609 هواداران
  بازدیدکنندگان