اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
 • سیگار بعدی را روشن میکنم
کامی از لبش میگیرم
بجای لبهایی که چندی است نبوسیده ام
انگشتانم بوی تند س
 • سیگار بعدی را روشن میکنم
  کامی از لبش میگیرم
  بجای لبهایی که چندی است نبوسیده ام
  انگشتانم بوی تند سیگار میگیرند
  همان انگشتانی که همچو باد
  جنگل موهای تورا نوازش میکردند
  دیگر این اندام سوزان تو نیست که مرا احاطه کرده
  دود سیگار است و بس…
  سیگارم که به آخر میرسد
  لبم را میسوزاند مانند بوسه ای
  که تو هنگام خداحافظی به آن تقدیم کردی …

  • گالری نقاشی : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • ASEM0ONI . : لحظه خداحافظي تو ماشين؟؟؟؟؟؟؟خيلي حال نميده اينجوري

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • kiarash mousavi : سلام محبوب شدی بیاپروفم و پستمو بلایک میخام به یه نفرتقدیمش کنم (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

 • هر روز که می آمدی و بوســـه ای می دادی،
من آن را گــِــره ای می کردم بین نخ های کاموا
حال که شـــا
 • هر روز که می آمدی و بوســـه ای می دادی،
  من آن را گــِــره ای می کردم بین نخ های کاموا
  حال که شـــال گردنی قرمز با هزاران هزار گره برای تو بافتـــــه ام نیستی …
  به خودم دلـــــداری می دهم …
  برایش کـــوتاه بود؛ خوب شد که رفت …!!!

  اشک چشم@@رزیـتــا@@

  4 سال پیش و 7 ماه قبل [بازنشر از elham farzi]
 • عشقتون؟؟؟؟؟
 • عشقتون؟؟؟؟؟

  • SAMYAR EKRAMI : بگم نگم خوبه بده ناراحت میشی نمیشی نمیدونم ولی میگمخودتو

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • ▒▒. ▒ : نمیگم چون خیلی از هم دوریم فقط ....

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • U J : zaanamoooooo

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  اشک چشم@@رزیـتــا@@

  4 سال پیش و 8 ماه قبل [بازنشر از مهدیسا $$$]
 • خداوند هیچ موقع از تو سوال نمی کنه چه نوع ماشینی روندی

؟ اما حتماً از تو خواهد پرسید چند نفر پیاد
 • خداوند هیچ موقع از تو سوال نمی کنه چه نوع ماشینی روندی

  ؟ اما حتماً از تو خواهد پرسید چند نفر پیاده را به مقصد رساندی..

  . قابل توجه دخترها که هر چی بوق میزنی ناز می کنن... نمیدونن هدف پسرها الهیه

  اشک چشم@@رزیـتــا@@

  4 سال پیش و 9 ماه قبل [بازنشر از naziiiii sepehri]
 • خوندنش حوصله میخواد....

ولی ارزش خوندنو داره

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..ﺳﻼﻣﺘ
 • خوندنش حوصله میخواد....

  ولی ارزش خوندنو داره

  ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها.. کم خوابی ها

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..

  سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
  [ادامه...]

  • sajaad taravati : سلام سلامتی خودت (bye)

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

  • amir razani : خدا د گیجت یه چسه نوشتیه اشک د چشیام جمع بیی

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

  اشک چشم@@رزیـتــا@@

  4 سال پیش و 9 ماه قبل [بازنشر از دخی !]
 • اخر عاقبت تام جری
 • اخر عاقبت تام جری

  • بهروز رمضانپور : آخییییش ! دلم خنک شد ! (relax)

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

  • abas hasani : محبوبيت تقديم (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

  • amin unesy unesy : سلام عزیز مطالب تو بذار تو گروه سنی آنلاین...منتظر ارسال پست های زیبات تو این گروه هستم...

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

 • لدفن بگید....اجباریییییییییی (mosbat)
 • لدفن بگید....اجباریییییییییی

  • SAMYAR EKRAMI : 7 8 12 18 20 ولی مورد 8 و 7 رو بیشتر دوس دارم

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • رضا شیرازی : 8 20 7 17 خخخخخ

   4 سال پیش و 7 ماه قبل

  • behrooz mgn : همه موارد...خخخخ (khoob)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • نیما مهریاری
  • فرید نشاط
  • karen dehmoobed
  • ارام محمدی
  • hossein zare
  • علیرضا احمدی
  • پدرام قلی نژاد
  • shahin tabesh
  • 3mrãñ♌ lOv3lŷ➰tîñã
  • پارسا راد
  • vahid ahmadi
  • ღ ʍάнℓά ღ♥ ツ яάDFάяD ♥...♀
  • دفتر پیشخوان
  • nazanin nazanin
  • فاروق حسیني
  • مهتاب !!!!!!!!!!!!
  2610 هواداران
  بازدیدکنندگان