احمد نصیری

(ahmad.valmazoo65 )

احمد نصیری

8 ماه پیش, 1 هفته

از عالمی پرسیدند:

برای خوب بودن کدام روز بهتر است؟
عالم فرمود یک روز قبل از مرگ
شخص حیران شد و گفت :

ولی مرگ را هیچکس نمیداند!
عالم فرمود،
پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش شاید فردایی نباشد ..

نوجوان هاى امروز ما 
محتاجِ ذره اى
فقط ذره اى "توجه" اند
توجهى با چاشنىِ محبت كه اگر شماىِ پدر و مادر از آنها دريغ كنيد
گدايى اش را از هر بى سر و پايى ميكنند...
نسلى كه يك "حواسم بهت هست" ميخواهد
يك نگرانىِ منطقى
يك هم صحبت كه بشود رويش حساب باز كرد
نسلِ جديد؛
نسلِ باصطلاح "نازك نارنجى "هستند!
درجه ى حساسيتشان بسيار بالاست
تَرَك برميدارند با هر كنايه اى
با هر بى توجه ايى
با هر طرد شدنى
نسلِ جديدِ ما،
نه با ما،
بلكه با تكنولوژى دارند بزرگ ميشوند
با تكنولوژى اى كه همانقدر كه ميتواند برايشان مفيد باشد،
به همان اندازه هم از من و شما دورشان ميكند
لابلاى تمامِ شلوغى هاىِ روزمره مان،
فقط كمى بيشتر حواسمان را خرجِ نسلِ جديد كنيم!

علي قاضي نظام [لینک]

ادامه... دوستان
 • مریم صالحی
 • arqavan azadoof
 • مینا مجیدی
 • ✨خودت باش✨
 • امیر نانکلی
 • shina Irani
 • Hajali Malek
 • شهاب غریبه ی آشنا
 • هلاله احمدی
 • Behnoosh Mansourian
 • عسل حسینی
 • نگــار خـانــــوم
 • (نیزار آبی)
 • Fati ...
 • یا ضامن آهو منم آهو
 • منصور حبیبی
12 هواداران
بازدیدکنندگان