افسران جنگ نرم

(ahmadabadi )

افسران جنگ نرم

14 ساعت پیش و 50 دقیقه قبل
 • ئیس جمهوری در شأن مردم ایران است که نه تنها زبان انتقاد گران را نبندد بلکه انتقادگران سازنده را تشوی
 • ئیس جمهوری در شأن مردم ایران است که نه تنها زبان انتقاد گران را نبندد بلکه انتقادگران سازنده را تشویق کند و با انتخاب همکاران شایسته که تقوا، تعهد و تجربه و تخصص ویژگی بارز آنهاست به دنبال حل مشکلات مردم باشد.

  افسران جنگ نرم

  14 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل
 • رئیس جمهوری در شأن مردم ایران است که ساده زیست باشد و خود را در سطح مردم بداند و از اشرافی گری و تجم
 • رئیس جمهوری در شأن مردم ایران است که ساده زیست باشد و خود را در سطح مردم بداند و از اشرافی گری و تجمل دوری کند و البته نگاهش برای حل مشکلات به درون کشور باشد نه اینکه تکیه گاهش دشمنان ملت باشد.

  افسران جنگ نرم

  14 ساعت پیش و 54 دقیقه قبل
 • رئیس جمهوری باید انتخاب شود که قانون مدار باشد نه حزبی مدار، به هیچ کس اجازه رانت خواری ندهد و با بس
 • رئیس جمهوری باید انتخاب شود که قانون مدار باشد نه حزبی مدار، به هیچ کس اجازه رانت خواری ندهد و با بستن منافذ فساد، قاطعانه با فساد برخورد کند، هر کسی که می خواهد باشد.

  افسران جنگ نرم

  14 ساعت پیش و 55 دقیقه قبل
 • فردی باید رئیس جمهور شود که تهاجم فرهنگی را باور داشته باشد، باید رئیس جمهوری را برگزینیم که منطقش،
 • فردی باید رئیس جمهور شود که تهاجم فرهنگی را باور داشته باشد، باید رئیس جمهوری را برگزینیم که منطقش، منطق امام راحل باشد که فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است. ما رئیس جمهوری می خواهیم که اگر آمریکایی ها در هر سطحی به ایران توهین کردند در همان سطح با قاطعیت جوابشان بدهد.

  افسران جنگ نرم

  14 ساعت پیش و 56 دقیقه قبل
 • باید رئیس جمهوری را انتخاب کنیم که برنامه ای برای مشکلات معیشت مردم داشته باشد و با نشاط به دنبال ح
 • باید رئیس جمهوری را انتخاب کنیم که برنامه ای برای مشکلات معیشت مردم داشته باشد و با نشاط به دنبال حل مشکلات مردم باشد، مسئله بعد این است که دشمنان، نظام اسلامی را هدف قرار دادند باید کسی انتخاب شود که این تهاجم را قبول داشته باشد.

  افسران جنگ نرم

  14 ساعت پیش و 56 دقیقه قبل
 • درخصوص فضای مجازی اظهار میدارم: این فضا حقیقتی ترین فضاست به آنها که در این فضا فعالیت دارند می گویی
 • درخصوص فضای مجازی اظهار میدارم: این فضا حقیقتی ترین فضاست به آنها که در این فضا فعالیت دارند می گوییم که اگر دین دارید دینتان را ضایع نکنید وکسانی که دین ندارند مرد باشند و هر حرف و تهمت و افترائی را در سایت آوردن خداپسندانه نیست و حرف زور است.

  ادامه... دوستان
  • نرگس محمدی
  • نازی صحرایی
  • کمیل عالی
  • مدرسه نيوز
  • غلامرضا صالحی بختیاری
  • شهیدان را یاد کنیم با ذکر یک صلوات
  • مهتاب مهتابی
  • یا حیدر (علیه السلام)❀
  • ۩۞ جامِ معرفت ۞۩
  • محسن زارعی
  • حامد حسینی
  • محسن بنی اسدی
  • سا را
  • morteza Hosseini
  • فارس کالا لوازم جانبی
  • مدافع ...
  624 هواداران
  بازدیدکنندگان