ترانه ****

(airis )
 • بانو
کم باش
اصلاهم نگران
کم شدنت نباش
آنکس که اگر
کم باشی گمت کند
همانیست که اگرزیادباشی
حیفت
 • بانو
  کم باش
  اصلاهم نگران
  کم شدنت نباش
  آنکس که اگر
  کم باشی گمت کند
  همانیست که اگرزیادباشی
  حیفت می کند
  سعی نکن متفاوت باشی
  فقط ساده باش
  این روزها
  ساده بودن
  به قدرکافی متفاوت است

  • آقا محسن ..... : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 روز

 • زن که باشی
چای هایت را آنقدر تلخ می خوری
تا یادت بماند
تنها تکیه گاه روزهای تنهایی
خودت هستی و خ
 • زن که باشی
  چای هایت را آنقدر تلخ می خوری
  تا یادت بماند
  تنها تکیه گاه روزهای تنهایی
  خودت هستی و خودت …

  • HAMID REZA . : ﻭﻟی ﺧﺍﻧم ﻫﺍ ﺑﯾﺷﺗﺭﺷﻭن ﺗﻛﯾه ﮔﺍه ﺩﺍﺭن ﻭ ﺗﻛﯾه ﮔﺍﻫﺷﻭﻧم ﻣﺭﺩﺍن .... ﻭﻟی ﻣﺭﺩﺍ ﻓﻗﻁ ﺧﻭﺩﺷﻭﻧﻧﻭ ﺧﻭﺩﺷﻭنن ....

   1 روز و 7 ساعت قبل

  • ترانه **** : فقط که مال مردها نیست خیلی از خانومام هستن اینجورین

   1 روز و 7 ساعت قبل

  • HAMID REZA . : ﺍﯾن ﻭﺍﺳه ﻣﺭﺩه ﻫﺍ ....!!!

   1 روز و 7 ساعت قبل

  ترانه ****

  1 روز و 17 ساعت قبل
 • کاش انقدری که آدما غرورمون رو شکستن

یه بارم خلوتمونو میشکستن…!!!
 • کاش انقدری که آدما غرورمون رو شکستن

  یه بارم خلوتمونو میشکستن…!!!

  • ترانه **** : بله همینطوره این روزا بیشتر دل و غروره ادماست که میشکنه

   1 روز و 17 ساعت قبل

  • mohammad h : شکستن که کاری نداره

   1 روز و 17 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • (amir )
  • حاین ....
  • Mostafa DorAndish
  • منصور .....
  • فاطمه کنگی
  • آقا محسن .....
  • برديا ارس
  • رامین امینی
  • مهدی مقبول
  • Ahmad namalom
  • محمدمهدی شمس
  • مهدی محبی
  • HOSSEIN khanzadeh
  • arman ghaderi
  • سبحان شاهمرادی
  • محسن راد
  150 هواداران
  بازدیدکنندگان