کبری محمدی

(akli13558 )
 • (doghalb) بسم الله الرحمن الرحیم (doghalb) 
قابل توجه دوستان هم میهنی عزیز:
نوشته ای خاص برای مخ
 • بسم الله الرحمن الرحیم
  قابل توجه دوستان هم میهنی عزیز:
  نوشته ای خاص برای مخاطبی خااااااااااااص:حتما بخواااااااااااااااااانید:
  دیگر فرصت آن شده بودکه نبودن را هم تجربه می کردم ؛ بودنی که در آن جز نجواهای کودکانه چیزی نبود و مصمم به آن که او را خوشحال و به آرزوی دیرینه اش برسانم ... خداااایااا فقط تقاضایی به عجز از وجود برترت دارم و این که در ادامه ی این مهم مرا یاری و حقیقت را برای همگان روشن ؛ تا از کردار پلیدشان ، پشیمان و توبه کنند.
  ألاً بالذکرللًه تطمین القلوب ... اعتماد ندارد از هر راهی وارد می شوم تاثیر ندارد ، محبت می کنم هار می شود و دوری می جویم بیهوده سرایی می کند ، معبودم تو بگو ؛ چه کنم !!! مددی برسان بر دل حقیر و غمگینم که مدت هاست با تلنگر های زیاد می شکند ، کاش کمی آرامش در در جوار پیکر ناچیزم وجود داشت ، غربت به آن نیست که در وطن نباشی ، گاهی یک تلمیح منفی از سوی بهترین هایت ؛ که به عقیده خودشان شوخی ایی بیش نیست ، می تواند احساس غربت را در دیارت جاری و آسایش را در هم شکند.
  روزگارم با تلخی ها ی مداوم و کمی هم شادی که ناسپاسی نباشد ؛ می گذرد اما تلخی های دنیوی به از سموم آخرتی هست که بخاطر اعمال قبیح نصیب ما می شود ، آری خدااااااااااااای را باید شاکر بود که با سرنوشتی تلخ به تقصیر خودمان ، آخرتی شیرین برایمان می آفریند.
  وقتی در این دنیای کنونی : شیر هااا شدند پاکتی / پلنگ هااا هم صورتی / پهلووناااا دوپینگی / آدم هاش هزار رنگ / دیگر نباید به عشق ها که ساعتی شدند ایراد گرفت آری دیگر دوره شیرین و فرهاد ، لیلی و مجنون به پایان رسیده و تعویض و تجارت به جای آن ها پای به عرصه نهادند و انسان ها به میزان ثروت تفکیک و گزینش می شوند و بر همان اساس ارزش دار
  [ادامه...]

  ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
  5 هواداران
  بازدیدکنندگان