amir ghasemi

(ali1368-68 )

پسری به دختری ریاضی یاد میداد

پسر دختر را بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند

سپس دختر پسر را بوسید پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند

آنها همدیگر را در آغوش کشیدند پسر گفت به این عمل ضرب میگویند

ناگهان پدر دختر آمد

پسر را تکه تکه کرد و گفت به این عمل تقسیم مییگویند

سپس خشتک پسر را روی سرش کشید و چنان بر سرش زد که تا کمر خم شد و گفت به این عمل هم

صورت در مخرج میگویند

دیدی چقدر ریاضی شیرین است؟

 • KAREN T.M : سلام محبوب شدید ممنون میشم جبران شسه

  1 ماه

 • دختر خانوم☺ : (dd) (khandeh)

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • zahra کیانی : پستاتون خيلي قشنگ بودن محبوب شدين

  4 ماه پیش

 • (ghamgin)
  • amir ghasemi : چه خوب بود جملت. ازخودته؟

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • زهرا سلطاني : من همان غریبه دیروزآشنای امروزو فراموش شده فردایم!پس در آشنایی امروز می نویسم!تا در فراموشی فردا یادم کنی ! خوشحال میشم پرو فایلم را با وجود خود مزین بفرمایید .ممنون

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • مریم صالحی : (gol) (gol) (gol)

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ﻣﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ
  ﻣﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﺳﺮﺧﯽ ﺣﯿﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ
  ﻣﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺭﺍ از ﻟﺒﺎﻥ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﻗﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧش ﺭﺍ
  ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺭﺍ
  ﺯﻥ ﻗﺪﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﻧﺮ

  ﻭ ﺗﻮ ﺍﯼ ﺯﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ” ﺩﺍﻑ ﺷﺪﻥ ” ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ! ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻧﺮ ﺍﺳﺖ!

  • به یاد چشمانت * : مرد اگه مرد باشه باید اینا بدونه زن امانت الهیسیت باید خوب ازش مراقبت کنه (gol) (geryeh)

   7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • sana sana : عالی

   1 سال, 1 ماه

  • alma masoudi : بیگ لایکککک عالی بود.. (gol)

   1 سال, 1 ماه

 • ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩیم ﺍﺯمون ﻣﯿﭙــﺮﺳﯿﺪﻥ :
ﺑــﺎﺑــﺎﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣـﺎﻣــﺎﻧﺘﻮ؟ !
میگفتیم : ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻧﻮ !
 • ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩیم ﺍﺯمون ﻣﯿﭙــﺮﺳﯿﺪﻥ :
  ﺑــﺎﺑــﺎﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣـﺎﻣــﺎﻧﺘﻮ؟ !
  میگفتیم : ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻧﻮ !!
  ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﻧﻪ !
  ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ !!!
  ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﺪﻭﻣﻪ؟؟؟
  ما ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺒﯽ میگفتیم :
  ﻣﺎﻣﺎﻧــﻮ !!!
  ﺑﯿــﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭ ! ﻟﺒــﺨﻨﺪ تلخی ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ...
  ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺟﻠــﻮﯼ ﻫﻤﻪ !!!
  ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﻔﻬــﻤﯿﻢ ﭘــﺪﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﺗــﺎ ﺯﻥ ﻭ بچش ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻦ ...

  ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ
  ﺑﺎﺵ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ.

  ﭘﺴﺮﯼ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ شام ﺑﻪﺭﺳﺘﻮﺭﺍنی ﺑﺮﺩ ...
  ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
  ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ رﻭﯼﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ..
  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ ﺑﺎ ديده ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺴﻮﯼ ﻣﺮﺩﭘﯿﺮ ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ،
  ﻭ ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩ و درعوض غذا را به دهان پدر میگذاشت ...
  پس ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ پدر ﻏﺬﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺩ،
  ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩ، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩ ﻭ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ تميز و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ...
  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺴﻮﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ آنان ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ!!
  ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﺭﺍﻫﯽ
  ﺩﺭب ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺷﺪ.
  ﺩﺭ این هنگام ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ
  ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ بلند شد و ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ:
  ﭘﺴﺮ... ﺁﯾﺎ ﻓﮑﺮ نمیکنی ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ باقی ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ؟!
  ﭘﺴﺮ ﭘﺎﺳﺦ داﺩ؛ خیر ﺟﻨﺎﺏ...فكر نميكنم ﭼﯿﺰﯼ باقی گذاشته باشم!
  ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ :
  خیر ﭘﺴﺮم. اشتباه میکنی. ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ!
  پسر با تعجب پرسید: چه چیز را؟!
  آن مرد پیر گفت: تو ﺩﺭﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮﺍﻥ...
  ﻭ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ
  [ادامه...]

  • آرزو ملکی : (gol) (gol) (gol) (gol)

   6 ماه پیش

  • LOVE ___A : لایــــــــــــــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــ (gol) (gol)

   7 ماه پیش, 1 هفته

  • ❤MARYAM ❤ : واقعا که لایک داره

   1 سال

 • جملاتی زیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ازحضرت عـــــــــــــــــــــــ
 • جملاتی زیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ازحضرت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی علیه السلام:
  1. مردم را با لقب صدا نکنید.
  2.روزانه از خدا معذرت خواهی کنید.
  3.خدا را همیشه ناظر خود ببینید.
  4.لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید.
  5.بدون تحقیق قضاوت نکنید.
  6.اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.
  7.صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.
  8.شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید.
  9.سعی کنید بعد از خود،نام نیک بجای بگذارید.
  10.دین را زیاد سخت نگیرید.
  11.با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.
  12.انتقادپذیر باشید.
  13.مکار و حیله گر نباشید.
  14.حامی مستضعفان باشید.
  15.اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد،از او تقاضا نکنید.
  16.نیکوکار بمیرید.
  17.خود را نماینده خدا در امر دین بدانید.
  18.فحّاش و بذله گو نباشید.
  19.بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.
  20.رحم دل باشید.
  21.با قرآن آشنا شوید.
  22.تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید.
  23.گریه نکردن از سختی دل است.
  24.سختی دل از گناه زیاد است.
  25.گناه زیاد از آرزوهای زیاد است.
  26.آرزوی زیاد از فراموشی مرگ است.
  27.فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست.
  28.محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست
  ( نهج البلاغه)
  از امام علی (ع)پرسیدند واجب و واجبتر چیست؟
  نزدیك و نزدیكتر كدامند؟ عجیب و عجیبتر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ فرمود : واجب اطاعت از الله و واجبتر از آن ترك گناه است. نزدیك قیامت و نزدیكتر از آن مرگ است. عجیب دنیا وعجیبتر ازآن محبت دنیاست. سخت قبر
  [ادامه...]

  • кнαтєяєн :) : سلام و عرض ادب...دوست خوبم دعوتی به تنها گروهه پروفایلم یعنی *حضرت عشق*...خوشحال میشیم به جَمعِ ما بپیوندید... (khoob) (gol)

   8 ماه پیش

  • amir ghasemi : بله.خواهش ميكنم

   2 سال پیش

  • مهناز کدیور : سلام با اجازه باز نشر شد

   2 سال پیش

 • ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ 
 ﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯼ

 ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ ﭘﯿﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺪ
 • ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ
  ﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯼ

  ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ ﭘﯿﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺪ
  ﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯼ

  • amir ghasemi : خواهش

   5 ماه پیش, 1 هفته

  • sahar kazemi : (geryeh) تازه رفتی من دیررسیدم (geryeh) (geryeh) (geryeh)

   1 سال و 9 ماه قبل

 • (ninja)
  • دختر . : عالـــــــــــــــــــــــــــــی

   1 سال, 1 ماه

  • ✦¸.´`• şŕ •`´.¸ : سلام ..پستمولایک کن لطفا. (gol) مرسی

   1 سال و 2 ماه قبل

  • ღ❅ ⒺⓗⓈⓐⓃ_ⒺⓈ ❅ღ : شما .... محبوب .... محبوب كن لطفا ............. پستاتون خيلى عاليه.

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

 • یهــ روز یهــ ترکهـ....!

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺒﺰﯼ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻮ ﺑﺨﺮﻩ ، ﻋﻮﺽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺳ
 • یهــ روز یهــ ترکهـ....!

  ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺒﺰﯼ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻮ ﺑﺨﺮﻩ ، ﻋﻮﺽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺳﻮﺍ ﮐﻨﺪ ، ﻫﻤﻪ
  ﯼ ﮐﺎﻫﻮ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺭو ﺳﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺨﺮﻩ . ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﻪ : ﺻﺎﺣﺐ
  ﺳﺒﺰﯼ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻫﺴﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﺎﻫﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﻮﻫﺎ ﺭﻭﯼ
  ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮑﻨﻢ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﺮﻡ .
  این هـآ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩ. . .
  ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺰ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ی...  ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺗﺮﮐـــﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﺒﻬﻪ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ
  ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎﺭﯾﻤﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ :
  - ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ؟! ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻦ.....
  ﺍﻭﻥ ﺗﺮﮐـــﻪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﻭ به ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﯿﺪﺵ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ . ﺍﻭﻥ ﺗﺮﮐـــﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺰ
  ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﮐﺮﯼ....
  یه روز ﺑﻪ ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ ، ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺘﺎﺏ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮﺭ
  ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﮐﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪ،ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ... ، ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ
  ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ 11 ﺟﻠﺪﯼ ﻧﻮﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺰ ﻋﻼﻣﻪﺍﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺁﻥ
  ﮐﺘﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺪﯾﺮ ﺑﻮﺩ.....  یه روز یه ترکه داشته ذکر میگفته
  در وسط ذکر هنوز تمام نشده بود که یک حوری
  بهشتی با جامی در دست از سمت راست او می آید و جام شراب بهشتی را تعارف میکند
  اما چون ذکر هنوز تمام نشده بود ترکه به
  حوری اعتنا نمیکنه
  حوری از سمت چپ
  [ادامه...]

  • [Pato_Mat] . : خب ترک دیگه

   4 ماه پیش, 1 هفته

  • kosar : یاشاسن

   7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • BarboD - : یاشاسن تورک میلتی یاشاسن (khoob)

   8 ماه پیش

  یکی بود ....... دومیش نبود.....یکی با مشروب به فکر خداست...!!!!یکی تو مسجد به فکر زناست.....!!!!یکی با مانتو و ذکر خداست .....!!!یکی با چادر تو فکر گناست ...!!!!!!یکی موی سیخ و غیرت ......!!یکی تسبیح به دست تو فکر شهوت ......!!!!یکی ریششو با تیغ زده....یکی با ریش مردم رو تیغ زده .....آره اینجوریاس////واین قصه سر دراز دارد .............رفیق بچه نیست خوابش کنی ........رفیق دونه نیست خاکش کنی ........رفیق قلیون نیست چاقش کنی .......رفیق حیوون نیست رامش کنی ......سلامتی رفیقای با معرفت نه او بی معرفتا که تا اس ندی یا کاری باهات نداشته باشن نمیان کنارت ......سلامتی دلتنگا نه دلسنگا .سلامتی سربازا نه چتر بازا ...سلامتی رازدارا نه ناز دارا .....////نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا ......خودت بزن به سلامتیه همه رفقا و مشتی ها که خیانت بلد نیستن تو سختیا کنارتن .تنهات نمیزارن

  • شیلا شایسته : سلام بزرگوارمحبوب شدی...بمحبوب❤ میشه لطفا بیای گروه اولم عطرتو بعضوی و محبوبش کنی...مرسی داداش گلم⚘⚘⚘⚘

   6 ماه پیش

  • *** * : سلاام (gol)

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • اوا خ : خواهش.. همچنین

   7 ماه پیش

  ادامه... دوستان
  • ¡¡Am¡r@l tkd
  • ندا سروري
  • .... ....
  • ... .......
  • _. isarw
  • *** *
  • zahra 1395
  • homayon99 mokhtary20
  • زهرا سلطاني
  • گیتا آبان
  • DAЯყA∞ :/
  • Sophia modeling
  • مهرآوه شریفی نیا
  • mwlisx wzx
  • .... ......
  • mobina _
  408 هواداران
  بازدیدکنندگان