مجتبی محمودی

(ali1382 )

مجتبی محمودی

8 ساعت پیش و 7 دقیقه قبل [مغز بادام]
 • زندگی بهشت است
برای آنانی که
عاشقانه عشق می ورزند!
بی پروا محبت می کنند
وکمتر از دیگران انتظار
 • زندگی بهشت است
  برای آنانی که
  عاشقانه عشق می ورزند!
  بی پروا محبت می کنند
  وکمتر از دیگران انتظار دارند
  به زیبایی گل شکی نیست
  اما زیباتر از گل شمایید
  امیدوارم همیشه
  شادوخوشبخت باشید

 • زندگی بهشت است
برای آنانی که
عاشقانه عشق می ورزند!
بی پروا محبت می کنند
وکمتر از دیگران انتظار
 • زندگی بهشت است
  برای آنانی که
  عاشقانه عشق می ورزند!
  بی پروا محبت می کنند
  وکمتر از دیگران انتظار دارند
  به زیبایی گل شکی نیست
  اما زیباتر از گل شمایید
  امیدوارم همیشه
  شادوخوشبخت باشید

  ادامه... دوستان
  • محسن شهیدی
  • محمد خداخواه
  • ali n
  • babak molavi
  • سعید نادریان
  • یا مهدی ادرکنی
  • ehsan rad
  • محمد جوادی
  • نویسنده رایتر
  • ʍεqy ( •  __ − )
  • Hadi Sayın
  • امیر ...
  • مجتبی حسینی
  • حاج ابراهيم
  • حمید سلمانی
  • رويا دانشور
  4286 هواداران
  بازدیدکنندگان