مجتبی محمودی

(ali1382 )
 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
رو به پایانی،
تمام شدنت مبارک!
تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
  رو به پایانی،
  تمام شدنت مبارک!
  تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
  اما فصل سردت اصلا خوب نبود خبرهایش؛
  یک روز خبرِ فوت محبوب های کشور به گوش میرسید،
  و روز دیگر آوار شدنه سقف های گوناگون...
  و یک روز خبرِ رفتنه "او"...البته این برای من صدق میکند و آنهایی که "او"هایشان رفته اند...
  اما بی انصافی ست اگر از خوبی هایت هم نگویم
  بزرگم کردی در این یک سال،
  صبوری یادم داده ای...
  فهمیدم نباید از سرنوشتی که برایمان ساختند پیروی کنم،
  خودم سرنوشتم را بسازم!
  فهمیدم مادر و پدر تنها آدم های باارزشِ تکرار نشدنی زندگی هستند!
  امسال خیلی از اطرافیان و غریبه های هم نوعم را خوشحال کردم!
  امسال درونِ تو فهمیدم خدایی دارم که با حرف های بنده هایش فرق دارد و حواسش به من است...
  ممنونم از تو بخاطر این فهمیدن ها!
  اما!یک سوال!
  ۹۵ جان تو کمرت درد نمیگیرد،
  این همه آرزوی براورده نشده ب دوش میکشی و داری میروی!؟
  حداقل به سالِ بعد بگو ما چشم انتظار برآورده شدن آرزوهایمان هستیم...
  به سال بعد بگو
  حالا که دارد می آید،
  "او" را هم با خودش بیاورد...
  بیاورد تا همه چیز تکمیل شود!
  آی ۳۶۵ روزِ دوست داشتنی،سفر ابدی ات به سلامت..

  نوروزتان پیروز و هرروزتان نوروز
  دوستان عزیزم بدی دیدید عذرخواهی می کنم و امیدوارم بادلی بی کینه پا به سال جدید بگذاریم

  • سلینا - - - - : (ghalb) و بر آمد بهاری دیگرمست و زیبا و فریبا ، چون دوست سبدی پیدا کن پر کن از سوسن و سنبل که نکوست همره باد بهاری بفرست پیک نوروزی و شادی بر دوست . . . درود فراوان ... هر روزتان نوروز (ghalb)

   4 روز پیش و 3 ساعت قبل

  • Mehr banu Akbari : سلام استاد عزیز سال نو برشما مبارک باد شادوسلامت باشید (gol) (gol) (gol) (gol)

   5 روز پیش و 18 ساعت قبل

  • پویا ۰۲۱ : استاد عزیرم باسپاس فراوان همیشه مارا شرمنده میکنی بزرگوار عزیزم (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb)

   1 هفته

 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
رو به پایانی،
تمام شدنت مبارک!
تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
  رو به پایانی،
  تمام شدنت مبارک!
  تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
  اما فصل سردت اصلا خوب نبود خبرهایش؛
  یک روز خبرِ فوت محبوب های کشور به گوش میرسید،
  و روز دیگر آوار شدنه سقف های گوناگون...
  و یک روز خبرِ رفتنه "او"...البته این برای من صدق میکند و آنهایی که "او"هایشان رفته اند...
  اما بی انصافی ست اگر از خوبی هایت هم نگویم
  بزرگم کردی در این یک سال،
  صبوری یادم داده ای...
  فهمیدم نباید از سرنوشتی که برایمان ساختند پیروی کنم،
  خودم سرنوشتم را بسازم!
  فهمیدم مادر و پدر تنها آدم های باارزشِ تکرار نشدنی زندگی هستند!
  امسال خیلی از اطرافیان و غریبه های هم نوعم را خوشحال کردم!
  امسال درونِ تو فهمیدم خدایی دارم که با حرف های بنده هایش فرق دارد و حواسش به من است...
  ممنونم از تو بخاطر این فهمیدن ها!
  اما!یک سوال!
  ۹۵ جان تو کمرت درد نمیگیرد،
  این همه آرزوی براورده نشده ب دوش میکشی و داری میروی!؟
  حداقل به سالِ بعد بگو ما چشم انتظار برآورده شدن آرزوهایمان هستیم...
  به سال بعد بگو
  حالا که دارد می آید،
  "او" را هم با خودش بیاورد...
  بیاورد تا همه چیز تکمیل شود!
  آی ۳۶۵ روزِ دوست داشتنی،سفر ابدی ات به سلامت..

  نوروزتان پیروز و هرروزتان نوروز
  دوستان عزیزم بدی دیدید عذرخواهی می کنم و امیدوارم بادلی بی کینه پا به سال جدید بگذاریم

 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
رو به پایانی،
تمام شدنت مبارک!
تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
  رو به پایانی،
  تمام شدنت مبارک!
  تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
  اما فصل سردت اصلا خوب نبود خبرهایش؛
  یک روز خبرِ فوت محبوب های کشور به گوش میرسید،
  و روز دیگر آوار شدنه سقف های گوناگون...
  و یک روز خبرِ رفتنه "او"...البته این برای من صدق میکند و آنهایی که "او"هایشان رفته اند...
  اما بی انصافی ست اگر از خوبی هایت هم نگویم
  بزرگم کردی در این یک سال،
  صبوری یادم داده ای...
  فهمیدم نباید از سرنوشتی که برایمان ساختند پیروی کنم،
  خودم سرنوشتم را بسازم!
  فهمیدم مادر و پدر تنها آدم های باارزشِ تکرار نشدنی زندگی هستند!
  امسال خیلی از اطرافیان و غریبه های هم نوعم را خوشحال کردم!
  امسال درونِ تو فهمیدم خدایی دارم که با حرف های بنده هایش فرق دارد و حواسش به من است...
  ممنونم از تو بخاطر این فهمیدن ها!
  اما!یک سوال!
  ۹۵ جان تو کمرت درد نمیگیرد،
  این همه آرزوی براورده نشده ب دوش میکشی و داری میروی!؟
  حداقل به سالِ بعد بگو ما چشم انتظار برآورده شدن آرزوهایمان هستیم...
  به سال بعد بگو
  حالا که دارد می آید،
  "او" را هم با خودش بیاورد...
  بیاورد تا همه چیز تکمیل شود!
  آی ۳۶۵ روزِ دوست داشتنی،سفر ابدی ات به سلامت..

  نوروزتان پیروز و هرروزتان نوروز
  دوستان عزیزم بدی دیدید عذرخواهی می کنم و امیدوارم بادلی بی کینه پا به سال جدید بگذاریم

 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
رو به پایانی،
تمام شدنت مبارک!
تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
  رو به پایانی،
  تمام شدنت مبارک!
  تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
  اما فصل سردت اصلا خوب نبود خبرهایش؛
  یک روز خبرِ فوت محبوب های کشور به گوش میرسید،
  و روز دیگر آوار شدنه سقف های گوناگون...
  و یک روز خبرِ رفتنه "او"...البته این برای من صدق میکند و آنهایی که "او"هایشان رفته اند...
  اما بی انصافی ست اگر از خوبی هایت هم نگویم
  بزرگم کردی در این یک سال،
  صبوری یادم داده ای...
  فهمیدم نباید از سرنوشتی که برایمان ساختند پیروی کنم،
  خودم سرنوشتم را بسازم!
  فهمیدم مادر و پدر تنها آدم های باارزشِ تکرار نشدنی زندگی هستند!
  امسال خیلی از اطرافیان و غریبه های هم نوعم را خوشحال کردم!
  امسال درونِ تو فهمیدم خدایی دارم که با حرف های بنده هایش فرق دارد و حواسش به من است...
  ممنونم از تو بخاطر این فهمیدن ها!
  اما!یک سوال!
  ۹۵ جان تو کمرت درد نمیگیرد،
  این همه آرزوی براورده نشده ب دوش میکشی و داری میروی!؟
  حداقل به سالِ بعد بگو ما چشم انتظار برآورده شدن آرزوهایمان هستیم...
  به سال بعد بگو
  حالا که دارد می آید،
  "او" را هم با خودش بیاورد...
  بیاورد تا همه چیز تکمیل شود!
  آی ۳۶۵ روزِ دوست داشتنی،سفر ابدی ات به سلامت..

  نوروزتان پیروز و هرروزتان نوروز
  دوستان عزیزم بدی دیدید عذرخواهی می کنم و امیدوارم بادلی بی کینه پا به سال جدید بگذاریم

  • لیلا ... : خیلی زیبا بود...نوروز بر شما هم مبارک (gol) "دل به این پیرزن عشوه گر دهر مبند/کین عروسیست که در عقد بسی داماد است"

   1 هفته

 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
رو به پایانی،
تمام شدنت مبارک!
تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
 • سالِ ۹۵ جانِ عزیزم،
  رو به پایانی،
  تمام شدنت مبارک!
  تشکر بخاطرِ همهء ۳۶۵ روزی که ساختی برایمان...
  اما فصل سردت اصلا خوب نبود خبرهایش؛
  یک روز خبرِ فوت محبوب های کشور به گوش میرسید،
  و روز دیگر آوار شدنه سقف های گوناگون...
  و یک روز خبرِ رفتنه "او"...البته این برای من صدق میکند و آنهایی که "او"هایشان رفته اند...
  اما بی انصافی ست اگر از خوبی هایت هم نگویم
  بزرگم کردی در این یک سال،
  صبوری یادم داده ای...
  فهمیدم نباید از سرنوشتی که برایمان ساختند پیروی کنم،
  خودم سرنوشتم را بسازم!
  فهمیدم مادر و پدر تنها آدم های باارزشِ تکرار نشدنی زندگی هستند!
  امسال خیلی از اطرافیان و غریبه های هم نوعم را خوشحال کردم!
  امسال درونِ تو فهمیدم خدایی دارم که با حرف های بنده هایش فرق دارد و حواسش به من است...
  ممنونم از تو بخاطر این فهمیدن ها!
  اما!یک سوال!
  ۹۵ جان تو کمرت درد نمیگیرد،
  این همه آرزوی براورده نشده ب دوش میکشی و داری میروی!؟
  حداقل به سالِ بعد بگو ما چشم انتظار برآورده شدن آرزوهایمان هستیم...
  به سال بعد بگو
  حالا که دارد می آید،
  "او" را هم با خودش بیاورد...
  بیاورد تا همه چیز تکمیل شود!
  آی ۳۶۵ روزِ دوست داشتنی،سفر ابدی ات به سلامت..

  نوروزتان پیروز و هرروزتان نوروز
  دوستان عزیزم بدی دیدید عذرخواهی می کنم و امیدوارم بادلی بی کینه پا به سال جدید بگذاریم

  • @ ...... : " واژه تکرار" آئین نوروز است,و " واژه تذکر" آئین اسلام است...و این هر دو یک رسالت را بر دوش می کشند, هر دو پیام آور انسان بودن و انسان تر شدن است .... جامعه با تکرار نیرو می گیرد, طبیعت با تکرار نو می شود ,و احساس با تکر

   6 روز پیش و 14 ساعت قبل

 • به دنیا آمد تا 
دختر کسی شود،
ازدواج کرد تا
همدم کسی شود،
 بچه دار شد
تا مادر کسی شود؛
برای هم
 • به دنیا آمد تا
  دختر کسی شود،
  ازدواج کرد تا
  همدم کسی شود،
  بچه دار شد
  تا مادر کسی شود؛
  برای همه کسی شد،
  اما خودش بی کس ماند

  مادر را میگویم
  پیشاپیش روزتان مبارک

  • لیلا سروش : نوروز این رفاقت را نگاهبانی می کند,که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند . . . صمیمانه آرزومند آنم که تا همیشه رستگاری و سعادت تن پوشتان باد و تمام لحظاتتان به مهر نگاه رحیمانه اش آذین باد.پیشاپیش سال نو بر شما

   1 هفته

  • سلینا - - - - : (gol) (gol) (gol) (gol) .......... (gol)

   1 هفته, 1 روز

  • ..... Maryam : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 هفته, 1 روز

 • به دنیا آمد تا 
دختر کسی شود،
ازدواج کرد تا
همدم کسی شود،
 بچه دار شد
تا مادر کسی شود؛
برای هم
 • به دنیا آمد تا
  دختر کسی شود،
  ازدواج کرد تا
  همدم کسی شود،
  بچه دار شد
  تا مادر کسی شود؛
  برای همه کسی شد،
  اما خودش بی کس ماند

  مادر را میگویم
  پیشاپیش روزتان مبارک

  • @ ...... : اقای محمودی سلام به مزاحم توپروفایل شما برای من نظرمیده اما بعد نظراتو پاک میکنه گفتم بهتون بگم درجریان باشید باتشکر.

   2 روز پیش و 3 ساعت قبل

  • @ ...... : سپاس فراوان (gol) (biggrin) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (gh

   1 هفته, 1 روز

  • عاطفه متولی : من کادومم پیش پیش دادم (dd)

   1 هفته, 1 روز

  ادامه... دوستان
  • هانیه جاوید
  • ehsan mohammadi
  • MINHO LEE
  • ***♡♡♥♥♥♥صدف ***♡♡♥♥♥♥
  • پویا 1
  • Bahar .
  • Paryia Khanom
  • لیلا احمدی
  • fatemeh kh...
  • xxx xxxx
  • amirmohammad jahantigh
  • قاسم عباباف
  • @ ......
  • نسرین نانکلی
  • david lovely
  • فریبا حسینی
  4234 هواداران
  بازدیدکنندگان