علی ...

(ali_jz179 )
 • به خود بگویید:
عـــالی هستید..
تـا عــــالی شوید
وبـه خاطر داشته باشید که
هــرچــه بگـویید همان
 • به خود بگویید:
  عـــالی هستید..
  تـا عــــالی شوید
  وبـه خاطر داشته باشید که
  هــرچــه بگـویید همان می شــــود
  ضمیر شمـا بـدن شمـارا مـی سازد
  و بـدن شمـا ضمیر شمـا را
  "یـک اندیشه ی زیبـا و مثبت
  یــک بهشت را در زندگی می سـازد
  و یــک اندیشه منفی و یـاس آور
  جهنمی را در دنیـای انسان خلق می کند…
  انسانها آنچه را بیندیشند خلق می کنند."
  شاد باشید..
  مثبت باشید..
  و البته عالی…
  "ﻫﺮﮔﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ "
  درود بر شما خوبان و مهربانان
  روزو روزگارتون به تندرستی و شادابی ❤

  خیلی جالبه !!! من که کلی حال کردم...
  روی دکمه ی بازنشر کلیک کن قلبها جا به جا میشن....
  ♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
  ░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
  ♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
  ░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
  ♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
  ░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
  ♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
  ░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
  ♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
  ░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░
  ♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥
  ░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░♥░

  ادامه... دوستان
  • ELAHE ....F
  • mahs77a برزای
  • باران کریمی
  • اخبارجهانی اخبار ایران و جهان
  • мarÿam ..
  • nazanin sadeghi
  • @Shiva @
  • زهرا جواهری
  • الهه معین
  • rana kazmpour
  • farzane b
  • fatima m.j
  • شاداب ر
  • goli mohamad
  • زهرا سلطاني
  • ❀ماندانا صدیقی❀
  32 هواداران
  بازدیدکنندگان