امیر .....

(amir.hosein2 )
 • روزای خیلی سختیه. دست و دلم به هیچ کاری نمیره! آب کتری ده دقیقه ای هست که جوش اومده!
بین دمنوش بهار
 • روزای خیلی سختیه. دست و دلم به هیچ کاری نمیره! آب کتری ده دقیقه ای هست که جوش اومده!
  بین دمنوش بهارنارنج و هفت گیاه، یکم مرددم. بین سادگی و پیچیدگی بیشتر....!
  منم مثل همه ی آدما که خوب بلدن حرف بزنن، دوست دارم گول "سادگی" رو بخورم. میرم سراغ بهارنارنجا...

  باهم نخش کرده بودیم تا خشک شه! (بهارنارنجا رو میگم)...بوی دستاش و گل...
  دمنوش از این آرامبخش تر... مگه هست؟ مگه داریم؟

  از دور شبیه یه تسبیح میمونه. یه تسبیح معطر. می ترسم خدا رو برنجونم. ولی با این حال دنبال یه ذکر تازه میگردم. یه چیزی که اینبار مالِ خدا نباشه.

  بهارنارنج اول:
  "یا دست های او یادآور گرما"
  بهارنارنج دوم:
  " یا اسم او نرم کننده ی سینه"
  بهارنارنج سوم:
  " یا چشم های او باطل کننده جادو"
  بهارنارنج...

  در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
  صراحی می ناب و سفینه غزل است

  جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
  پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است

  نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
  ملالت علما هم ز علم بی عمل است

  به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب
  جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است

  بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان
  که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

  دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت
  ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

  به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش
  چنین که حافظ ما مست باده ازل است

  حضرت حافظ

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  348 هواداران
  بازدیدکنندگان