امیر .....

(amir.hosein2 )

امیر .....

3 هفته پیش و 5 روز قبل

خداحافظی برای همیشه از این سایت ... دوستان گلم خدا پشت و پناهتون

 • محمدرضا رخشان : اگرمیشد منم میرفتم فقط به خاطر ی دوست هست که اینجا میام هرجا هستی موفق و پیروز باشید (khoob) (gol)

  3 هفته پیش و 5 روز قبل

امیر .....

3 هفته پیش و 5 روز قبل

احساسِ خوشی دارم ، ابراز کنم ؟ یا نه
مجنونیِ این دل را ، آغاز کنم ؟ یا نه

با یک نظر از چَشمت، مهرَت به دلم افتاد
ارباب دلم هستی ؟ در باز کنم ؟ یا نه

از شوق تو در شعرم طناز ترین هستم
در شعر برای تو ، کم ناز کنم ؟ یا نه ...

دلبر تو اگر باشی ، شاعر تَرَم از سعدی
با وصف تو در شعرَم، اعجاز کنم ؟ یا نه

بی عشق اگر باشم ، گمنام ترین هستم
با عشقِ تو نامم را ، احراز کنم ؟ یا نه

پروانه ام و شمعی ، در خوابِ خوشی هستم
بیدار شوم آیا ؟ پرواز کنم ؟ یا نه

در بازیِ چشمِ تو ، تسلیم ترین شاهم
در بندِ رُخَت خود را ، سرباز کنم ؟ یا نه

باید چه کنم با دل؟ در مکتب عشق تو...
با عاشقی ام دل را ، ممتاز کنم ؟ یا نه

تکلیف بگو با من ، چَشمانِ سیاهَت را
با این دلِ بی همدم ، همراز کنم؟ یا نه

حالا که پر از شورَم ، آهنگِ دلِ خود را
همگامِ تو در پردهٔ شهناز کنم ؟ یا نه

عاشق شده ام شاید ، از طرزِ نگاهِ تو
احساسِ خوشی دارم ، ابراز کنم ؟ یا نه

امیر .....

3 هفته پیش و 5 روز قبل

عاشقی با اینکه تنها غم نشانم داده است
هر بلایی بر سرم آورده فوق العاده است

هر چه راه با تو بودن بیشتر بن بست شد
بیشتر کار سرم بر شانه ات افتاده است

عشق با اینکه تمام درد ها را برده بود
دست و دل باز است و درد بهتری پس داده است

از صفای گریه روی شانه ات منعم نکن
این همان زیبایی گریه سر سجاده است

دور اهداف مهم و سخت خط باید کشید
این وظیفه گردن خط لبت افتاده است

بی قرارم ، خسته ام، محکم در آغوشم بگیر
زندگی در تنگنای عشق فوق العاده است

امیر .....

3 هفته پیش و 5 روز قبل

با من در رفت و آمد باش
مثلا،
به اتاقم بیا
آنوقت من در را قفل میکنم
و کلید را قورت می دهم
اصلا چه معنایی دارد رفت و آمد
وقتی می آیی
دیگر نرو
گفته بودم که غمت مالِ من است
جفت چشمانِ تو اموالِ من است

امیر .....

3 هفته پیش و 5 روز قبل
 • ﺗﻮ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ...
ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ
 • ﺗﻮ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ...
  ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
  ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ
  ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺕ
  ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖ، ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
  ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺸﻨﻮﯼ ...
  ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﻝ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
  ﻫﯿﭻ ﺭﻗﻤﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺯﯾﺮﺵ ﺑﺰﻧﯽ ...
  ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻔﺘﻨﺖ
  ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺷﺘﯽ
  ﻟﺮﺯﺵ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ
  ﮔﺮﻓﺘﯽ
  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ
  ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ...
  ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﻓﻼﻥ
  ﺭﻭﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻬﺘﺮ
  ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ...
  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺯﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪ
  ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  ﻭ ﺗﻮ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻨﺎ
  ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ
  ﻭ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﻣﯿﺮﻭﺩ ...
  ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﺧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺵ
  ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ :
  - ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ میﮑﻨﻨﺪ .
  - ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
  - ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
  - ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ.....
  زنان عاشق

  شال‌گردن می‌بافند...

  ادامه... دوستان
  • ســــیب ســـبز
  • پریا محمدی
  • Ali Reza
  • amir ali
  • sahel .
  • .... ......
  • شفیق الله صدیقی
  • 118FILE .COM
  • Lidocaine ):)
  • sogol st
  • Hajali Malek
  • علۓ باـפֿـتر
  • بـــــــارون غریب
  • عرصه ی سیمرغ
  • طراوت بهرامی
  • مجتبي 1365
  140 هواداران
  بازدیدکنندگان