امیر محمدی

(amirarslam01 )

اين گروه زاهد ظاهر ساز
دانم كه اين جدال نه آسانست
شهر من و تو ‚ طفلك شيرينم
ديريست كاشيانه شيطانست
روزي رسد كه چشم تو با حسرت
لغزد بر اين ترانه درد آلود
جويي مرا درون سخنهايم
گويي به خود كه مادر من او بود

  • حامد محبوب : محبوبم کن *_*

    2 ماه پیش

اين گروه زاهد ظاهر ساز
دانم كه اين جدال نه آسانست
شهر من و تو ‚ طفلك شيرينم
ديريست كاشيانه شيطانست
روزي رسد كه چشم تو با حسرت
لغزد بر اين ترانه درد آلود
جويي مرا درون سخنهايم
گويي به خود كه مادر من او بود

ادامه... دوستان
  • فهیمه افشار
  • سا حل
  • استلا نیک فرجام
  • aref naji
  • Eshge ....
299 هواداران
بازدیدکنندگان