• سارا جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر : :) باشه سربسر نمیزاریم خخخ ...خب جا و مکانش مهمه... بنظرم اول مکانشو مشخص کن بعد بفکر جنس باش... من میتونم چنتا چیز مهم و خوووب و پیشنهاد بدم بت... مثه: لوازم آرایشی ...یا لباس زیر البت به تو مجوز نمیدن مگر اینکه واس مردا باشه... طلا فروووشیم خعلی خوووبه ...یا اصن بدلیجاتی واقن تووووش پوووله چووون اکثر دخملا یا پسملا دنبال بدلیجاتن تا طلا...بهههله.

    5 سال پیش و 4 ماه قبل
  • عبدالله خسروي : نظر بالا خیلی حرفه ای بود من که کم اوردم خداحافظ رفتم

    5 سال پیش و 3 ماه قبل