• لینک کانال تلگرام : رامسر

  1 سال, 1 ماه
 • : اون تنگه منگه هارو نشنیدم کلن:[]بهش گمشده چن میری!؟

  1 سال, 1 ماه
 • Safa Razmara : ایروان یا تفلیس ولی همسفر خوب ندارم☹

  1 سال
 • mohanna amirian : چشمه ی کانی گراوان

  3 ماه پیش