• محمدرضا ` : از نمایشگاه ماشین.

    8 ماه پیش
  • سحر شفاعتی : نه تولید نمیکنن . باید یه دسته دوم بخری اگه قطعات یدکی شو پیدا کردی بدی تا برات درستش کنن عین یه ماشین صفر تحویلت بدن

    8 ماه پیش
  • میکا ئیل : جیپ؟؟ نمیدونم

    7 ماه پیش و 4 هفته قبل