• محمدرضا : از نمایشگاه ماشین.

    1 سال, 1 ماه
  • sahar-_- زندست:| : نه تولید نمیکنن . باید یه دسته دوم بخری اگه قطعات یدکی شو پیدا کردی بدی تا برات درستش کنن عین یه ماشین صفر تحویلت بدن

    1 سال, 1 ماه
  • میکا ئیل : جیپ؟؟ نمیدونم

    1 سال, 1 ماه