• مجید ... : اگه برای حقوق و مزایای فرداها زندگی میکنی عاقبت خوشی نداری ...

  1 سال و 2 ماه قبل
 • sahar-_- زندست:| : بیمارستان خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بهتره

  1 سال و 2 ماه قبل
 • ✌ ✌ : قوه قضاییه ... کلا ببین با فضایه کدوم راحتی یکی باید هر روز دعوا ببینی یکیم باید همش سر و کلت با مریض باشه

  1 سال و 2 ماه قبل
 • محمدرضا : مدرکت چیع؟ باس ببینی تو کدومش رات میدن.

  1 سال و 2 ماه قبل
 • زهرا ... : حقوق مزایای قوه قضاییه بهتره:| ولی ببین کدومشون ب روحیت میخوره و علاقه داری بش:)

  1 سال و 2 ماه قبل
 • laya saman : اگه احساسی هستی قوه رو نرو.هرروز با مجرما درگیری داری.حتی ده فقط با پرونده شون

  1 سال و 2 ماه قبل