• × ʷʰᶤᶳᵗ × : ن ممنون :/ !

  1 ماه
 • Hamed _ : من میخوام ، امشب بیا پارک ملت

  1 ماه
 • گل گندم : چه کسی می گوید که گرانی شده است؟/دوره ارزانی است /دل ریودن ارزان/دل شکستن ارزان/دوستی ارزان است / دشمنی ها ارزان/چه شرافت ارزان/تن عریان ارزان /آبرو قیمت یک تکه نان/ و دروغ از همه چبز ارزان تر/قیمت عشق چقدر کم شده است/کمتر از آب روان/و چه تخفیف /بزرگی خورده..... قیمت هر انسان!

  1 ماه
 • .... .. : خوب شد ما پسریم :|

  1 ماه
 • mostafa tanha : Tanha9754بیا ب این ایدی تلگرام

  1 ماه
 • sara _t : فقط چرا اسمشو گذاشتید عشق؟....خب یهو بگید سرگرمی کسی نمیخواد

  1 ماه
 • Sa Eed : خودت نوشتی بصیک

  1 ماه
 • دخی جهنمی ^_^ : بدجور لین صینگلی فشار عاوردع بهش یکی عشقش بشه باوو:/

  1 ماه
 • T ღ . : لینکه مال یه نفر دیگس خواسته اونو اذیت کنه

  1 ماه