• سارا راد : فک کنم 3000 تومن اینا

    2 ماه پیش, 1 هفته
  • لعیا .... : دائمی ! اعتباری ! ایرانسل ! . من چند تا دارم بدون استفاده مونده .

    2 ماه پیش, 1 هفته
  • ?who cares : کارت تلفن چون استفادش خیلی کم شده و فقط تقریبا سرباز ها توی پادگان مجبورن از کارت تلفن استفاده کنن کارت تلفن های 5000 تومانی 15000 تومان میفروشن (من بردارم ک سربازه واسه اون خریدم) تازه در بعضی از دکه ها اونم همجا پیدا نمیشه !!!

    2 ماه پیش, 1 هفته