• : چند بار زده شده ، و موفق عمل نکرده ، چون اولا گروه تلگرام فضای کوچکتری نسبت به شبکه اجتماعی هم میهنه ( دقت کنید نگفتم تلگرام ) ، و این کوچک شدن باعث برخورد بیشتر کاربران با یکدیگر میشه ، این برخورد های زیاد و زیاد موجب دلزدگی و عدم احساس راحتی خواهد شد ؛ چراکه گروه اسمش روشه ، اولا گروه باید هدف مشخصی رو دنبال کنه ، ثانیا باید از افراد با فاصله سنی نزدیک ، یا با دغدغه مشترک تشکیل شده باشه

    5 روز پیش و 12 ساعت قبل
  • « ZEYNAB » : گروهو زدن که! نظرم با حامد یکیه..

    5 روز پیش و 11 ساعت قبل
  •  محمد   : زدند تموم شد رف

    4 روز پیش و 13 ساعت قبل