• ‫ـزلGazalغــ‬‎ ★ : اومدم تو !نع نمیدونم

  1 هفته و 3 روز قبل
 • حامد ..... : میرزا چی چی بود فکر کنم . بزن بازی میرزا بقیه اش میاد سحر جون :)

  1 هفته و 3 روز قبل
 • ترمه . : امیرزا ....فندوق

  1 هفته و 3 روز قبل
 • Sina X : فکر کنم آفتابه .. جدی اسمش همین بود

  1 هفته و 3 روز قبل
 • محمدرضا : آفتابه! آمیرزا هم هست

  1 هفته و 3 روز قبل
 • ßæŗæ . : فندق افتابه امیرزا حدس کلمات

  1 هفته و 3 روز قبل
 • ali :) : میرزا....

  1 هفته و 2 روز قبل
 •  محمد   : آمیرزا

  1 هفته و 2 روز قبل