{آیَـتـ الـلـه.AR }

(aq_amir )

{آیَـتـ الـلـه.AR }

3 هفته پیش و 5 روز قبل
 • I came from nothing
so i can never lose
Everything is a win

مَن از هیـچ شروع کــردم
پَس نمـیتـ
 • I came from nothing
  so i can never lose
  Everything is a win

  مَن از هیـچ شروع کــردم
  پَس نمـیتـونَـم چیزی رو بِبآزم
  هَرکآری کُنَـم بُرد محـسوبـ میـشہ :)

  • {آیَـتـ الـلـه.AR } : مرصی واقن:|

   15 ساعت پیش و 33 دقیقه قبل

  • Sεイł凸 (¬‿¬) : خخ حقتع:|

   15 ساعت پیش و 36 دقیقه قبل

  • •|cZ |• : معرصی برادر:|

   17 ساعت پیش و 55 دقیقه قبل

  {آیَـتـ الـلـه.AR }

  1 ماه و 2 هفته قبل
 • - مَن میدونَم‍‍ نمیتونَم‍ همیشه‍ ببَرم‍
- وَلی ازمنَم‍ نخوآه به‍ این راحتی ببازَم‍ ^.^
 • - مَن میدونَم‍‍ نمیتونَم‍ همیشه‍ ببَرم‍
  - وَلی ازمنَم‍ نخوآه به‍ این راحتی ببازَم‍ ^.^

  • •|cZ |• : داغونم کردی لنتی:|کیونیع:||

   3 هفته پیش و 3 روز قبل

  • {آیَـتـ الـلـه.AR } : رع نمیخاسم عکسم خراب شع ^.^(khandeh)

   3 هفته پیش و 3 روز قبل

  • •|cZ |• : منو دک کردین عکس بگیرین عوضیا:|

   3 هفته پیش و 3 روز قبل

  {آیَـتـ الـلـه.AR }

  5 ماه پیش
 • اِسمـ:عـمـیـر رضـآیـآ:|
لَقَبـ:گُـلـدِن:|
رَنگِـ مو:خُـرمـائـی:|
چِشمـ:عسـلـی *.*
رَنگِـ مورِدِ
 • اِسمـ:عـمـیـر رضـآیـآ:|
  لَقَبـ:گُـلـدِن:|
  رَنگِـ مو:خُـرمـائـی:|
  چِشمـ:عسـلـی *.*
  رَنگِـ مورِدِ عَلآقعـ:قِرمز_مِشكي _صِفيد :|
  مآهِـ تَوَلُد:تـیـر:|
  سِنـ:19:|
  آخلآقـ:بـاهـرکـیع عیـن خـودشـ:|
  کآری کِ هیچ وَقت اَزَش خَستِع نِمشي : دور دور بـا عشـقـمـ *.*
  سیگآر:نَع :|
  کُتکـ کآریـ بآ دُخمَلـ: فقــد مهــتــآ ^.^
  کُتکـ کآریـ بآ پِسَر: بآ دوستـآم آرع :|بآ بقیـه شخصیتـمـو پـاییـن نمیآرم:|
  رِفیقِـ فآبـ: فـراوونـ:|
  خوبیـ كَردي : زیـعـاد:|
  بَدیـ کَردیـ:اينَم زیعـاد :|
  تیکِهـ کَلآمـ: عشقـی بـ مـولـآ
  تیمِـ مورِدِعِـ علآقِعـ: رِئآل_پِرِسپُلیس:|
  دوسـ دخدر::|
  مآشینـِ مورِدِ علآقِعـ:پـورشه:|
  عآهَنگـ: لآکـچـریـ _ اِپيكور :|
  عِشقـ:مـهـتـام*.*
  اَگه‍ دوبارِعـ بِه‍ دنیآ بیاَیـ دوس دآریـ اِسمِتـ چیـ بآشِهـ؟ همین اوکـیـع :|
  عَـ کیـ مُتِنَفِریـ:اَع اونـآیی کـع عشقـو بـع گـح میکشـنـ :|
  دوسـ دآریـ زِندِگیتـ بِره‍ِ عَقب یآ جِلو:همین روزآ بهتـریـن روزآیِ زندگیـمع*.*
  عِشقِـ اَوَلِتـ چیـ شُد: دارمـش^.^
  عِشقِـ دُوِمِتـ چیـ شُد: نیسـتـ و نخـواهـد بـود :)
  تآ حآلآ کِسیو بوسیدیـ : رِعـ*.*
  اَهلـ دودُدَم:نـچ:|
  چَنـ سآلِگیـ عآشِقـ شُدیـ :دع سـالـگـی:|
  شآخِـ مورِدِ عَلآقَتـ:خـزمـز:|
  بِهـ کیـ بیشتَرینـ عَلآقَهـ رو دآریـ: مهتـآ و خـانـوادمـ *.*
  مآهِـ تَوَلُدِشـ: فـروردیـن *.*
  شَخصیَتـ کاَرتونیـ مورِدِ عَلآقتـ:پـآتـریـکـ ^.^
  فیلمـ مورِدِ عَلآقتـ:بـدن هـآی گـرم :|
  حِیوونِهــ مورِدِ عَلآقتـ:عصـبـ :|تـولـع سـگـ:|
  خوآنند
  [ادامه...]

  • يہ ڋݪ ڋآږݥ ڪہ ڂۋݩہ : جووونعـ پورشعـ.ولیعـ بوگاتیعـ چیزعـ دیگستـ

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • {آیَـتـ الـلـه.AR } : Rvale..

   1 ماه

  • ♥❃setayesh❃ ♥ : slm mahbubet kardam xasi mahbubam kon...liket kardam xasi likam kon

   1 ماه

  {آیَـتـ الـلـه.AR }

  5 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • صـاملیـکـ امیـررضـایـا عسـدم :/بنـا بـ قـوانیـن سایـتـ دیشـبـ مسـدودم کـردن :/بـہ چـپـم هرچـے مسـدود
 • صـاملیـکـ امیـررضـایـا عسـدم :/بنـا بـ قـوانیـن سایـتـ دیشـبـ مسـدودم کـردن :/بـہ چـپـم هرچـے مسـدودمـ کنیـن بـازم میـام تـا خـودتـون بیخیـال شیـن://

  • DoKhtArE ArIyai : سام علیک یعنی مرگ برتو...سلام محبوبین

   5 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • |تُخصِ عَصَبِی| : (khandeh) (khandeh) (khandeh)

   5 ماه پیش و 4 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • •|cZ |•
  • ɱąγïïх :|
  341 هواداران
  بازدیدکنندگان