پیمانم ...

(arad70 )

پیمانم ...

4 ماه پیش و 4 هفته قبل [پست ثابت]

هرکسی--شعله شد و دااااااااااااغ ب جانم زد و رفت.....
هرکسی -شعله شدو داااغ ب جانم زد و رفت.....
هرکسی شعله شد و داغ ب جانم زد ورفت...
شعله شد وداغ ب جانم زد ورفت...
داغ ب جانم زدو رفت...
ب جانم زد و رفت..
رفت...

  • ava3

پیمانم ...

4 ماه پیش و 3 هفته قبل

از توبگذشتم و بگذاشتمت بادگران......
رفتم از کوی تو اما-عقب سر نگران.......

یادته میگفتم این ترانه برام حس عجیب وغریبی داره؟؟؟غریبی هامو یادم میاره

  • مریم / : هعیییییییییییی

    4 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ورود ممنوع ❤ : واو (tajob)

    4 ماه پیش و 3 هفته قبل

ادامه... دوستان
  • امید .....
  • کوثر معظمی
  • یه پسر ...
300 هواداران
بازدیدکنندگان