پیمانم ...

(arad70 )

پیمانم ...

2 ماه پیش, 1 هفته [پست ثابت]

هرکسی--شعله شد و دااااااااااااغ ب جانم زد و رفت.....
هرکسی -شعله شدو داااغ ب جانم زد و رفت.....
هرکسی شعله شد و داغ ب جانم زد ورفت...
شعله شد وداغ ب جانم زد ورفت...
داغ ب جانم زدو رفت...
ب جانم زد و رفت..
رفت...

 • ava3

از توبگذشتم و بگذاشتمت بادگران......
رفتم از کوی تو اما-عقب سر نگران.......

یادته میگفتم این ترانه برام حس عجیب وغریبی داره؟؟؟غریبی هامو یادم میاره

 • مریم / : هعیییییییییییی

  2 ماه پیش

 • ورود ممنوع ❤ : واو (tajob)

  2 ماه پیش

پیمانم ...

2 ماه پیش, 1 هفته

هرکسی--شعله شد و دااااااااااااغ ب جانم زد و رفت.....
هرکسی -شعله شدو داااغ ب جانم زد و رفت.....
هرکسی شعله شد و داغ ب جانم زد ورفت...
شعله شد وداغ ب جانم زد ورفت...
داغ ب جانم زدو رفت...
ب جانم زد و رفت..
رفت...

 • Samin Kiani : سلام لایق لایکید لایک

  2 ماه پیش

 • یک نفر : واقعا همینه..همه ی ما ابتدا بایدعاشق خودمون باشیم که موفق بشیم

  2 ماه پیش

 • پیمانم ... : گوهر سفتی...همینومی فهمیدیم براهمه عمرمون بس بود

  2 ماه پیش

ادامه... دوستان
 • یه پسر ...
292 هواداران
بازدیدکنندگان