...امیرحسین. ...

(arash02191 )

...امیرحسین. ...

10 ماه پیش و 2 هفته قبل [پست ثابت]
 • باید از سمت خدا معجزه نازل بشود.
  تا دلم.بازدلم.بازدلم.دل بشود...

  • ava3

  ...امیرحسین. ...

  9 ماه پیش, 1 هفته
 • عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا
دیدگاهی متفاوت به دوعاشق دارم

خوش ندارم به کسی قولی وقلبی بدهم
که
 • عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا
  دیدگاهی متفاوت به دوعاشق دارم

  خوش ندارم به کسی قولی وقلبی بدهم
  که به یک حادثه روزی دل از او بردارم

  این دلیلیست که درسفرتنهایی
  از مسیری که به عشقی برسد بیزارم

  ...امیرحسین. ...

  9 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • گفتی از عشقم حذر کن چه بد کردم نکردم.
یادمو از سر به در کن چه بد کردم نکردم.
 روز اول گفته بودی ول
 • گفتی از عشقم حذر کن چه بد کردم نکردم.
  یادمو از سر به در کن چه بد کردم نکردم.
  روز اول گفته بودی ولی از تو نشنیدم.
  توی اینه ی دیروز کاشکی فردا رو میدیدم.
  با تو عشق امد و گم شد هرچه بود زیرو زبر شد.
  لحضه ها خالی و خسته زندگی بیهوده تر شد.
  عشق اولین تو بودی باتو من عشق شناختم.
  ای تو عشق اخرینم رفتی درد شناختم.
  با تو من عشق شناختم باتو من زندگی ساختم.
  از کسی گلایه ای نیست اگه باختم به تو باختم.
  هر کسی پس از تو امد خلوت منو بهم زد.
  تو رو باز به یادم اورد اگه از عاطفه دم زد.
  هر کسی پس از تو امد خلوت منو بهم زد.
  سرنوشت من نبوده سرنوشتی که رقم زد.

  • ... ... : موافقم

   9 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  556 هواداران
  بازدیدکنندگان