...امیرحسین. ...

(arash02191 )

...امیرحسین. ...

1 سال, 1 ماه [پست ثابت]
 • باید از سمت خدا معجزه نازل بشود.
  تا دلم.بازدلم.بازدلم.دل بشود...

  • ava3
 • عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا
دیدگاهی متفاوت به دوعاشق دارم

خوش ندارم به کسی قولی وقلبی بدهم
که
 • عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا
  دیدگاهی متفاوت به دوعاشق دارم

  خوش ندارم به کسی قولی وقلبی بدهم
  که به یک حادثه روزی دل از او بردارم

  این دلیلیست که درسفرتنهایی
  از مسیری که به عشقی برسد بیزارم

 • گفتی از عشقم حذر کن چه بد کردم نکردم.
یادمو از سر به در کن چه بد کردم نکردم.
 روز اول گفته بودی ول
 • گفتی از عشقم حذر کن چه بد کردم نکردم.
  یادمو از سر به در کن چه بد کردم نکردم.
  روز اول گفته بودی ولی از تو نشنیدم.
  توی اینه ی دیروز کاشکی فردا رو میدیدم.
  با تو عشق امد و گم شد هرچه بود زیرو زبر شد.
  لحضه ها خالی و خسته زندگی بیهوده تر شد.
  عشق اولین تو بودی باتو من عشق شناختم.
  ای تو عشق اخرینم رفتی درد شناختم.
  با تو من عشق شناختم باتو من زندگی ساختم.
  از کسی گلایه ای نیست اگه باختم به تو باختم.
  هر کسی پس از تو امد خلوت منو بهم زد.
  تو رو باز به یادم اورد اگه از عاطفه دم زد.
  هر کسی پس از تو امد خلوت منو بهم زد.
  سرنوشت من نبوده سرنوشتی که رقم زد.

  • آرمان 33 : موافقم

   1 سال

  ادامه... دوستان
  556 هواداران
  بازدیدکنندگان