...امیرحسین. ...

(arash02191 )

...امیرحسین. ...

3 ماه پیش, 1 هفته [پست ثابت]
 • باید از سمت خدا معجزه نازل بشود.
  تا دلم.بازدلم.بازدلم.دل بشود...

  • ava3
 • عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا
دیدگاهی متفاوت به دوعاشق دارم

خوش ندارم به کسی قولی وقلبی بدهم
که
 • عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا
  دیدگاهی متفاوت به دوعاشق دارم

  خوش ندارم به کسی قولی وقلبی بدهم
  که به یک حادثه روزی دل از او بردارم

  این دلیلیست که درسفرتنهایی
  از مسیری که به عشقی برسد بیزارم

  ادامه... دوستان
  550 هواداران
  بازدیدکنندگان