fatemeh khoshchehreh

(arezoo70 )

ترا میخوانم...... آن زمان که دیگر پاسخی نمیشنوم و با تو میمانم

آن زمان که دیگر نمانده است ؟

خدایا یاریم کن تا آن زمان که پاسخ هم میشنوم

باز تنها ترا بخوانم و در آن هنگام که دیگران با من میمانند من با تو بمانم؟

زیرا تنها تو مرا کفایت میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

fatemeh khoshchehreh

3 سال پیش و 11 ماه قبل

گاه یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم رهایش نمیکند.

گاه یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود.

و گاهی یکنفر آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • آهو رميده : خيلي جالب بود از اينكه بازنشر شده نبود

    3 سال پیش و 11 ماه قبل

ادامه... دوستان
  • Ali Rahimi
  • پریناز شکوهی
  • رضا رها
  • sepehr T.B
4470 هواداران
بازدیدکنندگان