✨ ดนด ✨

(ariyana_74 )
 • دُکــتُــرْ امْــــضــآ کَـــردْ , مُـــهـــرْ زَدْ
مْـــآمْــآن هِـــق هِـــق کَــردْ
بـــآبـــآ
 • دُکــتُــرْ امْــــضــآ کَـــردْ , مُـــهـــرْ زَدْ
  مْـــآمْــآن هِـــق هِـــق کَــردْ
  بـــآبـــآ کَــمَــرِشْ خَــمْ شُــدْ
  مَـــنْ فَــقَــط پُــرســیْــدَمْ تْــو تْــــیْـــمْـآرِســتآنْ هَـــمْ سِـــنْ خُــودَمْ هَــس ؟ :)

  • -GH- ❄ : سلام آجی قشنگم خوبی؟! (khoob) (ghalb)

   17 ساعت پیش و 16 دقیقه قبل

  • mini maghz : (ghamgin) (ghamgin) (ghamgin) (ghamgin) (geryeh)

   3 روز پیش و 9 ساعت قبل

  • SαЯIηα : ابجی عاوا؟؟

   5 روز پیش و 21 ساعت قبل

  ✨ ดนด ✨

  3 ماه پیش و 3 هفته قبل [Peek-a-boo :)]
 • مْـــآمْــآنُ بِـــبَــخْــشْــ دُخْـتَـرِتْ مُــعْــتْــآدِ
مُـــعْـــتْـــآدِ چِــشْــمْــایْـےکِ
 • مْـــآمْــآنُ بِـــبَــخْــشْــ دُخْـتَـرِتْ مُــعْــتْــآدِ
  مُـــعْـــتْـــآدِ چِــشْــمْــایْـےکِهـــ اَزْ چِــشْــمْاشْـــ اُفْـــتْــادِه
  مُــعْــتْـــآدِ دَسْــتــآیْـےکِهـــ پَـسِـشْ مٖـیْــزَنَـــن
  تَـــنْ دَرْدْ دْارَمْــ بِــدْوْنْــــ اُوْنْـــــ هَـــرْ یِـــ نَـــفْـــسْ

  • ✨ ดนด ✨ : یس یس (dd)

   1 ماه

  • SαЯIηα : ژووووون یواشکی دیه؟

   1 ماه

  • ✨ ดนด ✨ : اوهوم :)

   1 ماه

  ✨ ดนด ✨

  4 ماه پیش و 2 هفته قبل [Peek-a-boo :)]
 • [خوشبَختی‍ هَمیشِھ بآلآ ڪُمُد بُود،مآعَم‍ ڪِھ قَدِمون‍ ڪُوتآھ] :]
 • [خوشبَختی‍ هَمیشِھ بآلآ ڪُمُد بُود،مآعَم‍ ڪِھ قَدِمون‍ ڪُوتآھ] :]

  • ✨ ดนด ✨ : مرسی ب خوبیت :)

   1 ماه

  • marco ?????? : آوا خوبی .... خوشبختی همیشه اونجاییه که دستٍت بهش نمیرسه ... شاید یه سرابٍ ... به نظرم دروغه ... شاید یه نفر از نگاهٍ بقیه خوشبخت باشه ... ولی اون یه نفر هیچ وقت احساسٍ خوشبختی نکرده ...

   1 ماه

  • Bob King : همیشه یه راهی هست.مثلا از صنلی استفاده کرد.

   2 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ✨ ดนด ✨

  5 ماه پیش و 3 هفته قبل [_Love land_]
 • هَــر روز صٌــبْـحْـ خــودَمـ جَـسَـدَمـ رآ اَز خـآبـ بـیـدآر مـیـکٌـنَـمـ
آنـ رآ بِـهـ دوشْـ مـیـک
 • هَــر روز صٌــبْـحْـ خــودَمـ جَـسَـدَمـ رآ اَز خـآبـ بـیـدآر مـیـکٌـنَـمـ
  آنـ رآ بِـهـ دوشْـ مـیـکِـشَـمـ
  وََقْـتـیـ اَز او مـیـپٌـرسَــنْد خــوبْـیـ؟
  بـآ سٌـقٌـلْـمِـهـ ایـ بِِـهـ پَـهـلـوهــآیِـهـ زَخـمـیـ اَشـ
  مَـجـبـور بِـهـ لَـبْـخَــنْد زَدَنَـشـ مـیـکٌـنَـمـ...(:
  شَـبْـ هــآ اَز آزآرْ دآدَنَـشـ دََریـغـ نِـمْـیـکٌـنَـمـ
  وَ جَـسَـدَمـ هَـنـوز اَز رو نَـرَفْـتِـنـ اَسـتـ
  نَـفَـسـ مـیـکِـشَد...!

  • nima S+d=E : با خودت مهربان باش باخودت مث کسی که ازته دل دوستش داری رفتارکن بانو ...هرکجا هستی باش اسمانت ابی ودلت از غم دنیا خالی ناب مانید وبهاری باشید

   4 هفته پیش, 1 روز

  • ✨ ดนด ✨ : باوشع :/

   1 ماه

  • RaMiN_ _ : Az hishkoOdOom khoshm nyoOmd-_______-

   1 ماه

 • تْــوُ تَنْــهآ اشْتِـبـــآمـــــ بْــوُدے کِهــــ فَــهمِیْــدَموْ نَــتُــوْنِستَــمْــــ پِــیْــ
 • تْــوُ تَنْــهآ اشْتِـبـــآمـــــ بْــوُدے کِهــــ فَــهمِیْــدَموْ نَــتُــوْنِستَــمْــــ پِــیْــشْــگیْرے کُنَـــمْـــــ

  • ✨ ดนด ✨ : میدونم گلم :)) حالش خوبه :)

   3 ماه پیش

  • raha radmehr : دست خودم نی آوا جنس روکی برام فرق داره:(

   3 ماه پیش

  • ✨ ดนด ✨ : نه ولی میدونم حالش خوبه اجوم نگران نباش (ghalb)

   3 ماه پیش

 • ایْنْکِهــ اَزْ اَلاٰنْــ بِـدُوُنْیْــ قَشَنْگْــ تَرِیْنْــ آرِزْوُ هْاٰتْـــ رُوْ بْاٰ خُوْدِتْــ
 • ایْنْکِهــ اَزْ اَلاٰنْــ بِـدُوُنْیْــ قَشَنْگْــ تَرِیْنْــ آرِزْوُ هْاٰتْـــ رُوْ بْاٰ خُوْدِتْــ
  بِهــ گُوُرْ مٖیبرَیْـ ... خِیْلیْــ دَرْدْ دْآرِهْ :(

  • محسن مهدوی : سلام گروه فداییان زهرا س فدایی میپذیرد...ممنون میشم جزو فداییان زهرا بشین6 دق

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ♡♡♡ گلبو ♡♡♡ : واقعا مبهمی... نمیفهممت

   4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ✨ ดนด ✨ : چرا به این زودی ؟ :(( (geryeh)

   5 ماه پیش

 • + خُوْبْیْـــ ؟
يِکِه‍ــ ایْـــ خُوْرْدْ .... صِدْآیَشْـــ رْاٰ صآٰفْــ کَرْدْ.... چَنْدْ تْآٰ کَلَ
 • + خُوْبْیْـــ ؟
  يِکِه‍ــ ایْـــ خُوْرْدْ .... صِدْآیَشْـــ رْاٰ صآٰفْــ کَرْدْ.... چَنْدْ تْآٰ کَلَمِهــ رْآٰ قُوْرْتْـــ دْادْ .... چِشْمْانَشْــــ رْا کَمِیْـــ فِشُرْدْ.... نَفَسِـــ عَمِیْقْیْـــ کِشْیْدْ..... لُغْاتِــ دَرْ هَمْـــ فِشُرْدِه رْا اَزْ مَغْزَشْــــ پَرْانْدْ .... لَبْخَنْدِ بِهـــ ظْاهِرْ مَلیْحْیِـــ زَدْ....
  - خُوْبَمْ :)

  • الهه متین : فوق العاده است

   3 ماه پیش, 1 هفته

  • Mr Ali : /: از اینام نزار خوشم نمیاد :| مرسی :|

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ✨ ดนด ✨ : اوکـــ :/ مرسیــ ...محبوبـــ بودیــ :| لایکــــ کردمـــ :////

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • کِنْآرِهْـــ پَنْجِرِهْــــ سیْگآٰرْ مٖیْکِشْیْدْ...
خَستِه‍ــ بْوُدْ ...
آنْقَدْرْ خَستِه‍ــ کِه‍
 • کِنْآرِهْـــ پَنْجِرِهْــــ سیْگآٰرْ مٖیْکِشْیْدْ...
  خَستِه‍ــ بْوُدْ ...
  آنْقَدْرْ خَستِه‍ــ کِه‍ یْآدِشْـــ رَفْتْ...
  بَعْدْ اَزْ آخَرِیْنْـــ پُوُک ...
  سیْگآرْ رْاٰ بِهــــ پآیْیْنْـــ پَرْتْــ کُنَدْ نَهـــ... خُودَشْـــــ رْآٰ ...

  • امیر رها : سلام افرین چون دختر خوبی بودی و لایکم کردی منم لایکت کردم آبجی (gol)

   3 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ....... ..... : خواهش می کنم ممنون خوش اومدی

   3 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ✨ ดนด ✨ : میسی تو گروهای پروفت عضو شدم ابجی :)

   3 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • + چـیزیـ شـُدِه‍ دُکـتُر [؟]
- یِـ بیـمآریـِ نآشِـنآ‍ختَـسـ ، کـآری‍ اَز دسـتـِ مـآ بَـر نـِمیآد [!
 • + چـیزیـ شـُدِه‍ دُکـتُر [؟]
  - یِـ بیـمآریـِ نآشِـنآ‍ختَـسـ ، کـآری‍ اَز دسـتـِ مـآ بَـر نـِمیآد [!]
  + یَنـیـ ‍چیـ [؟]
  - قَـلبِتـْـْ اَز کـآر اُفتـآده‍ ...
  + ‍خُبــ [؟]
  - اَمـآ نَـفَسـٰـٰ میـکِشیـ [!] #

  • MohaMad . : آره

   3 هفته پیش, 1 روز

  • ✨ ดนด ✨ : هسدی الان؟

   3 هفته پیش, 1 روز

  • MohaMad . : بیا چت

   3 هفته پیش, 1 روز

  ✨ ดนด ✨

  7 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • الآنــ بد جوریــ غرقــ گذشتســ اونیــ کهــ بهــ فردا ها زلـــ زدهــ بود
 • الآنــ بد جوریــ غرقــ گذشتســ اونیــ کهــ بهــ فردا ها زلـــ زدهــ بود [لینک]

  • -GH- ❄ : جیگرتو ;))

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • ✨ ดนด ✨ : ن عسکای دختر خالمه(dd) اوهوم اجو عکسای خودمه :)

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • -GH- ❄ : همینطوری عکس خودته؟!

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • Lost ..
  • good girl
  • SαЯIηα
  • ali 13701
  • دریا غرور
  • mini maghz
  • -GH- ❄
  • ☆Amir hosin☆ ~
  • raha radmehr
  • nasi :/
  • دنیــــآ ..
  • آرامیسـ ❥
  • ✂
  • ✨ดนด ✨
  1693 هواداران
  بازدیدکنندگان