جواد ( آرمــان ) نوری دیزیچه

(armanmeshkipoosh )

جواد ( آرمــان ) نوری دیزیچه

1 ماه, 1 هفته
 • ARMANMESHKIPOOSH
جـانِ دِلـمـ
حـرف رفتن را نزن 
حـرف رفتن که میـزنی
بنـد بنـد دلمـ پـاره میـشود
 • ARMANMESHKIPOOSH
  جـانِ دِلـمـ
  حـرف رفتن را نزن
  حـرف رفتن که میـزنی
  بنـد بنـد دلمـ پـاره میـشود
  میپوسد و از هم میگسلد
  حـرف رفتن که میزنی
  معصوم نگـاه نقاشی شده ات
  بر بـوم سپید دلمـ محو میشـود
  و بر آن زَنگار سیاهی تزویر دروغ و ریا
  می نشیند نقش میبندد
  جـانِ دِلمـ
  حـرف رفتن که میزنی
  با خاطراتـ تـلخ و شیریـنتـ
  در دلِ باران غم و عصیان گم میشوم
  حـرف رفتن را نزن
  جـان دلمـ
  مـن برای عاشقانه هایمان
  سنگ تمام گذاشتم از هرلحظهء عُمرم
  با رفتنت به انتها نزدیکم نـکن
  با نبودنت مـرا با انزجار و نفرت
  هـمخانه مـکن
  مـن که برای هـرلحظه بودنت
  غزل غزل شعر و ترانه احساس خواندم
  مگـر میشود از رفتن بگویی
  وقتی نفـس کشیدن
  در هوایی که عشق را
  به آدمیزاد ارزانی میبخشد
  جــان دلـمـ
  حـرف رفتن که میزنی
  دلشــوره های روزگاران غریب را
  به جانم هـدیه میدهی
  اگـر میخواهی ببخشی
  بیکـسی و تنهایی را بیخـیال
  دلت را به من
  نبخش ،بفـروش به گـزاف ترین قیمتـ
  بهـای دلـت را
  با تـنها باقی مانده برایم
  جــانم
  خــواهم داد
  جــان دلمـ از رفتن ....
  #چـرندیات_آرمـان_مـشکیپوش /> ۲۹ ۱سـفند ۹۳ & جمعه ۰۲:۲۹ [لینک]

  جواد ( آرمــان ) نوری دیزیچه

  2 ماه پیش

  ARMAN MESHKIPOOSH
  " کاش من ... "
  این روزها در این حوالی
  هوای شهر شعرهایم
  گاهی ابری میشود
  و من انکار میکنم
  آبستن باران بودنش را
  و سالهاست که چرندیاتم
  درد و زجر را فریاد میکشند
  ومن بیرحمانه پس میزنم
  بارش مضحک
  واژه های غمگین آلوده به عشقهای پوشالی را
  عشقهای یکبارمصرف وبیفرجام تهوع آور
  که در زباله دان خاطره دفن میشوند
  پایان خط ، تمام ...
  ودر آغاز، شروع درد زایمانِ نفرت
  فرزندی سیه بخت و شوم
  از عشقی احمقانه
  کاش شعرهایم
  آبستن باران عشق بود
  کاش واژه ها
  هفت شهر عشق را
  در پس کوچه های بیکسی
  روی کاغذ نم زده
  از اشکهایم میباریدند
  کــاش مــن
  مـــا بـشوم
  #چرندیات_آرمان_مشکیپوش /> ۱۸فروردین ۹۷ & شنبه ۰۴:۲۲

  ادامه... دوستان
  • فریبا F
  • ❤️مارال ❤️
  • Asra Manswr
  • Roza 1378
  • armin...joon f
  • سینا پیروتی
  • زینب دهقان
  • امیر قاسمی
  3 هواداران
  بازدیدکنندگان