:) Ясмин (:

(arshom )

:) Ясмин (:

4 ماه پیش و 3 هفته قبل [پست ثابت]
 • پسرم گفت : "بابا یکی از بچه‌های کلاس مان چند بار گفته که من عاشق خواهرت شده ام."
  پسرم کلاس چهارم ابتدایی است و دخترم کلاس ششم.
  به پسرم گفتم بی خیالش بشود،
  حالا یک حرفی زده و جدی نیست.
  اما حس کردم خیلی به‌اش برخورده و انتظار دارد که حتماً واکنشی نشان بدهم.
  فرداش رفتم مدرسه.
  ناظم مدرسه هر دوشان را صدا کرد دفتر.
  هم پسرم را، هم همکلاسی‌اش را.
  پسرک، طفلی لب‌هاش از ترس می‌لرزید.
  همه چیز را انکار کرد.
  اما معلوم بود که ترسیده و راست نمی‌گوید.
  یک لحظه، سخت دلم گرفت؛
  داشتم پسربچه‌ای را به جرم اینکه ابراز علاقه کرده، می‌ترساندم و محکوم می‌کردم.
  بغض آمده بود تا بیخ گلوم...
  دلم می‌خواست بگویم نترس پسرکم،
  عشق چیز بدی نیست.
  اما نمی‌شد.
  پسرم دلش می‌خواست کسی به خواهرش نگاه نکند.
  ناظم هم همین را می‌خواست.
  همه همین را می‌خواستند و من و عاشق ِدخترم، تنها بودیم...

  #محسن_فرجي

  • ava3

  :) Ясмин (:

  1 روز و 11 ساعت قبل
 • ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟ ❌ ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﻫــﻮﻣﻢ ❌ ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺷﺒﺨــﺖ ﺷﯽ ➕ ❌ ﭘﺴﺮ : ﺍﯾﺸﺎﻻ‌ ﻗﺴ
*
 • ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟ ❌ ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﻫــﻮﻣﻢ ❌ ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺷﺒﺨــﺖ ﺷﯽ ➕ ❌ ﭘﺴﺮ : ﺍﯾﺸﺎﻻ‌ ﻗﺴ
  *

  ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟ ❌ ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﻫــﻮﻣﻢ ❌ ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺷﺒﺨــﺖ ﺷﯽ ➕ ❌ ﭘﺴﺮ : ﺍﯾﺸﺎﻻ‌ ﻗﺴـﻤﺖ ﺧـﻮﺩﺕ ❌ ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﻫـﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﮐﻨﻢ،؟؟ ➕ ❌ ﭘﺴﺮ : ﭼـــﯽ ؟؟؟ ❌ ➕ ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﺳــﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﺰﺍﺭ ﺭﻭ ﺩﺧﺘﺮﺕ ➕ ❌ ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻋﺬﺍﺑﻢ ﺑﺪﯼ؟؟ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﻮﻓﺘﻢ ﻟﻌﻨﺘﯽ ؟؟؟؟ ❌ ➕ ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎﺷﻮﻧﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ ➕ ❌ ﭘﺴﺮ : ..............ﺳﮑـــﻮﺕ

  :) Ясмин (:

  1 ماه و 3 هفته قبل
 • ✉️نامه یک زن ایرانی به مرد هموطنش✉️


پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:
 • ✉️نامه یک زن ایرانی به مرد هموطنش✉️


  پیاده از کنارت گذشتم، گفتی: "قیمتت چنده خوشگله؟"
  سواره از کنارت گذشتم، گفتی: "برو پشت ماشین لباسشویی بنشین!"

  در صف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود
  در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی چون قدت بلندتر بود

  زیرباران منتظر تاکسی بودم، مرا هل دادی و خودت سوار شدی
  در تاکسی خودت را به خواب زدی تا سر هر پیچ وزنت را بیندازی روی من


  در اتوبوس خودت را به خواب زدی تا مجبور نشوی جایت را به من تعارف کنی
  در سینما نیکی کریمی موقع زایمان فریاد کشید و تو پشت سر من بلندگفتی: "زهر مار!"

  در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت فحش خواهر و مادر بود
  در پارک، به خاطر حضور تو نتوانستم پاهایم را دراز کنم

  نتوانستم به استادیوم بیایم، چون تو شعارهای آب نکشیده میدادی

  من باید پوشیده باشم تا تو دینت را حفظ کنی
  مرا ارشاد می کنند تا تو ارشاد شوی!این چه دینیست!!

  تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است
  من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده ام

  عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی
  عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد

  من باید لباس هایت را بشویم و اتو بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ
  من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم تا به تو بگویند آقای دکتر

  وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن، گفتی بچه مال مادر است
  وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه مال پدر است

  نه دیگر من به حقوق خود واقفم، و برای گرفتن برابری در مقابل تو تا به انتها استوار و مستحکم ایستاده ام زیرا به هویت خود رسیده ام،
  [ادامه...]

  :) Ясмин (:

  2 ماه پیش, 1 هفته

  کودکی به پدرش گفت: «پدر، دیروز سر چهارراه حاجی فیروز را دیدم
  بیچاره! چه اداهایی از خودش در می آورد تا مردم به او پول بدهند،

  ولی پدر ، من خیلی از او خوشم آمد ، نه به خاطر

  اینکه ادا در می آورد و می رقصید ، به خاطر اینکه چشم هایش خیلی

  شبیه تو بود ...»

  از فردا،مردم حاجی فیروز را با عینک دودی سر چهارراه می دیدند ...

  :) Ясмин (:

  2 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • هر دختریـ باید تو سنـ کمشـ رابطعـ با عادمـ هایـ عوضیـ رو تجربعـ کنعـ
باید وجودشو تسلیمـ اونـ بکنعـ
 • هر دختریـ باید تو سنـ کمشـ رابطعـ با عادمـ هایـ عوضیـ رو تجربعـ کنعـ
  باید وجودشو تسلیمـ اونـ بکنعـ
  دلشـ باید بشکنعـ
  باید ضربعـ بخورعـ
  وقتیـ کعـ دید کسیـ کنارشـ نیسـ باید تنهاییـ زخماشـ رو درمونـ کنعـ
  باید رو پایـ خودشـ بایستعـ
  تجربعـ هاشـ اونو قویـ میکنعـ
  زود دلـ نمیبندعـ
  عاقلانعـ تصمیمـ میگیرعـ
  مطمعنمـ اونـ دختر بهترینـ همسر و بهترینـ مادر میشعـ (:

 • |مردها به عشق که مبتلا میشوند ترسو میشوند...
از آینده میترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که
 • |مردها به عشق که مبتلا میشوند ترسو میشوند...
  از آینده میترسند،از کسی که بهتر از آنها باشد،از کسی که حرف زدن را بهتر بلد باشد،
  از کسی که جیبش پر پول تر باشد،از کسی که یکهو از راه برسد و حرفی را که آنها یک عمر دل دل کردند برای گفتنش بی هیچ مکثی بگوید...
  برای همین دور میشوند،سرد میشودسخت میشوندو محکوم به عاشق نبودن، به بی وفایی، به بی احساسی...
  زنها ولی وقتی دچار کسی میشوند؛دل شیر پیدا میکنند و میشوند مرد جنگ...میجنگند؛
  با کسانی که نمیخواهند آنها را کنار هم،با کسانی که چپ نگاه میکنند به مردشان،
  با خودشان و قلبشان و غرور زنانه شان...از جان و دل مایه میگذارندو دست آخر به دستهایشان که نگاه میکنند خالیست،به سمت چپ سینه شان که نگاه میکنند خالیست،به زندگیشان که نگاه میکنند خالیست از حضور یکی...بعد محکوم میشوند به ساده بودن، به زود باور بودن،به تحمیل کردن خودشان...
  هیچ کس هم این وسط نمیفهمد نه عقب کشیدن مرد، عاشق نبودن معنی میدهدنه جنگیدن های زن، معنیش تحمیل کردن است...|

  :) Ясмин (:

  4 ماه پیش, 1 هفته
 • ((((((((((((((((((((((:
 • ((((((((((((((((((((((:

  • اٺڸ مٺڸ ےع ڌےۅڹع : عاجی بیا گروع اولم لدفن منتظرتما

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • Mohammad. YZ : محبوب شدی لایکم شدی..دیگ بیا پروفایل من (ghalb)

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ♥♥❤__AvAw__ ❤♥♥ ... : صَلامـ عآجیـ(hihi)گُروه اَوَلــ پُرُفَمـ بِعُضو (ghalb)

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  :) Ясмин (:

  4 ماه پیش, 1 هفته
 • خار خندید و به گل گفت سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بو
 • خار خندید و به گل گفت سلام
  و جوابی نشنید
  خار رنجید ولی هیچ نگفت
  ساعتی چند گذشت
  گل چه زیبا شده بود
  دست بی رحمی نزدیک آمد،
  گل سراسیمه ز وحشت افسرد
  لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید
  صبح فردا که رسید
  خار با شبنمی از خواب پرید
  گل صميمانه به او گفت سلام...

  گل اگر خار نداشت
  دل اگر بی غم بود
  اگر از بهر كبوتر قفسی تنگ نبود،
  زندگی،
  عشق،
  اسارت،
  همه بی معنا بود . . . .

  • ℳムɦのɨ ــــ : باباتــ نیستمــ ک :| خل روانی توییــ دیگ باب بابات اشتبا گرفتی :|

   3 ماه پیش, 1 هفته

  • :) Ясмин (: : برو بابا /: خل روانی

   3 ماه پیش, 1 هفته

  • ℳムɦのɨ ــــ : هروقت فهمیدیـــ حرف بزن :|

   3 ماه پیش, 1 هفته

  :) Ясмин (:

  4 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • یک قصه عاشقانه از زبان چهار شاعر


حمید مصدق خرداد ۱۳۴۳″
تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه
 • یک قصه عاشقانه از زبان چهار شاعر


  حمید مصدق خرداد ۱۳۴۳″
  تو به من خندیدی و نمی دانستی
  من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
  باغبان از پی من تند دوید
  سیب را دست تو دید
  غضب آلود به من کرد نگاه
  سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
  و تو رفتی و هنوز
  سالهاست که در گوش من آرام آرام
  خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم
  و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
  که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت
  ***********

  “جواب زیبای فروغ فرخ زاد به حمید مصدق از زبان دخترک”
  من به تو خندیدم
  چون که می دانستم
  تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
  پدرم از پی تو تند دوید
  و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه
  پدر پیر من است
  من به تو خندیدم
  تا که با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
  بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و
  سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک
  دل من گفت: برو
  چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را….
  و من رفتم و هنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام
  حیرت و بغض تو تکرار کنان
  می دهد آزارم
  و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
  که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت
  ********

  جواب جواد نوروزی از زبان سیب:

  دخترک خندید و

  پسرک ماتش برد

  که به چه دلهره از باغچه ی همسایه، سیب را دزدیده

  باغبان از پی او تند دوید

  به خیالش می خواست

  حرمت باغچه و دختر کم سالش را

  از پسر پس گیرد

  غضب
  [ادامه...]

  • * سعید * : سلام و عرض ادب مهربانو.. با احترام محبوبیت تقدیمتون.. افتخار بدین و عضوی از گروه اول پروفایلم "پله های موفقیت" باشین.. ممنونم از توجه بزرگوارانتون.. همیشه موفق ، شاد و سربلند باشید (gol) (gol) (gol) https://hammihan.co

   1 ماه و 3 هفته قبل

  • ✶Armin✶ : من یع غلطی کردم با اون حرف زدنم ولی دلیل داشت اگرچع نباید اونجوری حرف میزدم و معذرت میخوام،ولی یه چیزایی پیش اومده این چن روز کع با اینکه میدونم دوس نداری بشنوی اصلا ولی باید بهت توضیح بدم

   1 ماه و 3 هفته قبل

  • :) Ясмин (: : مردم/:

   1 ماه و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  711 هواداران
  بازدیدکنندگان