:) Ясмин (:

(arshom )

:) Ясмин (:

11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • دختر :عشقم عشقم من اومــدم
پسر:کــجا بودی؟؟
دختر :دوستم با عشقش قرار داشت رفتــه بودم پیشش تا تنــ
 • دختر :عشقم عشقم من اومــدم
  پسر:کــجا بودی؟؟
  دختر :دوستم با عشقش قرار داشت رفتــه بودم پیشش تا تنــها نباشه
  پسر:مگه من بهـــت نگفـته بودم با دوســتات نری قرار
  دختر : آره ولی اون ول نمیــکرد میگفت باید بیای
  پسر:مگه نمی دونســتی من ناراحــت میشــم اگه بری
  دختر : خب چیکار کنم توأم همــش گیر میــدی
  پسر:به من چرا نگفــتی؟
  دختر : چون می ترسیـــدم نزاری برم بعدشم دوستم باهام قهر کنه
  پسر:دیـروز یادت رفت چقدر التمــاس می کردم
  دختر : وا چه التمــاسی؟؟؟
  پسر:بهت گفــتم دلــم برات تنگ شده می خوام ببینــمت
  دختر : ای وای راست میگــی اصلا هواسم نبود
  پسر :صبح اومــدم نشستم جلو درتون فقط دوس داشتـــم از دور هم شــده فقط یه لحظه نگات کنــم
  دختر : امرووززز؟؟
  پسر:پسره خیلی خوشگــل بود خیلی بهش حـــسودیم شد
  دختر : کـــدوم پسره؟چی میگی؟؟
  پسر:همونی ک اومد جــلو درتون سـوار ماشینـــش شدی
  دختر : دیــوونه اون عشـــق دوســتم بود چون خونــه‌ی ما نزدیــک بود اول اومــد دنبال من
  پسر:میـدونم
  دختر : از کجا میـــدونی؟؟
  پسر:دیروز وقتـی رفیقــم عکســتو بهم نشون داد گفت این عــشقه جدیدمه باورم نشد....

  :) Ясмин (:

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • دختر:سلام(خداکنه بشناستم)
پسر:سلام بفرمایید؟(خدایاینی واقعاخودشه؟)
دختر:نشناختی؟(بااسترس)
پسر:چرا
 • دختر:سلام(خداکنه بشناستم)
  پسر:سلام بفرمایید؟(خدایاینی واقعاخودشه؟)
  دختر:نشناختی؟(بااسترس)
  پسر:چراشناختم,,,کارم داشتی؟(باخوشحالی)
  دختر:شنیدم یکی دیگه پیشته,,خوش میگذره باهاش,,,شوخ هست؟خوش اخلاق هست؟(خداکنه بگه هیشکی نیس باهام)
  پسر:اره خوبه,,,خوش میگذره(هیچکس برای من مثه تونمیشه,,,کاش بودی)
  دختر:اهاا,,منم اوضام خوبه عالیه عالیم(بدون توهمه چی داغونه)
  پسر:….(چرااین رابطه بهم خورد؟)
  دختر:چراچیزی نمیگی؟باشه خوش بگذره,خدافظ(خداکنه بگه برگرد)
  پسر:حله,,,خدافظ(توروخدانروبمون)

  لعنت به این غرووووووووووووور…

  • :) Ясмин (: : باوش /:

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • [ عِرفآن ] : مَحبوبـ کُن:|

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  +18 .
  عاقبت شوم دختربازی
  ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﻧﻨﺪ...

  ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺸﺪﻩ
  ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ :
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ؟
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ ؟
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ...
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺕ
  ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﻦ ، ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﮐﻦ !
  ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ،ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ
  ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...
  ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ میرن تو حموم و ...
  ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺣﻤﻮﻡ ، ﻧﻪ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ 2
  ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ...
  ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡُ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻥ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥُ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ
  ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
  ﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻮﺩ ...
  ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﯾﮏ
  ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ
  ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﮑﻪ
  ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﺮﻩ ﺍﺣﻤﻘﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﭼﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ
  ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ
  ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ |:
  ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺸﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ
  ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ
  ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ به اشتراک گذاشته ﺑﺸﻪ ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
  ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿم
  اونای که مردن کپی کنن مردی به جنسیت نیست

  اینو دان کنین پیلیز [لینک]

  • mostafa h : مرسی ممنون

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • :) Ясмин (: : ارع خیلی

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • mostafa h : چیه خوبه؟

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  :) Ясмин (:

  11 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • عشقم...
وَقتي مٌردَم
خودِت بياتو غــسال خونه بِشورَم
چِشاموخودِت بادَستات بِبَند ??
لَبامو..! ??
 • عشقم...
  وَقتي مٌردَم
  خودِت بياتو غــسال خونه بِشورَم
  چِشاموخودِت بادَستات بِبَند ??
  لَبامو..! ?? نه نَبوس اخه ميگَن شٌگون نَداره
  فَقَط ي دَست روموهام بِکِش
  کَفَنَمو بِذار اونا بِپيچَن... اخه تواَزکارايِ سَخت خوشِت نِمياد، کَفَن پيچيدَنَم کارِسَختيه!
  خودِت بَغـَلَم کٌن بِذارَم توقَبر
  خاکَم خودِت بِريز روم وَلي ارومـ ارومـ ????
  باشه
  ديگه کَم کَم هَمه بٌلَندشٌدَن که بِرَن
  وَلي
  وَلي تو نَرو يِکَم ديگه بِمون
  اخه...
  توکه ميدوني مَن اَز تَنهایی ميتَرسَم ??
  هَرچَند تو هَمیشه تَـــــــــنهام میزاشتی
  پَس حالا تَنهام نَزار يِکَم بیشتَر بِمون
  بَعد حَواسَم که پَرت شٰد مِثلِ هَميشه تَنهام بِذار برو
  برو پِيِ زِندِگيت
  برو پیشِ هَمونایی که بِخاطرِشون مَنو شِکَستی و نَفَهمیدی_____((:

  • کجایی پس : میگم خدا نکنه بمیری.

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • :) Ясмин (: : هاااااااااا /:

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • کجایی پس : خدا نکند دیونه:(

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  :) Ясмин (:

  11 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • تا ب حال شده دوست داشتنت رو قورت بدهی..؟
لبخند بزنی...
بی تفاوت باشی..؟؟
شده دلتنگی بپیچد ب دلت ر
 • تا ب حال شده دوست داشتنت رو قورت بدهی..؟
  لبخند بزنی...
  بی تفاوت باشی..؟؟
  شده دلتنگی بپیچد ب دلت راه نفست را ببندد،خفه ات کند...
  هی دستت برود سمت گوشی..
  برش داری..
  نگاهش کنی..
  پرتش کنی...
  شده یک آهنگ برایت شود روح یک لحظه؟؟
  بشود خاطره..
  و هرچه تکرار شود دیوانه ترت کند؟
  شده قسم بخوری دیگر کاری ب کارش نداری..
  اما یکهو در یک لحظه گوشی موبایل را برداری.
  پیغامی تایپ کنی..
  انگشتت برود سمت کلمهsend..
  منطقت بمیرد..قلبت تند تند بزند و "send"کنی؟
  شده تمامه روز را در انتظاره یک جواب بی قرار باشی؟
  نرسد این جواب...
  آخر گوشی را برداری و اینطور بنویسی:اشکالی نداره..جواب نده..فقط میخواستم بدونم خوبی؟همین..
  مواظب خودت باش...
  شده باز جوابی نیاید؟
  باز بشکنی...
  هزار باره دیگر هم بشکنی..اما باز با دست و دل شکسته دوستش داشته باشی؟
  شده این همه عاشق باشی؟؟

  • :) Ясмин (: : لطف داری عزیزم :) اجازه ما هم دسته شماست...شب خوش ((:

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ∞تنها ∞ : با اجازه ....شب بخیر ....:)

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ∞تنها ∞ : جدی گفتم .....زیارتت سعادت میخواد

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  :) Ясмин (:

  11 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • من و تو 
يك روز 
دست در دست كساني كه دوستشان داريم 
يكديگر را ميبينيم
ان روز..
نگاهم نكن!
كنار
 • من و تو
  يك روز
  دست در دست كساني كه دوستشان داريم
  يكديگر را ميبينيم
  ان روز..
  نگاهم نكن!
  كناريت حسودي ميكند...
  ان روز.. به هيچ كس نميتوانم چيزي بگويم!
  تاوان ديدن چشمان زيبايت را..
  حتي ديگر اشك ها هم نميتوانند بدهند..
  چون من مرد زندگی زنی هستم هستم..
  و تو روياي مردديگري...
  ان روز فقط خواهم شكست..
  "دوستت دارم هايت"
  چه شد؟
  ان مرد روياهايت..
  چگونه نگاهت كرد كه عاشقش شدي؟!
  ان روز..
  من خوشبختم..
  اما..
  "عاشق" نيستم..
  تو حسم را كشتي..
  ديگر نميتوانم عاشق باشم!
  تو كسي بودي كه فكر ميكردم نميتوانم حتي يك روز به فكرت نباشم
  راستش نيستم
  فقط
  گاهي كابوس ميبينم
  در اغوش كسي كه عاشقم هست ارامش دارم
  اما
  نميدانم چرا گاهي در اغوشش ارام نامت را زمزمه ميكنم..
  تو هم هنوز مرا ميخواهي..
  ميدانم!
  ان روز به چشمانم نگاه نكن
  پر از "اشك" است
  كسي كه دوستش دارم فكر ميكند "سرما خورده ام"
  اما..
  تو ميداني...
  چه اشوبيست در دلم..
  همسرت نام مرا صدا ميزند!
  با تعجب بر ميگردم..
  تبريك!
  تو ديگرمادر شدي..
  پسری هم نام من..!
  اما هنوز مغروري...
  و اين غرور توست كه نابود كرد دنياي زيبايمان را...

 • من یڪـ دختــرم
در تقـویـم روزے بـہ نامم ثبـت ڪردند...
با تمام مردانگیهایت
هیچ گاه نمیتوانے بفهمے
 • من یڪـ دختــرم
  در تقـویـم روزے بـہ نامم ثبـت ڪردند...
  با تمام مردانگیهایت
  هیچ گاه نمیتوانے بفهمے
  رنگ صورتـے برایم یڪـ دنیاست!
  نمیتوانے بفهمے عشق به لاڪـ قـرمـز را!
  گریہ ڪردن بدون خجالت...
  درڪـ ڪردنش در توانت نیست...
  منم لیلاے عشق و زلیخاے انتظار...
  من دختـرم!
  چرڪـ نویس هیچ احساسے نمیشم...
  من دخترم دخترانہ میخندم...
  پس مرا ڪـہ خندان میبینے
  برچسب هرزگے بر پیشانیم نزن...
  من دخترم دخترانہ ناز میڪنم...
  دخترانہ حسادت میڪنم...
  آری من دخترم همان ڪـہ عشوه هایم بر باد میدهد غرور مردانہ ات را...

  • محمد م : (gol) (gol) (gol)

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • :) Ясмин (: : حتما (:

   1 سال

  • E L Z : مَحبوبُ لايك شُدي:|مَحبوبُ لايك كُن:|

   1 سال

 • ♥ نوشتم 50% زن های که تن فروشی میکنند متاهل هستند

گفتی :
 • ♥ نوشتم 50% زن های که تن فروشی میکنند متاهل هستند

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم 75% : معتاد ها جوان هستند

  گفتی : "" منسیاسی نیستم !"
  نوشتم : به دختران و پسران در زندان تجاوز میشود

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم :پدری برای جهیزه دختر کلیه اش را فروخت

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم : آمار اسید پاشی و کشتن دختران به بهانه عشق زیاد شده

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم : سن خود فروشی دختران بخت برگشته از فقر به زیر 14 سال رسید

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم : مردم کشورمان برای تفریح به بهشت زهرا می روند .

  گفتی : " منسیاسی نیستم !"
  نوشتم : داروی بیمارن خاص ده برابر شده و آمار مرگ بالا رفته

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  خانه ات را ازت گرفتند , پسرت معتاد شد , دخترت فاحشه , زنت به فکر طلاق!

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  پاسپورت ایران بی ارزش شد , نامش باعث ننگ شد , ورزشکارش از بدبختی پناهنده

  شد , نخبه اش به خاطر مدل مو از دانشگاه اخراج شد , اسطورهایش عربی شد ,

  شادی جرم شد , تجمع بالای 10 نفر غیر مجاز شد , صحنه اعدام تبدیل به سینما

  شد , ایرانی اسکار گرفت شبکه خبر از غزه گفت , در شهری آب نبود آب صادر شد ,

  ارمنستان پول برق نداد برق تهران ساعتی شد , مخدر شیشه هم قیمت قلیان

  شد...
  سیاسی نبودی ایرانی که بودی

  سیاسی نبودی انسان که بودی

  سیاسی نبودی پدر که بودی

  مادر که بودی , برادر و خواهر که بودی ♥
  [ادامه...]

  • :) Ясмин (: : ((((((:

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • حلما احمدوند : بسیار زیبااااااااااااااااااااااااااااا

   11 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • :) Ясмин (: : عه ارمین دیوونه نشو دیگه...دارم بهت میگم بگووو...منتظرم بگی

   1 سال

 • رسوندمش دم خونه !
صداش زدم 
با همون قیافه شیطون و مهربون گفت : جوووون
گفتم بوس بده 
لبشو آروم گذ
 • رسوندمش دم خونه !
  صداش زدم
  با همون قیافه شیطون و مهربون گفت : جوووون
  گفتم بوس بده
  لبشو آروم گذاشت رو لبم و بعد چند ثانیه تندی تمومش کرد .
  بعد مثل همیشه سرشو آورد پایین و گفت بوسم کن تا برم که الان صدای بابام در میاد ...
  سرشو بوسیدم و پیاده شد
  نمیخواستم از در خونشون برم
  ماشینو خاموش کردم !
  سیگار رو روشن کردم !
  سیگار دوم رو روشن کردم !
  وای یادم رفت کادوش رو بدم ....
  بهش زنگ میزنم بیاد پایین
  میخنده...
  نمیدونم به چه بهونه ای میخواد بیاد .
  میاد !
  میدونم از بوی سیگار بدش میاد ، سیگار تازه روشن شدم رو پرت میکنم !
  شال سرش نیست ...
  غر میزنم !
  مگه نگفتم اینجوری نباید بری بیرون ؟
  میخنده میگه حسوددد
  کادوشو میگیره ، باز تندی بوسم میکنه و باز به همون تندی میره ...
  نمیخوام از اینجا برم ...
  سیگار سوم رو روشن میکنم !
  بوی عطرش تو ماشینه...
  بخدا بوی عطرش میاد !
  داد میزنم ... بخدا بوی عطرش میاد !
  صدای زن سفید پوش میاد ...
  -اروم باش پسر جوون !
  برات ارام بخش زده بودم ، کابوس دیدی؟
  - من چرا اینجام ؟
  +سرعتت زیاد بود ماشین چپ کرده ، خوبی الان ؟ درد نداری؟
  درد رو نمیدونم اما اونو ندارم
  الان یساله تو اون کوچه سیگار میکشم !
  هنوز بوی عطرش تو ماشین میاد ...

  • پوریا ....................... : خیلی دغدغه مندی ها

   1 سال

  • ⇡↲【حسین】 ↳⇡ shah : زیبا بود (gol) (gol)

   1 سال

  ادامه... دوستان
  743 هواداران
  بازدیدکنندگان