:) Ясмин (:

(arshom )

:) Ясмин (:

1 سال و 4 ماه قبل
 • دختر:سلام(خداکنه بشناستم)
پسر:سلام بفرمایید؟(خدایاینی واقعاخودشه؟)
دختر:نشناختی؟(بااسترس)
پسر:چرا
 • دختر:سلام(خداکنه بشناستم)
  پسر:سلام بفرمایید؟(خدایاینی واقعاخودشه؟)
  دختر:نشناختی؟(بااسترس)
  پسر:چراشناختم,,,کارم داشتی؟(باخوشحالی)
  دختر:شنیدم یکی دیگه پیشته,,خوش میگذره باهاش,,,شوخ هست؟خوش اخلاق هست؟(خداکنه بگه هیشکی نیس باهام)
  پسر:اره خوبه,,,خوش میگذره(هیچکس برای من مثه تونمیشه,,,کاش بودی)
  دختر:اهاا,,منم اوضام خوبه عالیه عالیم(بدون توهمه چی داغونه)
  پسر:….(چرااین رابطه بهم خورد؟)
  دختر:چراچیزی نمیگی؟باشه خوش بگذره,خدافظ(خداکنه بگه برگرد)
  پسر:حله,,,خدافظ(توروخدانروبمون)

  لعنت به این غرووووووووووووور…

  • :) Ясмин (: : باوش /:

   1 سال و 4 ماه قبل

  • [ عِرفآن ] : مَحبوبـ کُن:|

   1 سال و 4 ماه قبل

  +18 .
  عاقبت شوم دختربازی
  ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﻧﻨﺪ...

  ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺸﺪﻩ
  ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ :
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ؟
  ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ ؟
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ...
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ
  ﭘﺴﺮﻩ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺕ
  ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﻦ ، ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﮐﻦ !
  ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ،ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ
  ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...
  ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ میرن تو حموم و ...
  ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺣﻤﻮﻡ ، ﻧﻪ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ 2
  ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ...
  ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡُ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻥ
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥُ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ
  ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
  ﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻮﺩ ...
  ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﯾﮏ
  ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ
  ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﮑﻪ
  ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﺮﻩ ﺍﺣﻤﻘﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﭼﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ
  ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ
  ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ |:
  ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺸﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ
  ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ
  ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ به اشتراک گذاشته ﺑﺸﻪ ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
  ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿم
  اونای که مردن کپی کنن مردی به جنسیت نیست

  اینو دان کنین پیلیز [لینک]

  • mostafa h : مرسی ممنون

   1 سال و 4 ماه قبل

  • :) Ясмин (: : ارع خیلی

   1 سال و 4 ماه قبل

  • mostafa h : چیه خوبه؟

   1 سال و 4 ماه قبل

  :) Ясмин (:

  1 سال و 4 ماه قبل
 • عشقم...
وَقتي مٌردَم
خودِت بياتو غــسال خونه بِشورَم
چِشاموخودِت بادَستات بِبَند ??
لَبامو..! ??
 • عشقم...
  وَقتي مٌردَم
  خودِت بياتو غــسال خونه بِشورَم
  چِشاموخودِت بادَستات بِبَند ??
  لَبامو..! ?? نه نَبوس اخه ميگَن شٌگون نَداره
  فَقَط ي دَست روموهام بِکِش
  کَفَنَمو بِذار اونا بِپيچَن... اخه تواَزکارايِ سَخت خوشِت نِمياد، کَفَن پيچيدَنَم کارِسَختيه!
  خودِت بَغـَلَم کٌن بِذارَم توقَبر
  خاکَم خودِت بِريز روم وَلي ارومـ ارومـ ????
  باشه
  ديگه کَم کَم هَمه بٌلَندشٌدَن که بِرَن
  وَلي
  وَلي تو نَرو يِکَم ديگه بِمون
  اخه...
  توکه ميدوني مَن اَز تَنهایی ميتَرسَم ??
  هَرچَند تو هَمیشه تَـــــــــنهام میزاشتی
  پَس حالا تَنهام نَزار يِکَم بیشتَر بِمون
  بَعد حَواسَم که پَرت شٰد مِثلِ هَميشه تَنهام بِذار برو
  برو پِيِ زِندِگيت
  برو پیشِ هَمونایی که بِخاطرِشون مَنو شِکَستی و نَفَهمیدی_____((:

  • کجایی پس : میگم خدا نکنه بمیری.

   1 سال و 4 ماه قبل

  • :) Ясмин (: : هاااااااااا /:

   1 سال و 4 ماه قبل

  • کجایی پس : خدا نکند دیونه:(

   1 سال و 4 ماه قبل

  :) Ясмин (:

  1 سال و 4 ماه قبل
 • تا ب حال شده دوست داشتنت رو قورت بدهی..؟
لبخند بزنی...
بی تفاوت باشی..؟؟
شده دلتنگی بپیچد ب دلت ر
 • تا ب حال شده دوست داشتنت رو قورت بدهی..؟
  لبخند بزنی...
  بی تفاوت باشی..؟؟
  شده دلتنگی بپیچد ب دلت راه نفست را ببندد،خفه ات کند...
  هی دستت برود سمت گوشی..
  برش داری..
  نگاهش کنی..
  پرتش کنی...
  شده یک آهنگ برایت شود روح یک لحظه؟؟
  بشود خاطره..
  و هرچه تکرار شود دیوانه ترت کند؟
  شده قسم بخوری دیگر کاری ب کارش نداری..
  اما یکهو در یک لحظه گوشی موبایل را برداری.
  پیغامی تایپ کنی..
  انگشتت برود سمت کلمهsend..
  منطقت بمیرد..قلبت تند تند بزند و "send"کنی؟
  شده تمامه روز را در انتظاره یک جواب بی قرار باشی؟
  نرسد این جواب...
  آخر گوشی را برداری و اینطور بنویسی:اشکالی نداره..جواب نده..فقط میخواستم بدونم خوبی؟همین..
  مواظب خودت باش...
  شده باز جوابی نیاید؟
  باز بشکنی...
  هزار باره دیگر هم بشکنی..اما باز با دست و دل شکسته دوستش داشته باشی؟
  شده این همه عاشق باشی؟؟

  • :) Ясмин (: : لطف داری عزیزم :) اجازه ما هم دسته شماست...شب خوش ((:

   1 سال و 4 ماه قبل

  • ∞تنها ∞ : با اجازه ....شب بخیر ....:)

   1 سال و 4 ماه قبل

  • ∞تنها ∞ : جدی گفتم .....زیارتت سعادت میخواد

   1 سال و 4 ماه قبل

  :) Ясмин (:

  1 سال و 4 ماه قبل
 • من و تو 
يك روز 
دست در دست كساني كه دوستشان داريم 
يكديگر را ميبينيم
ان روز..
نگاهم نكن!
كنار
 • من و تو
  يك روز
  دست در دست كساني كه دوستشان داريم
  يكديگر را ميبينيم
  ان روز..
  نگاهم نكن!
  كناريت حسودي ميكند...
  ان روز.. به هيچ كس نميتوانم چيزي بگويم!
  تاوان ديدن چشمان زيبايت را..
  حتي ديگر اشك ها هم نميتوانند بدهند..
  چون من مرد زندگی زنی هستم هستم..
  و تو روياي مردديگري...
  ان روز فقط خواهم شكست..
  "دوستت دارم هايت"
  چه شد؟
  ان مرد روياهايت..
  چگونه نگاهت كرد كه عاشقش شدي؟!
  ان روز..
  من خوشبختم..
  اما..
  "عاشق" نيستم..
  تو حسم را كشتي..
  ديگر نميتوانم عاشق باشم!
  تو كسي بودي كه فكر ميكردم نميتوانم حتي يك روز به فكرت نباشم
  راستش نيستم
  فقط
  گاهي كابوس ميبينم
  در اغوش كسي كه عاشقم هست ارامش دارم
  اما
  نميدانم چرا گاهي در اغوشش ارام نامت را زمزمه ميكنم..
  تو هم هنوز مرا ميخواهي..
  ميدانم!
  ان روز به چشمانم نگاه نكن
  پر از "اشك" است
  كسي كه دوستش دارم فكر ميكند "سرما خورده ام"
  اما..
  تو ميداني...
  چه اشوبيست در دلم..
  همسرت نام مرا صدا ميزند!
  با تعجب بر ميگردم..
  تبريك!
  تو ديگرمادر شدي..
  پسری هم نام من..!
  اما هنوز مغروري...
  و اين غرور توست كه نابود كرد دنياي زيبايمان را...

  :) Ясмин (:

  1 سال و 5 ماه قبل
 • من یڪـ دختــرم
در تقـویـم روزے بـہ نامم ثبـت ڪردند...
با تمام مردانگیهایت
هیچ گاه نمیتوانے بفهمے
 • من یڪـ دختــرم
  در تقـویـم روزے بـہ نامم ثبـت ڪردند...
  با تمام مردانگیهایت
  هیچ گاه نمیتوانے بفهمے
  رنگ صورتـے برایم یڪـ دنیاست!
  نمیتوانے بفهمے عشق به لاڪـ قـرمـز را!
  گریہ ڪردن بدون خجالت...
  درڪـ ڪردنش در توانت نیست...
  منم لیلاے عشق و زلیخاے انتظار...
  من دختـرم!
  چرڪـ نویس هیچ احساسے نمیشم...
  من دخترم دخترانہ میخندم...
  پس مرا ڪـہ خندان میبینے
  برچسب هرزگے بر پیشانیم نزن...
  من دخترم دخترانہ ناز میڪنم...
  دخترانہ حسادت میڪنم...
  آری من دخترم همان ڪـہ عشوه هایم بر باد میدهد غرور مردانہ ات را...

  • محمد م : (gol) (gol) (gol)

   1 سال و 4 ماه قبل

  • :) Ясмин (: : حتما (:

   1 سال و 5 ماه قبل

  • E L Z : مَحبوبُ لايك شُدي:|مَحبوبُ لايك كُن:|

   1 سال و 5 ماه قبل

  :) Ясмин (:

  1 سال و 5 ماه قبل
 • ♥ نوشتم 50% زن های که تن فروشی میکنند متاهل هستند

گفتی :
 • ♥ نوشتم 50% زن های که تن فروشی میکنند متاهل هستند

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم 75% : معتاد ها جوان هستند

  گفتی : "" منسیاسی نیستم !"
  نوشتم : به دختران و پسران در زندان تجاوز میشود

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم :پدری برای جهیزه دختر کلیه اش را فروخت

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم : آمار اسید پاشی و کشتن دختران به بهانه عشق زیاد شده

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم : سن خود فروشی دختران بخت برگشته از فقر به زیر 14 سال رسید

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  نوشتم : مردم کشورمان برای تفریح به بهشت زهرا می روند .

  گفتی : " منسیاسی نیستم !"
  نوشتم : داروی بیمارن خاص ده برابر شده و آمار مرگ بالا رفته

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  خانه ات را ازت گرفتند , پسرت معتاد شد , دخترت فاحشه , زنت به فکر طلاق!

  گفتی : " من سیاسی نیستم !"
  پاسپورت ایران بی ارزش شد , نامش باعث ننگ شد , ورزشکارش از بدبختی پناهنده

  شد , نخبه اش به خاطر مدل مو از دانشگاه اخراج شد , اسطورهایش عربی شد ,

  شادی جرم شد , تجمع بالای 10 نفر غیر مجاز شد , صحنه اعدام تبدیل به سینما

  شد , ایرانی اسکار گرفت شبکه خبر از غزه گفت , در شهری آب نبود آب صادر شد ,

  ارمنستان پول برق نداد برق تهران ساعتی شد , مخدر شیشه هم قیمت قلیان

  شد...
  سیاسی نبودی ایرانی که بودی

  سیاسی نبودی انسان که بودی

  سیاسی نبودی پدر که بودی

  مادر که بودی , برادر و خواهر که بودی ♥
  [ادامه...]

  • :) Ясмин (: : ((((((:

   1 سال و 4 ماه قبل

  • حلما احمدوند : بسیار زیبااااااااااااااااااااااااااااا

   1 سال و 4 ماه قبل

  • :) Ясмин (: : عه ارمین دیوونه نشو دیگه...دارم بهت میگم بگووو...منتظرم بگی

   1 سال و 5 ماه قبل

  :) Ясмин (:

  1 سال و 5 ماه قبل
 • رسوندمش دم خونه !
صداش زدم 
با همون قیافه شیطون و مهربون گفت : جوووون
گفتم بوس بده 
لبشو آروم گذ
 • رسوندمش دم خونه !
  صداش زدم
  با همون قیافه شیطون و مهربون گفت : جوووون
  گفتم بوس بده
  لبشو آروم گذاشت رو لبم و بعد چند ثانیه تندی تمومش کرد .
  بعد مثل همیشه سرشو آورد پایین و گفت بوسم کن تا برم که الان صدای بابام در میاد ...
  سرشو بوسیدم و پیاده شد
  نمیخواستم از در خونشون برم
  ماشینو خاموش کردم !
  سیگار رو روشن کردم !
  سیگار دوم رو روشن کردم !
  وای یادم رفت کادوش رو بدم ....
  بهش زنگ میزنم بیاد پایین
  میخنده...
  نمیدونم به چه بهونه ای میخواد بیاد .
  میاد !
  میدونم از بوی سیگار بدش میاد ، سیگار تازه روشن شدم رو پرت میکنم !
  شال سرش نیست ...
  غر میزنم !
  مگه نگفتم اینجوری نباید بری بیرون ؟
  میخنده میگه حسوددد
  کادوشو میگیره ، باز تندی بوسم میکنه و باز به همون تندی میره ...
  نمیخوام از اینجا برم ...
  سیگار سوم رو روشن میکنم !
  بوی عطرش تو ماشینه...
  بخدا بوی عطرش میاد !
  داد میزنم ... بخدا بوی عطرش میاد !
  صدای زن سفید پوش میاد ...
  -اروم باش پسر جوون !
  برات ارام بخش زده بودم ، کابوس دیدی؟
  - من چرا اینجام ؟
  +سرعتت زیاد بود ماشین چپ کرده ، خوبی الان ؟ درد نداری؟
  درد رو نمیدونم اما اونو ندارم
  الان یساله تو اون کوچه سیگار میکشم !
  هنوز بوی عطرش تو ماشین میاد ...

  • پوریا ....................... : خیلی دغدغه مندی ها

   1 سال و 5 ماه قبل

  • ⇡↲【حسین】 ↳⇡ shah : زیبا بود (gol) (gol)

   1 سال و 5 ماه قبل

  :) Ясмин (:

  1 سال و 5 ماه قبل
 • +پسر: میخوام باهات بهم بزنم ...
-دختر :چی ؟؟؟
+واضح گفتم .. میخوام برم زندگیمو بسازم 
- زندگیت!!
 • +پسر: میخوام باهات بهم بزنم ...
  -دختر :چی ؟؟؟
  +واضح گفتم .. میخوام برم زندگیمو بسازم
  - زندگیت!! مگه نمیگفتی من زندگیتممم
  +اره ولی الان زندگیم از تو مهم تره ..
  - پس این چن سال چی میشه؟
  + این لوس بازیا جدی نیس .. ادم یکار جدی میکنه اگه بخواد با طرف ازدواج کنه
  -اخه چرااا
  +بیا همون کافه همیشگی ساعت ۵ میخوام گردند بندی که بهم دادیو و خودتم ازش داری و پس بدم بهت ..
  -باوش:)
  چن ساعت بعد دختر با یه دست مشت شده و لیوان اب جلوش توی کافه ..
  پسره خیلی شیک و خوش تیپ که معلومه خیلی به خودش رسیده وارد کافه میشه ..
  عطرش توی فضا پخش میشه همون عطری که دختره براش گرفته بود ...
  دختره نفسشو تو سینه حبس میکنه ..
  با چشای سیاه و گود رفته نگاش میکنه ..
  پسر تا میبینش قیافش تو هم میره
  +سلام
  -هه سلامم..
  +گریه کردی؟
  -برات مهمه؟
  +سوال منو با سوال ج نده
  - خوش تیپ کردی ..این زندگیت یه نفر دیگه نیس ..
  + زدی به هدف .. میدونم باهوشی
  گارسون میاد :چیزی میل دارین ؟
  +دوتا چایی و یه کیک روز ..
  -من هیچی نمیخورم
  +بره زندگیم میخوام بگیرم
  -پس باهاش قرار داری
  +اره
  دختری با حالتی عصبی
  -چجوری این ده سالو میتونی فراموش کنی...
  + میتونم به جرات بگم بهترین سالای عمرم بود ..
  دختر مشت بستشو بیشتر فشار میده ..
  + ولی الان وقتشه به زندگیم سرو سامون بدم
  گردند بندو در میاره و میزاره رو میز ...
  -واقعا میخوای بریییی؟
  +اره این رابطه وقتشه تموم بشه
  -واقعا میخوای تمومش کنی ؟
  +چن بار بهت بگم اره ...
  دختر مشتشو
  [ادامه...]

  • سنگ صبور : سلااااااااااااااااااااااااااااام صبح بخیر یاسمین خانم پستانتون خیلی خیلی عالی بود و به دلم نشست خیلی زیباست واقعا قشنگه پروفایلت هم خیلی خوشگله مثل خودت لایک داری

   1 سال و 5 ماه قبل

  • بانو ... : وای چه غمگین

   1 سال و 5 ماه قبل

  • اللهم الرزقنا شهادت : بسیار زیبا بانو

   1 سال و 5 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  803 هواداران
  بازدیدکنندگان