[● Hαjιтoɴ ●]

(aryan0098 )

[● Hαjιтoɴ ●]

4 هفته پیش, 1 روز
 • ایــــن روزا کـــون بِـــــه کــــون دود میــکُنــــَم مـــاری
پــــای حَرفـــامــو مــیـمونَـــم و
 • ایــــن روزا کـــون بِـــــه کــــون دود میــکُنــــَم مـــاری
  پــــای حَرفـــامــو مــیـمونَـــم و جُـــور میکُنَـــــــم مــانی
  هَشـــتَـــــــــگ کـــونِمــــون پـــارهِ شُــــد رِسیـــــدیـــم مَقصَــد
  اَز اَوَل هَدَفَــــمُو میـــزَنَم فِلَــــــش بَــــــــــک
  هَشتَــــــــگ دُوبــــارِه تَفــریحِمُون تَشتَـــک رَپ رَپ
  تـــا وَقتـــی مَغز بِگیـــره لَش دَرد
  بِـــــه خودَم اُومَدَم دیدَم زیرِه هَشتَـــم
  زِنـــدانیایِ پُشتِ سِلُولَم مـــــــیشِهِ لَشکَر
  یِکی اَز اُون دور دارِهِ میگِــــــــه قَشَنــــــــگ
  مَنَــــــتم هَمِه چیــو گِرِفتَــــــم بِه زیرِ پَشـــمَـــم
  #پیشــــــــــــرو /> #گـــلـــادیـــاتور

  • helen ;) : محبوبیــ محبوبــ کن منو :)

   1 هفته, 1 روز

  [● Hαjιтoɴ ●]

  9 ماه پیش, 1 هفته
 • عَ یِه خوابــــــ تُخــمی دَرمیـــام میــوفتَـم‌ تــو یِه خوابـــــ تُخمــــی تَر بِ اِســــم زِنـــ
 • عَ یِه خوابــــــ تُخــمی دَرمیـــام میــوفتَـم‌ تــو یِه خوابـــــ تُخمــــی تَر بِ اِســــم زِنـــدٍگی

  • [● Hαjιтoɴ ●] : چــَشــــم

   1 ماه

  • ᵃʳᶻᵘ : خوبه ، مراقب خودت باش :)

   1 ماه

  • [● Hαjιтoɴ ●] : ســــلامتـــیت مــیگـــذرونَم

   1 ماه

  [● Hαjιтoɴ ●]

  10 ماه پیش, 1 هفته
 • اِسمِــــــش مَجــــــازیـــه،بِ پیــر بِ پیـغَمـبر آدمـــاش دِلـــ دارَن
بِفَهمیــنـــ!!
 • اِسمِــــــش مَجــــــازیـــه،بِ پیــر بِ پیـغَمـبر آدمـــاش دِلـــ دارَن
  بِفَهمیــنـــ!!

  • [● Hαjιтoɴ ●] : فـــدا

   1 ماه, 1 هفته

  • ᵃʳᶻᵘ : موفق باشـی

   1 ماه, 1 هفته

  • [● Hαjιтoɴ ●] : علــاقــم بِ کــامپیــوتِره

   1 ماه, 1 هفته

  [● Hαjιтoɴ ●]

  10 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • عاشِــــقــ شُدَنــ مِثلِ گُوش دادَنـــ بِه صِدایِ پیانُو تویِ یِک کافِهــ شُلــوغ می مــوُنهـــ!
ا
 • عاشِــــقــ شُدَنــ مِثلِ گُوش دادَنـــ بِه صِدایِ پیانُو تویِ یِک کافِهــ شُلــوغ می مــوُنهـــ!
  اَگِهــ بِخوایــ بِه اُونـــ صِدایِ قَشَنگــ گُوش کُنی، بایَد چِشمهــاتــ روُ بِبَندیـــ وَ اَز هَمِه صِداهــا بِگذَریــ وَ نَشنَویـــ، بَقیـــِه صِداها واسَتــ آزار دَهَندِه میشِهـــ، صِدا پِچ پِچ مَردُمـــ، صِدا خَندِه ها، گِریِـهــ ها، صِدا بِه هَم خُوردَن فِنجانـــ ها، حَتی صِدایِ بــاد...
  تُو واسَم اونــ صِدایِ قَشَنگ بُودی کِه مَن بِه خاطِرِش هیچ صِدایـــی رُو نَشِنیدَمــ...!

  • استلا نیک فرجام : خیلی قشنگ بود (: شاید باور نکنی اما متن تو بهم جرعت داد دلنوشته خودم رو هم بنویسم (:

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  [● Hαjιтoɴ ●]

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • اِحــسِــان (صـابِر اَبَر): مــیدُونــی اَز ایــن هَمِهـــ بَدبَخـتـی چِجُوری خَلـاص مـیشـیـم مـامـا
 • اِحــسِــان (صـابِر اَبَر): مــیدُونــی اَز ایــن هَمِهـــ بَدبَخـتـی چِجُوری خَلـاص مـیشـیـم مـامـان؟
  یِــه شَب یِه شام ِ دُرُستُ حِســابی بِپَزی بُخُوریــم، بَعد سَرِ فُرصَت هَمهٔ دَرزای دَرُو پَنجَرِه هارُو بِبِندیـم، یِکـیمُون شـیر گازُو بــاز کُنِهــ، بِریم بِخوابــیم؛ صُب نَشُدِه هَمِهِٔ دَردِ سَرامُون پَریدِهـ...

  • S T R E H :| : ;)Π♥°°

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • [● Hαjιтoɴ ●] : روِالِــهـــ

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • S T R E H :| : Slm mhboobi :/b mnm bsr :)

   10 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • بـــــهــ خــــودَمـــ اومـَــدَمــ دیــــدَمـــ 15 ســــآلَـــمـــهــ 
کُـــلـــیـــ وَصـــلـــهـ
 • بـــــهــ خــــودَمـــ اومـَــدَمــ دیــــدَمـــ 15 ســــآلَـــمـــهــ
  کُـــلـــیـــ وَصـــلـــهــ و حَـــرفـــ هَــــمــ بــآرَمــ
  وَلـــیــ کُـــدومـــشـــ وَصـــفـــ مَـــنـــ و حــــالَـــمـــهـــ ؟!؟!
  بــــیــــخـــیـــآلــ وَصـــلـــهـــ زَدَنـــ کـــآرهـــ‌ مَـــردُمـــ ایــــنـــ عـــآلَـــمـــهـــ

  (((چـــــــــــرا دُنیــــــــــــــــا دیگــــــــــہ جــــــــــــــاے آدمـــــــــــآے ✘مَشتـــــــــــــے✘ نـــــــــــے ؟!
  چـــــــرا تــــــــوے بُـــــعـــضِ بَچـــگونــــــــہ دیگــــــــہ اَشڪـــــے نــــــــــــے ؟!)))
  ارهـــ دنیاےمـــاهَـــم دیـــهـ دارِِهــ تََــــــــــــمومـ میشهــ
  #بـــایــد سَـــــــــــر کنیم بــآ خُُــودمــــونـ
  نَ َزدَمــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــہ سیـــــــــــــــــــــــــم آخــَــــــــــــــــــر
  خـــــــــــــــــــــــــــوش گذشـــــــــــــــــــــــــت
  ادلیستم فدا سرتون نباشه غمتون

  • [● Hαjιтoɴ ●] : رِوالــهـــ

   8 ماه پیش

  • ηɢαн- : مبوبی! جب بزن؛|

   8 ماه پیش

  • _مصا ♡ : عااا نمیدونم:| بیخیال اصن^^

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  اُونجُوریــ کــِ مِیخوَاستــ نَبوُدَمـــ
  اُونــ مِیُدونِستــ کِـ مَن خَیِلــی حَسُوَدــم
  َعاِشقـــ یِکی بُود کِه مَن نَبوُدَــم

  • - Sroush : رواله پ

   7 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • [● Hαjιтoɴ ●] : حله داش درخاستو قبول کردم

   7 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • - Sroush : اره

   7 ماه پیش و 4 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • ✨ ดนด ✨
  • - Sroush
  • ŔòWŻw*•* -//
  • ∞ ოãɦ$āω ∞
  • __.aniw .__
  • ώħό ςάŕέş ? ツ
  • × ƝOșɧɩɳ ×
  • فُـریو♛ لُوژیـ♛
  • Mary :)
  • i .sraw
  • ♥ ᙅᗩᖇ⊕ᒪ ♥
  1358 هواداران
  بازدیدکنندگان