شیرین محرابی

(asa1112 )

الهی.....سلام می کنم به نظر، که جان مشتاقمان را به یک دم، مشتعل کرد و هر چه از جنس ترس بود را سوخت....الهی سلام می کنم به کلمه، که چون به اقتدار حی، پیوست احیا شد و رمز ورود ما به وادی صفا و سلام شد ....الهی سلام می کنم به آن دقیقه ائی که مخلوق، مات خالق شد و هستی خویش را در فنا فی الله دید....و از علم الیقین به عین الیقین واصل شد....سلام می کنم به روح محبت که جوهر ایمانم شد و مرا به همه ذرات گمگشته راه مقصود پیوست به همان ذراتی که اگر نبودند ما نیز معنا نمی شدیم....سلام می کنم به عشق که از حال ما...افسانه ساخت و شعر شد در مقام دلبری....و نقش شد در جهان ظلمت و صوت شد در وادی خاموشی....الهی حالم را از خودت بپرس

 • شقایق عشقی : عکس پروفایلت رنگ دیق چشمای منه

  1 سال و 2 ماه قبل

با یکدیگر همدلی کنید

نشاطی که در قلب تان احساس میکنید , دلیل یگانگی شما با خداوند است . یکی شدن با خداوند , احساس وجد و شادی به جسم و جان می بخشد . هنگامی که در قلب تان با پروردگار همسو شده باشید , غیر ممکن است در مورد خود افکاری منفی بپرورانید. شما می توانید خود را با فروتنی دوست بدارید . احساس شادی شما هیچ نشانی از خود بزرگ بینی و یا تردید ندارد . زمانی که در قلب خویش با خداوند یگانه شدید , متعادل و متمرکز می شوید و تمایل به افراط و تفریط در زندگی تان محو می شود .

مواظب رایحه
حرفهایمان باشیم
رایحه حرفهایمان تا
ساعتها روی جان وتن می نشیند
تاسالها درخاطره ها
جاخوش میکند
عطرحرفهایمان هرچه باشد
تندوتلخ،گرم وشیرین و...
مارادرخاطره هابه
یادمیآورد

 • شیخ حسن جوری می‌گوید: 

 درسالی که گذارم به جندی‌شاپور افتاد، سخنی از
 • شیخ حسن جوری می‌گوید:

  درسالی که گذارم به جندی‌شاپور افتاد، سخنی از "محمد مهتاب" شنیدم که تا گور ، بر من تازیانه می‌زند.

  دیدمش که زیر آفتاب تموز نشسته، نخ می‌ریسد و ترانه‌ زمزمه می‌کند.

  گفتم: ای مرد خدا، مرا عاشقی بیاموز تا خدا را همچون عاشقان عبادت کنم.

  محمد مهتاب گفت:

  نخست بگو آیا هرگز خطی خوش، تو را مدهوش کرده است؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز شکفتن گلی در باغچۀ خانه‌ات تو را از غصه‌های بی‌شمار فارغ کرده است؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز صدایی خوش و دلربا، تو را به وجد آورده است؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز صورتی زیبا تو را چندان دگرگون کرده است که راه از چاه ندانی؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز زیر نم‌نم باران، آواز خوانده‌ای؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز به آسمان نگریسته‌ای به انتظار برف، تا آن را بر صورت خویش مالی و گرمای درون فرو نشانی؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز خندۀ کودکی نازنین، تو را به خلسۀ شوق برده است ؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز غزلی یا بیتی یا سخنی فصیح، چندان تو را بی‌خود کرده است که اگر نشسته‌ای برخیزی و اگر ایستاده‌ای بنشینی؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز زلالی آب یا بلندی سرو یا نرمی گلبرگ یا کوشش مورچه‌ای، اشک شوق ازدیدۀ توسرازیرکرده است؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز شده است که بخندی چون دیگری خندان بود و بگریی چون دیگری گریان بود؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز بر سیبی یا اناری، بیش از زمانی که به خوردن آن صرف می‌کنی، چشم دوخته‌ای؟
  گفتم: نه.

  گفت: هرگز عاشق کتابی یا
  [ادامه...]

 • ‍ زندگی دفتری از خاطره هاست.

یک نفر همدم خوشبختی ها

 یک نفر همسفر سختی هاست....

چشم تا باز
 • ‍ زندگی دفتری از خاطره هاست.

  یک نفر همدم خوشبختی ها

  یک نفر همسفر سختی هاست....

  چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد...
  ما همه همسفر و رهگذریم
  آنچه باقیست فقط خوبی هاست

  • سید صالح : آمدم تا با غزل های خیال انگیز خود/واژه ی عشق تو را معنا کنم اما نشد/آمدم تا انتهای کوچه باغ چشم تو/این من سرگشته را پیدا کنم اما نشد/آمدم با حال زار و گریه بی اختیار/سینه را از اشک خود دریا کنم اما نشد

   11 ماه پیش

 • گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
 گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
 گاهی بساط عیش خودش جور می شو
 • گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
  گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
  گاهی بساط عیش خودش جور می شود
  گاهی دگر، تهیه بدستور می شود
  گه جور می شود خود آن بی مقدمه
  گه با دو صد مقدمه ناجور می شود
  گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
  گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود
  گاهی گدای گدایی و بخت باتویار نیست
  گاهی تمام شهر گدای تو می شود…
  گاهی برای خنده دلم تنگ می شود
  گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود
  گاهی تمام آبی این آسمان ما
  یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود
  گاهی نفس به تیزی شمشیرمی شود
  ازهرچه زندگیست دلت سیرمی شود
  گویی به خواب بود جوانی‌ مان گذشت
  گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود
  کاری ندارم کجایی چه می کنی
  بی عشق سرمکن که دلت پیرمی شود

 • وقتی ظرف می‌شویی، شکر کن! 
به خاطر اینکه ...
ظرف‌هایی داری که بشویی
یعنی غذایی در کار بوده 
یعنی
 • وقتی ظرف می‌شویی، شکر کن!
  به خاطر اینکه ...
  ظرف‌هایی داری که بشویی
  یعنی غذایی در کار بوده
  یعنی کسی را سیر کردی
  یعنی با محبت... با عشق ❤️
  از یکی دو نفر مراقبت کردی
  برایشان آشپزی کردی، میز چیده‌ای ...
  تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه
  ظرفی برای شستن ندارند.
  یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند ...

  هفتاد نکته جذاب و خاص روانشناسی


  بدانید اگه کل کتب روانشناسی را بخونید به این ۷۰ جمله می رسید :
  ۱- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
  ۲- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
  ۳- برای فردایت برنامه ریزی کن.
  ۴- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.
  ۵- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
  ۶- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
  ۷- احمقانه رفتار مکن.
  ۸- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
  ۹- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.
  ۱۰- همیشه در حال آموختن باش.


  ۱۱- آنچه می دانی به دیگران بیاموز.
  ۱۲- روز تولدت یک درخت بکار.
  ۱۳- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
  ۱۴- از مکانهای مختلف عکس بگیر.
  ۱۵- راز دار باش.
  ۱۶- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
  ۱۷- به دیگران متکی نباش.
  ۱۸- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
  ۱۹- اشتباه هایت را بپذیر.
  ۲۰- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.
  ۲۱- بعد از تنبیه بچه هایت، آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
  ۲۲- گاهی برای خودت سوت بزن.
  ۲۳- شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
  ۲۴- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
  ۲۵- به کسی کنایه نزن.
  ۲۶- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
  ۲۷- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
  ۲۸- سحر خیز باش.
  ۲۹- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی، شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
  ۳۰- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
  ۳۱- کسی
  [ادامه...]

  ☄✨☄✨راهنمای اساسی مراقبه✨☄✨☄

  اگر قبلاً مراقبه نکرده ای، در این جا چند بند راهنمایی مفید برای تو آورده ام .البته مهمترین آموزگار تو در مراقبه یا انجام هر کار دیگری در این زمینه راهنمای درونی خودت است . بگذار همه چیز جریان طبیعی خود را داشته باشد مطمئن باش که به همین صورت با نهایت مهارت و خبرگی عمل خواهی کرد .

  ابتدا محل آرامی را پیدا کن که بتوانی تنها باشی یا کسی مزاحم افکار تو نشود . این مکان می تواند گوشه ای از اتاق خواب ، حمام ، باغچه ، پارک یا حتی خودرو باشد . سپس راحت بنشین ، نیازی نیست که پاهایت را در وضعیت ناراحتی قرار دهی یا چهار زانو بنشینی ، آرامش درونی کاری طاقت فرسا نیست .
  در حالتی طبیعی که راحت هستی بنشین یا چشم هایت را ببند یا نگاهت را به زیر بینداز تا مسائل بیرونی حواست را پرت نکنند.
  سپس، دو سه نفس عمیق بکش. از دهان نفس بکش و از بینی بیرون بده وقتی نفست را فرو می دهی آن را چند ثانیه نگه دار و سپس آن را به طول کامل بیرون بده .

  در حال مراقبه، نفس یا خود درونی ممکن است تلاش کند حواس تو را پرت کند . او این کار را می کند چون می ترسد تو به آرامش فکری برسی . اگر به آرامش برسی و دیگر نترسی ، نفس تمام نیروی خود را در مهار وجود تو با ترس و هراس از دست خواهد داد. از این رو نفس ذهن تو را زیر ضرب افکاری در مورد چیزهای کم اهمیت ، صورت حساب ها ، ترافیک و درگیری ها و جسم می کند . بسیار مهم است که با نفس خود نجنگی و از دست آن عصبانی نشوی . خشم و عصبانیت به نفس حقانیت و قدرت می دهد . در حقیقت این چیزی جز توهمی کابوس وار نیست

  پس اگر در حالت مراقبه افکاری نگران کننده به سراغت آمدند ، به آنها توجه کن و از آنها بگذر. با تصور این افکار مانند حبابهای صابون می تو
  [ادامه...]

  ادامه... دوستان
  • محمدعیسی ابراهیمی
  • فقط خدا ...
  • انشرلی .......
  • ميثم mysam
  • تنهاي خسته
  • حمید اشکانی
  • احمد سالاری
  • انیس جلالی
  • ..... ......
  • mehran9726 .
  • گلایل *
  • fatima fateh
  • حورا ......
  • nastaran bano
  • دل کوک zk62
  • nasrin rastegar
  391 هواداران
  بازدیدکنندگان