صبا آسمونی

(asemini )

صبا آسمونی

4 روز پیش و 12 ساعت قبل [سنگ صبور]
 • زرنگی داد یک درھم گدا را 
که ھنگام دعا یاد آر ما را
یکی خندید و گفت این درھم خرد
 نمیارزید این بی
 • زرنگی داد یک درھم گدا را
  که ھنگام دعا یاد آر ما را
  یکی خندید و گفت این درھم خرد
  نمیارزید این بیع و شرا را
  روان پاک را آلوده مپسند
  حجاب دل مکن روی و ریا را
  مکن ھرگز بطاعت خودنمائی
  بران زین خانه، نفس خودنما را
  بزن دزدان راه عقل را راه
  مطیع خویش کن حرص و ھوی را
  چه دادی جز یکی درھم که خواھی
  بھشت و نعمت ارض و سما را
  مشو گر ره شناسی، پیرو آز
  که گمراھیست راه، این پیشوا را
  نشاید خواست از درویش پاداش
  نباید کشت، احسان و عطا را
  صفای باغ ھستی، نیک کاریست
  چه رونق، باغ بیرنگ و صفا را
  به نومیدی، در شفقت گشودن
  بس است امید رحمت، پارسا را
  تو نیکی کن بمسکین و تھیدست
  که نیکی، خود سبب گردد دعا را
  از آن بزمت چنین کردند روشن
  که بخشی نور، بزم بی ضیا را
  از آن بازوت را دادند نیرو
  که گیری دست ھر بیدست و پا را
  از آن معنی پزشکت کرد گردون
  که بشناسی ز ھم درد و دوا را
  مشو خودبین، که نیکی با فقیران
  نخستین فرض بودست اغنیا را
  ز محتاجان خبر گیر، ایکه داری
  چراغ دولت و گنج غنا را
  بوقت بخشش و انفاق، پروین
  نباید داشت در دل جز خدا را

  صبا آسمونی

  2 هفته پیش و 4 روز قبل [سنگ صبور]
 • سلام و صد سلام به گروه محبوب آسمونی و گروه محبوب سنگ صبور -
و عموم خوانندگان و هم میهنان گرامی

ر
 • سلام و صد سلام به گروه محبوب آسمونی و گروه محبوب سنگ صبور -
  و عموم خوانندگان و هم میهنان گرامی

  روزگارت بر مراد

  لحظه هایت شاد شاد

  آسمونت بی غبار

  سهم چشمانت بهار

  قلبت از هر غصه دور

  فصل عشقت پر سرور

  وقت و تقدیرت قشنگ

  عمر شیرینت بخیر

  سر نوشتت تابناک

  چشم و روحت پاک پاک ....

 • شعرم تب تندى ست كھ درمان شدنى نیست
ّ ابرى ست كھ مى غرد و باران شدنى نیست
سخت است كھ بر دار خودت شع
 • شعرم تب تندى ست كھ درمان شدنى نیست
  ّ ابرى ست كھ مى غرد و باران شدنى نیست
  سخت است كھ بر دار خودت شعر ببافى
  فریاد، بدون نَفَس آسان شدنى نیست
  حوا بشوى، میوه ى ممنوعھ ى خاكى
  _!یكبار خطا كردى و جبران شدنى نیست_
  ھمخانھ ى دیرین سكوت است زبانت
  آرامش سرخى ست كھ طوفان شدنى نیست
  ھر قدر بگویند كھ سرفصل گناھى
  اعجاز سرانگشت تو كتمان شدنى نیست
  دشتى كھ دلش ھمدم بابونھ و لالھ ست
  با دغدغھ ى تیر، بیابان شدنى نیست
  دروازه ى رویاست شب روشن چشمت
  كاخى كھ نمى سوزد و ویران شدنى نیست
  در جنگ دل و عقل، فنا مى شوى اما
  ...سرباز كفن پوش، پشیمان شدنى نیست

 • یک باغ سلام
یک جهان زیبایی
یک دل آرام
یک تن سالم
یک زندگی زیبا
یک روز دلنشین
آرزوی من برای شما
 • یک باغ سلام
  یک جهان زیبایی
  یک دل آرام
  یک تن سالم
  یک زندگی زیبا
  یک روز دلنشین
  آرزوی من برای شما
  روزتون زیبا و تعطیلات
  آخر هفته تون شاد و پر خاطره

  • پویا ۰۲۱ : سلام وصبح بخیر دوست خوبم افتخار میدی عضو گروه آرامش خیال بشی ومحبوبش کنی ممنون میشم (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb)

   3 هفته پیش, 1 روز

  صبا آسمونی

  3 هفته پیش و 3 روز قبل [آسمونی]
 • آسمونی 
 
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

به کمند
 • آسمونی

  مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

  یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

  به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

  که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

  گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

  در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

  هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید

  تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست

  صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

  همه دانند که در صحبت گل خاری هست

  نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس

  که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

  باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد

  آب هر طیب که در کلبه عطاری هست

  من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

  جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

  من از این دلق مرقع به درآیم روزی

  تا همه خلق بدانند که زناری هست

  همه را هست همین داغ محبت که مراست

  که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست

  عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند

  داستانیست که بر هر سر بازاری هست

  ادامه... دوستان
  • MRV.Gh (:(
  • ღ Mahsa ^^nakisa ღ
  • ..... ...
  • lezlez lezlez
  • Iman Moallem
  • shahab naseran
  • علی احمدی
  • رضا احمدی
  • سپیده شهرزاد
  • ehsanas. as
  • هیله وفا
  • ali hashemzadeh
  • ali alizadeh
  • یا علی مدد
  • مینا .
  • Ali Rezaei
  1572 هواداران
  بازدیدکنندگان