ashkan ahmadi

(ashkan888 )

همه ی داشته های من
تو را
برای همه ی شب های بی مهتاب
برای کوچه های پر از سکوت
برای دشت های بی گل
برای دریاهای خشک شده
برای آسمان های بی باران
و برای همه ی چیزهایی که باید باشد و نیست
می خواهم
چون وقتی تو هستی
همه چیز هست
و جبران همه ی نبودن های منی

ادامه... دوستان
 • هیله وفا
 • زهـــرا بانــــــــــو
 • ★مـحـیا ★
 • Mina Mohamadi
 • آرزو ملکی
 • ali hashemzadeh
 • شهناز مهدوی
 • tanha_ khoda
 • آرزو هاشمی
 • یلدا ........
 • Leila .
 • سیده مرضیه حامدی پسند
 • Amir tkd
 • سیدرضا ابراهیمی
 • *ارتا* '___'
 • مهرنوش موسوی
1559 هواداران
بازدیدکنندگان