ایمان وکیلی

(avaze )
 • خدارو شکر ت اگه کسیو ندارم تور که دارم . اگه چیزی ندارم تورو که دارم. همین بسه .داشتم فکر میکردم اگ
 • خدارو شکر ت اگه کسیو ندارم تور که دارم . اگه چیزی ندارم تورو که دارم. همین بسه .داشتم فکر میکردم اگه تور نمیداشتم باید به کی تکیه میکردم بکی توکل میکردم اصلا بکی باید اعتماد میکردم .خدایا ممنون بخاطر بودنت.

  ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
  1 هواداران
  بازدیدکنندگان