✌คฯ໓ค✌ .

(ayda175 )

✌คฯ໓ค✌ .

1 سال و 8 ماه قبل
 • بهترین کتابی که در طول زندگی ام خوانده ام

به:
 ماریو بارگاس یوسا
کورت ونه گات
تو
و همه ی یوز
 • بهترین کتابی که در طول زندگی ام خوانده ام

  به:
  ماریو بارگاس یوسا
  کورت ونه گات
  تو
  و همه ی یوزپلنگ هایی که با من دویده اند ....

  • Kiya : پصت جدیدم (gol) (biggrin)

   1 سال و 7 ماه قبل

  • sαʀʀƒт т : دعوتی به گروه اول پروفایلم:)

   1 سال و 7 ماه قبل

  • ✌คฯ໓ค✌ . : سلام ، شما؟؟

   1 سال و 7 ماه قبل

  ✌คฯ໓ค✌ .

  1 سال و 11 ماه قبل
 • آدم ها ...
لالت میکنند 
بعد هی می پرسند
چرا حرف نمیزنی؟
این خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست ...
 • آدم ها ...
  لالت میکنند
  بعد هی می پرسند
  چرا حرف نمیزنی؟
  این خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست ...

  • ✌คฯ໓ค✌ . : مرسی(ghalb)

   1 سال و 7 ماه قبل

  • adsiz : لآیکیــ بِلآیـك (gol)~

   1 سال و 7 ماه قبل

  • ✘ʍɨşşhΕяоэin ✘ : مَحبوبی بِمَحبوب:)

   1 سال و 10 ماه قبل

 • ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ
 • ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
  ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
  ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
  ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
  ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
  ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
  ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

  • ✌คฯ໓ค✌ . : عامو پست فلسفیه گیر نده دیه

   1 سال و 10 ماه قبل

  • جارو جازوزاده : روباه که خودش مکاره چطور نفهمیده؟

   1 سال و 10 ماه قبل

  • حسین رنجبر : جالب بود

   1 سال و 10 ماه قبل

  عکسهای بامزه:
  ✍نوشتم: %50 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
  ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
  ✍ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
  ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
  ✍ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ !
  ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
  ✍ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ!
  ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
  ✍ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ!
  ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
  ✍ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!
  ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
  ✍ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!
  ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
  ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ،ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
  گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
  ﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ , ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ ﺷﺪ , ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ , نخبه ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ , ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ , ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ ﺷﺪ, تجمع ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ , ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ , ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ , ﺩﺭﺷﻬﺮﯼ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ , ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺩ ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ , ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ
  ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!
  مردم یمن بمباران میشن ؟
  به ما چه !
  هشت سال زیر موشکای صدام تیکه تیکه شدیم ،
  اونا هم بجنگن و شهید شن مگه شهادت بده ؟؟ ، هنوز بعضی مناطق جنگ زده بازسازی نشده.....

  داعش عراقیارو میکشه؟
  بهتر !
  اسیرای مارو تو شهرای شیعه نشینشون به تف و حقارت کشیدن ، یک شیعه عراقی تو جنگ طرف ایرانو نگرفت...‌.
  همین عراقی ها سه سال پیش
  [ادامه...]

  • امید آرامون3000 : سلام ودرود دوست گرامی میخوام ازتون دعوت کنم درگروه خودتون اولین ودومین گروه پروفایلم "فقر،کودک کار"و"فقروبیــــــــــــــــــکاری"عضوشی وپستای قشنگ وزیباتودراین زمینه رادرگروه قراربدید تابقیه دوستان هم استفاده کنند منتظر

   1 سال و 7 ماه قبل

  • مرتضی عظیمی : افرین پاسخت درست ومنطقی بود

   1 سال و 10 ماه قبل

  • ⓗOⓢⓢⓔⓘⓝ ⓚⓗⓐⓝ : اگه ما ب یمن کمک نکمیم میدونی چقد ضرر میکنیم ؟؟ چرا از روی ظاهر قضاوت میکنی خیلی چیزا رو نمیدونی

   1 سال و 10 ماه قبل

 • ☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ
ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪
ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــ
 • ☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ
  ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪
  ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √
  ← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜
  ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘

  • حسین بی پروا : بیا گروهمون .. ♨️ پـاتوقـ خوشـــــمزه هـا ♨️ . پر از خوراکی های باحال.. بیا ببین و خودتم پست های خوشمزه بذار .. بیا پروفایلم لینکش هست (khoob)

   1 سال و 10 ماه قبل

  • ✌คฯ໓ค✌ . : ?????? سلامتی

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • ... .. : عزیزم

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • HaMeD nosrati
  • sadegh nore
  • شهاب گرافیک
  • فیلم سریال
  • ℳムɦのɨ ــــ
  • آرام (ساریسا )
  • .matina feiz
  • مریم
  • HIDDEN 132
  • امید آرامون3000
  • sahel jodake
  • سعید کورد
  • ارتین رحیمیان
  • m.hossein ....
  • میلاد منصوری
  • *ـــ*pari *ــ*
  715 هواداران
  بازدیدکنندگان