بارانم ...

(barandokhibahari )
 • لازمه؟؟؟؟
 • لازمه؟؟؟؟

  • بارانم ... : خخخخخ اهااا

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • _صَــــد_aria7sg_را_ (پسرآریایی) : مانبودیم،،صبح تاشب ،،عزاشد،،خخخخ فاطمههههههههه نتش تموم شد ،،بقیه هم غذا رفتن بخورن،وگروه های دیکه

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • بارانم ... : کوجا رفتی؟داداش صدرام چرا گروه خلوته...؟؟

   2 ماه پیش, 1 هفته

 • زندگی چون قفسی است ، قفسی تنگ ، پر از تنهایی

باران
 • زندگی چون قفسی است ، قفسی تنگ ، پر از تنهایی

  باران

  • мαячαм :) : از حرف مریم ناراحت نشی گلم اخه دیشب تا صبح تو گروه کریه بود باعث بانیشم اقا صدرا

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • мαячαм :) : نمیای؟؟(chomagh)

   2 ماه پیش, 1 هفته

  • мαячαм :) : مزاحم چیه اصن میخوام چت کنم باید بیای

   2 ماه پیش, 1 هفته

  ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ..... ❎ مثل شاگرد قنادی که کیک عروسیه عشقشو تزیین می کرد ❎ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ : ﺗﻮ ﻗﻠﺒــﺖ ..... ❎ ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ ...... ❎ ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺕ ..... ❎ ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﮕﺸﺕ ..... ❎ ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ ﻣـﺎﺩﺭﻧﻤﯿﺸــﻪ ..... ❎ ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ ..... ❎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ " ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ ...... ❎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ ..... ❎ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ ...... ❎ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ..... ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ... ❎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﻟﻘﮑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ..... ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻥ ﺧــﻮﺩﻡ ..!!!!!!!.

  باران

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  323 هواداران
  بازدیدکنندگان