BARAN SH

(baransh )
 • -//فقط خودتے کھ درکـ مےکنے چقدر خستھ اے
 • -//فقط خودتے کھ درکـ مےکنے چقدر خستھ اے

  • arshiya mansori : سلام محبوبی.....

   2 سال پیش و 8 ماه قبل

  • پوچـ.{} : سلام (mosbat) میشه توی گروه ( گـورســــAтℓαηтιкـــــتـانــــ ) اولین گروه پروفم عضو شی و محبوبش کنی؟ (khejalati) عروسیت جبران میکنم (khandeh)

   2 سال پیش و 8 ماه قبل

 • مــــــــــاکه شانســــــــــمون※ تخمی※ بود از همون بچگـــــــــــــــــی هه
 • مــــــــــاکه شانســــــــــمون※ تخمی※ بود از همون بچگـــــــــــــــــی هه

  • حسین بی پروا : محبوبى اجى

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • . SaEeD : محبوبی دوست عزیز . مارو از محبوبیت خود محروم نفرمایید

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

 • امشــــــــــبم لشــــــــــی رو تخت مثل هرشب
اشکتــــــــــــــــــــم دم مشکت بزار تر شن
کــــــ
 • امشــــــــــبم لشــــــــــی رو تخت مثل هرشب
  اشکتــــــــــــــــــــم دم مشکت بزار تر شن
  کــــــــــــــــــــون لق فردا همین امشــــــــــب
  تیغو میکــــــــــشم و این شــــــــــــــــــــــــــــــاهرگ تشنم
  ما که خیــــــــــر ندیدیم همه چی شره
  گــــــــــرگــــــــــــــــــــم بودیم به ما گفتن گلــــــــــه
  pOoria putaK-Tigh

  • mhmdrza- ‏‏‏‏‏‏‏ : تعظیم منظورته دیگه؟! (khandeh)

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • mhmdrza- ‏‏‏‏‏‏‏ : دارم نسخ میگوشم!

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • BARAN SH : طرفدارشی؟

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

 • مَن ...
یه دَهه هَفتادی اَم ...
نَسلی که دَهه شَصتی ها بِهِش میگَن بَچّه ...
نِمیگَم بُزُرگَم ...
 • مَن ...
  یه دَهه هَفتادی اَم ...
  نَسلی که دَهه شَصتی ها بِهِش میگَن بَچّه ...
  نِمیگَم بُزُرگَم ...
  نِمیگَم شاخَم ...
  نِمیگَم تَمامِ بَدبَختیا ماله ماس ...
  اَمّا اینو میگَم ...
  مَن نَسلِ سُکوتَم ...
  نَسلِ یه عُمر حِقارَت ...
  نسلِ بوسه های خیابانی ...
  نَسلِ چَت وَ اِس اِم اِس ...
  نَسلِ دَرد وَ دِل با غریبه های مَجازی ...
  نَسلِ غیرت رو خواهر وَ روشن فِکری رویِ دُختَرِ هَمسایه ...
  نَسلِ کادوهای یَواشَکی ...
  نَسلِ جُمله های کوروش و دُکتُر شَریعَتی ...
  نَسلِ تَرس از رَقصِ نورِ ماشینِ پُلیس ...
  نَسلِ خُفته ...
  نَسلی که زَجر می کِشه اَمّا میتَرسه ...
  میتَرسه اَز بَیانِ دِل ...
  اَمّا دُختَر پِسَر های تو پارک رو بَرای اَمنیّت جامِعه جَمع کَردَن ...
  تو تَحریم به دُنیا اومَدیم ...
  تو سَختی زِندِگی کَردیم ...
  اَگه ...
  اَگه مَن وَ تو نَسوزیم این جامِعه چه جوری روشَن بِشه؟
  مَن ...
  نَسلِ سُکوتَم ...
  نَسلِ خُفته ...
  نَسلِ سوخته ...
  پَس ...
  پَرچَمِ ما دَهه هَفتادی ها بالاس ...
  ♥☻♥لُطفاً دَهه هَفتادی ها کُپی کُنَن♥☻♥

  • faraz _titi : سلام دوست عزیزم پستات قشنگ وزیبان لایک کردم راستی محبوبت هم کردم اولین گروه لیست گروهام ˙·٠•●♥Happy Love♥●•٠·˙ ی سر بزن شاید خوشت اومد حداقل عضو شو فعالیت هم نکنی مشکلی نیس عضو هم نشدی محبوبش کن فقط امار گروهو میخوای

   2 سال پیش و 8 ماه قبل

  • shahab & hani : سلامتی همه دهه هفتادیا

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

 • ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع

بتـــــ
 • ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع

  بتــــــرســــــی ✘ ✘ مـــــــارو تــــــو ‡ شـــــــــــــوک ‡ نشـــــون

  میـــــــدن شــمــــــارو چـــــــــی؟؟؟؟؟ تــــــــو تـــبــــلـیغ ✔

  قـــــــــــــلمچـــــــــــی ✔ هــــــــــــ HeH ـــــــــــــــــه

 • ✘↫جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅⇅
⇓⇇طـَ
 • ✘↫جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅⇅
  ⇓⇇طـَرفْــ خْـٰـٰارجٰ ازْ مـَجـْٰازی هـیکــَلـشْ⇪بـٰـویٰ گــهِ سـَـگــٰ مـیـٰدهٰ
  ↹ مـٰـیاٰد مـَجـْازی حـــَرفْـــ ازْ اُدکلـُنْ تلخ میزنه↻

  • شاهرخ شه پرست : محبوبی عزیزم...لایق دونسی ی سرب منم بزن محبوبم کن... پستامماگه دوسداشی لایک بزن... لاااایکاتم دوسدارم...فووول لااایک

   3 سال پیش و 5 ماه قبل

  • DoNyA . : سلاممممم محبوبی :) خوشحال میشم ب منم سر بزنی و محبوبم کنی^___^راستی اینم آدرس گروهمهhttp://www.hammihan.com/group/formeدوست داشتی بیا عضو شو و محبوبش کن و پستاتو اونجا بزار:)ممنون

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

  • ✘Dαяк Qųɛɛŋ ✘ : محبوبی

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

 • ♛همـیشـــه ڪـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓه➺ ➷نمـــیشــــٌــٰٓــــه جـملـه هـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓ
 • ♛همـیشـــه ڪـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓه➺ ➷نمـــیشــــٌــٰٓــــه جـملـه هـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــارو➶ پـــیچــــــٍِـٍـٍٍـٍٍٍٍـٍــــــونـد✘

  ♛ڳـــــاهـــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــی وقـتـــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓا هـــــم بـــــاید ســـــاده به یــــه چـاقــــٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍـــــاڸ فهـمـــونــد ╄شـــــــــــــــــّـّّّّــَِْْـْْْـِْْــّّّّّّّــّّـّّّّــّّـــــــــاخ ♛تعلق میـڳــیـره بــــــــه ⇟⇞ حیٰـٰٰٰٰٓٓٓٓوون ⇦ چوݧ آدمـــــــــــٓٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـــــآ شـــــــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓـــــــــــاخ نـدارن✘

  ♛بایـــــد حــــــال ڪنی بــــــــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓا حــــــــــالـــم چۅݧ حقیــــــٰٓـٰٰٰٓٓٓـٰٰٰٰٓٓٓٓــقٺ ✘بـــــود ڪلامـــــٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍــــم
  ✘هــــــہــــہ✘

 • ♛مَـــــݧ اَگِـہ دۅرَم شُلۅغِـــــہ ✘
♛بِخـــــاطِرِ ڪُــــــــــــــــــــصْ گُـفْتَنَمِـــــہ ✘
 • ♛مَـــــݧ اَگِـہ دۅرَم شُلۅغِـــــہ ✘
  ♛بِخـــــاطِرِ ڪُــــــــــــــــــــصْ گُـفْتَنَمِـــــہ ✘
  ♛اَما تـــــۅ ✘
  ♛بخـاطِرِ ڪُــــــــــــــــــــص داشْـتَنِتِـــــہ...✘

  • ✋š⊕ηïA DeP : فدااااات

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

  • BARAN SH : ببخشید اجی خودمم الان فهمیدم امشب میام میترکونم

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

  • ✋š⊕ηïA DeP : پس چرا فعال نیسین شماها اخه:(

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • ♛ QUЄЄ N♛♀ ®.
  • نفٓـــــــس mmm
  • ... 【NAMALOM】
  • سارا حسینی
  • مريم ارمان
  • سجاد بی مخ
  • ϻσнλϻλd Mm
  • sOgand sh
  • حسین بی پروا
  • مـٓقام مُـعٓظٓم خٓٓستِگي
  • mohamad mohamde
  • Anahita JOON
  • amirmahdi1371 mansoori
  • NA VID
  • میلاد رها
  • ALI salehi
  1015 هواداران
  بازدیدکنندگان