بهناز زینلی

(behnazz )

* سه تا "خ" را فراموش نکن :
خدا ... خوبی ... خنده ...

* از سه تا " ج " همیشه بترس :
جنگ ... جهل ... جفا ...

* برای سه تا " و " ارزش قائل باش :
وقت ... وفاداری ... وجدان ...

* تو زندگی عاشق سه تا " ص " باشد :
صداقت ... صلح ... صمیمیت ...

* سه تا " الف " را در زندگی از دست نده :
امید ... اصالت ... ادب ...

* سه تا " ش " تو زندگی خیلی تأثیرداره :
شکر خدا ... شجاعت ... شهامت ...

* آرزوی من برای شما سه تا " س " :
سعادت ... سلامتی ... سربلندی.........

 • فرهاد ... : لایک (gol)

  1 ماه

ادامه... دوستان
 • Leila Khaki
 • پویان محمدی
 • امیر .
 • امين ...............
 • یاسین سحری
 • Setayesh Khaksar
 • سمیرا شعبانی
 • حمید اشکانی
 • کیوان مقدم
 • شهروند جهانی
 • گل مریم ۰۰
 • امیر امیری
 • سعید کورد
 • amir imani
 • امین رستگار
148 هواداران
بازدیدکنندگان