بیژن حسینی

(bijanh2017 )
 • دلم یک عشق می خواهد 

درون پیله ای تنها 

برای زندگی با من 

شود پروانه ای زیبا

دلم یک عشق
 • دلم یک عشق می خواهد

  درون پیله ای تنها

  برای زندگی با من

  شود پروانه ای زیبا

  دلم یک عشق می خواهد

  درون چاه تنهایی

  برای تشنه گی هایم

  شود آب گوارایی

  دلم یک عشق می خواهد ....

  • رضا ERZ : عضو شو داش در اولین گروهم در پروفایلم ممنونت میشم عزیز (gol) (ghalb)

   4 ماه پیش

  ادامه... دوستان
  • صادق Sadegh Shahmohammadi
  • sima sima
  • سبحان شاهمرادی
  • nafas b
  • فرهان کج کلاه
  • Maedeh jaan
  • یا ضامن آهو منم آهو
  • فرنوش فریدی
  • امیر قاسمی
  25 هواداران
  بازدیدکنندگان