داریوش Ðム尺ノЦㄎん

(dariush774 )

داریوش Ðム尺ノЦㄎん

1 ساعت و 51 دقیقه قبل
 • (nemidoonam) (nemidoonam) (nemidoonam) (nemidoonam) (nemidoonam)
  • داریوش Ðム尺ノЦㄎん : بعد ازسیاهی سپیدی است

   1 ساعت و 39 دقیقه قبل

  • فریاد داریوش : چون میگذرد غمی نیست..سحرنزدیک است

   1 ساعت و 41 دقیقه قبل

  • داریوش Ðム尺ノЦㄎん : این نیز بگذرد

   1 ساعت و 43 دقیقه قبل

  داریوش Ðム尺ノЦㄎん

  2 ساعت پیش و 27 دقیقه قبل

  اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود :

  در آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است
  حالا
  در اسرائیل می‌کشند که طرف‌دار فلسطینی‌ها است
  عرب‌ها می‌کشند که جاسوس صهیونیست‌ها است
  صهیونیست‌ها می‌کشند که فاشیست است
  فاشیست‌ها می‌کشند که کمونیست است‌
  کمونیست‌ها می‌کشند که آنارشیست است
  روس ها می‌کشند که پدر سوخته از چین حمایت می‌کند
  چینی‌ها می‌کشند که حرام‌زاده سنگ روسیه را به سینه می‌زند

  و می‌کشند و می‌کشند و می‌کشند :
  و چه قصاب خانه‌یی است این دنیای بشریت ….

  داریوش Ðム尺ノЦㄎん

  3 ساعت پیش و 15 دقیقه قبل

  پراید صادراتی ویژه عراق با ویژگی ‌هایی یک ماشین لوکس در ایران همراه با قیمت(900دُلار)تقریبا 4میلیون تومان●

  • داریوش Ðム尺ノЦㄎん : سپاس

   3 ساعت پیش و 12 دقیقه قبل

  • Hasan Morshed : واقعا

   3 ساعت پیش و 13 دقیقه قبل

  ادامه... دوستان
  649 هواداران
  بازدیدکنندگان