دلارام تهرانی

(delaram19 )

وقتی برای دیگران

لقمه بزرگتر از دهانشان باشی

آنها چاره ای ندارند

جز آنکه" خردت " کنند

تا برایشان اندازه شوی

پس مراقب معاشرت هایت باش....

ساعت زندگیت را

به افق آدمهای ارزان قیمت

کوک نکن

یا خواب میمانی

یا از زندگی عقب......

 • ali : چشم

  4 هفته پیش

دریا طوفانی بشه غریبا آشنا میشن
تموم نا خداها یک شبه با خدا می شن
رفیقاى نیمه راه، زیادى هارت و پورت دارن
چند قدم باهات میان بعدش ازت جدا مى شن
جورابش یه جفت باشه آدم، خیالش راحته
بیشتر از یه جفت باشه همیشه تا به تا مى شن

 • دلارام تهرانی : عضو گروه منحرفان شریف شو نیایی ناراحت میشم

  3 هفته پیش و 4 روز قبل

 • ali : دعوتی گروه ستاره نیایی ناراحت میشم ا (ghamgin)

  4 هفته پیش

ادامه... دوستان
 • arezou satari
 • شاهرخ تهرانی
 • tanhaye tanha
 • reza hadadi
 • ali
 • kaveh ..s
 • فاطمه امیری
 • آرتین پویا
 • Ehsan VatanParast
 • امیر قاسمی
179 هواداران
بازدیدکنندگان